Studuj u nás – ve Škole plné života

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Střední hotelovka Opava

Studuj u nás – ve Škole plné života

Vyšší odborné vzdělávání v cestovním ruchu a hotelnictví

Vyšší odborná škola v Opavě nabízí studium v prezenční i dálkové formě. Během studia si studenti osvojí znalosti a dovednosti potřebné k vykonávání povolání v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu. Studium je zakončeno složením absolutoria a získáním neakademického titulu DiS.

Vyšší odborná škola v Opavě

Vyšší odborná škola v Opavě nabízí prezenční a kombinovanou formu studia

Rozhodujete se, kam po maturitě? Vyzkoušejte studium na Vyšší odborné škole v Opavě se zaměřením na Řízení hotelového provozu nebo Rozvoj a řízení regionální turistiky. Studium si lze zvolit buď v denní, tedy prezenční nebo kombinované formě, která probíhá vždy tři dny jednou v měsíci.

Pomaturitní studium na Vyšší odborné škole v Opavě


Vyšší odborné vzdělávání se zaměřením na hotelnictví a cestovní ruch

Během studia na Vyšší odborné škole v Opavě získají studenti vědomosti o fungování tržní ekonomiky, seznámí se s problematikou právních vztahů, naučí se využívat informační technologie, zdokonalí se ve studiu cizích jazyků. Vzdělávací programy cestovního ruchu a hotelnictví studenty v plné míře připraví na perspektivní povolání v tuzemsku i zahraničí.

Vyšší odborné vzdělávání zaměřené na cestovní ruch a hotelnictví


Vyšší odborná škola s přednáškovými sály, odbornými a seminárními učebnami

Studium ve vzdělávacích oborech cestovního ruchu a hotelnictví probíhá v moderně vybavených prostorách Vyšší odborné školy v Opavě. Vzdělávat se budete v učebnách s výpočetní technikou, odborných učebnách se specializací na cestovní ruch a gastrostudium, přednáškových sálech a seminárních učebnách, k dispozici je i knihovna s 1190 svazky.

Moderně vybavené učebny VOŠ v Opavě


PODSTRÁNKY

Maturitní obory

Maturitní obory
Maturitní obory Hotelnictví, Cestovní ruch a Podnikání na střední škole v Opavě

Učební obory

Učební obory
Tříleté učební obory s výučním listem v oblasti gastronomie a služeb

Vyšší odborné vzdělávání

Vyšší odborné vzdělávání
Vyšší odborné vzdělávání v cestovním ruchu a hotelnictví
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Střední hotelovka Opava
WEBOVÁ STRÁNKA
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
www.sshsopava.cz
Adresa

Adresa

Tyršova 867/34
Opava 746 01

skola@sshsopava.cz
+420 553 711 428


Najdete nás také zde:

FacebookInstagramARES
captcha