NV Engineering s.r.o.
Stavebně technický průzkum Praha

Vydáno 13.06.2018
22 Zhlédnutí

Firma NV Engineering s.r.o. slaví výročí 10 let na trhu

Je známou pravdou, že kvalitu každé firmy prověří až čas. U společnosti NV Engineering s.r.o. to jistě platí dokonale, protože právě slaví své desáté narozeniny. Úspěšnost je zajištěna především správným výběrem spolupracovníků, spolehlivostí v každém ohledu a také tím, že poskytuje v oblasti stavební činnosti a diagnostiky staveb nejlevnější služby.

Diagnostika stavebních konstrukcí

Komplexní podpora stavebních činností

Při náročných stavebních pracích je důležitá komplexní podpora, která zahrnuje mnoho různých činností. Od statického posouzení, po celkovou diagnostiku stavebních konstrukcí, až po monitoring a kontroling během stavby. Diagnostika stavebních konstrukcí zahrnuje pasportizaci a repasportizaci objektů, stavebně-historický i stavebně-technický průzkum stavebních konstrukcí, zaměření momentálního stavu objektu. Opomenuta není ani ochrana dřevěných konstrukcí. Na firmu NV Engineering s.r.o. se můžete obrátit v případě potřeby znaleckého posudku a oceňování nemovitostí.

10 let výročí od založení firmy


Posouzení statiky je mnohdy nezbytné

Při různých přírodních událostech nebo rekonstrukcích může dojít k porušení statiky budovy. S pomocí autorizovaného inženýra v oboru statika a dynamika staveb zjistíte, jestli je zapotřebí podobný problém řešit. Po statickém posouzení objektů vám bude nabídnuto v případě potřeby zesílení nebo podchycení nevyhovujících konstrukčních prvků. Při stavebních pracích je nezbytná nejen kontrola, koordinace a monitoring, ale i projektová dokumentace, technické poradenství a technický dozor investora. Tím stavební činnosti zdaleka nekončí. Firma zajistí i dokončovací stavební práce a interiéry a poradí v programu Zelená úsporám.

Statika a posudky


Zjištění zdravotního stavu nemovitosti

Stavebně geologické průzkumy zahrnují posouzení základové spáry objektů, hloubení průzkumných vrtů pro IG účely a zajištění vzorků zemin, hornin i vody. Pokud nemovitost obsahuje nebezpečný azbest, je možné odstranění těchto nežádoucích stavebních materiálů. Jedním z problémů dřevěných staveb je takzvané napadení houbou. Po podrobném mykologickém průzkumu a laboratorním rozboru bude možné navrhnout sanaci napadených konstrukcí.