Diagnostika staveb Praha – odborný posudek

NV Engineering s.r.o. Stavebně technický průzkum Praha

Diagnostika staveb Praha – odborný posudek

NV Engineering s.r.o.
Stavebně technický průzkum Praha

CZKNV Engineering s.r.o. Stavebně technický průzkum Praha

Provádíme komplexní podpůrnou činnost ve stavebnictví - stavební inženýring, diagnostiku staveb, stavebně technické průzkumy, statické posudky, stavební dozor, projektový management, oceňování nemovitostí a znalecké posudky.

Inženýrská činnost v investiční výstavbě:
- předprojektová činnost
- komunikace s úřady při územním rozhodnutí a stavebním povolení
- předání staveniště, kontrola kvality, kolaudace

Činnosti při provádění staveb, jejich změn a odstraňování:
- kontrola, koordinace a monitoring stavebních prací
- zajištění a výběr realizačních firem
- harmonogram průběhu stavby
- technický dozor investora
- technické poradenství v oblasti stavebnictví a architektury
- dokončovací stavební práce a interiéry.

Diagnostika stavebních konstrukcí:
Pasportizace a repasportizace objektů.
- stavebně-historický průzkum stavebních konstrukcí
- stavebně-technický průzkum stavebních konstrukcí
- zaměření stávajícího stavu objektu
- monitoring a kontroling stavu konstrukce během stavební činnosti
-chemická ochrana dřevěných konstrukcí

Ve spolupráci zajišťujeme:
- stavebně-geologický průzkum
- mykologický průzkum
- statické posudky
- zemní práce a demolice

Statika stavebních konstrukcí:
Zpracujeme projekty betonových staveb včetně výpočtu a výkresové dokumentace.
- navrhujeme a posuzujeme základy se zajištěním geologického průzkumu podloží
- navrhujeme opěrné stěny
- navrhujeme monolitické nosné konstrukce - sloupy, desky, ztužující stěny, schodiště
Zpracujeme projekty ocelových staveb včetně jejich výpočtů a výkresové dokumentace.
- navrhujeme schodiště
- dimenzování příhradových vazníků
- navrhujeme rámové halové konstrukce


Slogan:

Společnost NV Engineering s.r.o. vznikla v roce 2008.


Katalog firem:    

Architektonické a designérské služby

,  

Projektové práce ve stavebnictví

,  

Soudní znalci a odhadci

,  

Stavební dozor

,  
Štítky:

koordinátor BOZP, technický dozor investora, pasportizace a repasportizace objektů