Vuje, a.s.


Okružná 5, Trnava 918 64
Technik požiarnej ochrany
Brúsenie a leštenie kovov
Výroba učebných pomôcok
Overovanie určených meradiel
Prenájom motorových vozidiel
Automatizované spracovanie dát
Vykonávanie energetických auditov
Projektovanie elektrických zariadení
Činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby
Vykonávanie meraní elektrických veličín
Revízia vyhradených elektrických zariadení
Výroba, opravy a montáž určených meradiel
Činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy
Poradenská a konzultačná činnosť v energetike
Riadenie montáže optických komunikačných sietí
Uskutočňovanie ekonomických a finančných analýz
Poradenská a konzultačná činnosť v elektrotechnike
Výroba a montáž zariadení pre energetické komplexy
Vývoj a výroba sond pre skúšanie vírivými prúdmi
Prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória dozimetrie žiarenia - vykonávanie gamaspektrometrických skúšok obsahu rádionuklidov v materiáloch zo zložiek životného prostredia a materiálov z prevádzky a vyraďovania jadrových zariadení, vrátane vyjadrovania názorov a interpretácie
Výroba prototypov špecializovaných meracích systémov
Výskum a vývoj v oblasti technológií premien energií
Výskum a vývoj energetických zariadení s príslušenstvom
Výskumná a vývojová činnosť v oblasti jadrovej energetiky
Konštruovanie vyhradených technických zariadení elektrických
Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
Expertízne merania v elektrických inštaláciách a zariadeniach
Prevádzkovanie kalibračného laboratória vibračnej diagnostiky
Prevádzkovanie akreditovaného laboratória kvalifikácie zariadení
Certifikácia produktov - vybrané zariadenia pre jadrové elektrárne
Výkon činnosti stavebného dozoru - technologické zariadenia stavieb
Výskumná a vývojová činnosť v oblasti rozvodu elektrickej energie
Filtrácia izolačných olejov z výroby a ich úprava v transformátoroch
Prenájom hnuteľných vecí, na ktoré sa nevyžaduje zvláštne povolenie
Výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení
Poskytovanie služieb spojených s obsluhou a údržbou elektrických staníc
Vývoj a využitie informačných, riadiacich a podporných systémov pre zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky priemyselných objektov a spoľahlivosti ľudského faktora na velínoch a dispečerských centrách riadenia technologických procesov /mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona/
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Činnosť stavebného dozoru - technologické zariadenia stavieb - zariadenia strojárskej výroby a strojárenské technológie - technologické zariadenia stavieb - energetické zariadenia a siete - technické vybavenie stavieb - elektroinštalácie silové - technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla - pozemné stavby
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení tlakových
Výskum a analýzy v oblasti hodnotenia spoľahlivosti dodávky elektrickej energie
Školiteľská činnosť v oblasti prác na zariadeniach pod elektrickým napätím
Prevádzkovanie akreditovaného kalibračného laboratória meradiel teploty a tlaku
Vývoj didaktických (učebných) prostriedkov na báze informačných technológií
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky energetického zariadenia
Prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória elektromagnetických polí
Predm

Produkty
  • zkušebna materiálů, státní zkušebna, certifikace výrobků, zkušební laboratoř, testování výrobků, homologace výrobků
  • spotřeba elektrické energie, zabezpečení dodávek energií, vodní a větrné elektrárny, energetická úspora
  • základní a aplikovaný výzkum, vývoj a inovace, vědecko-výzkumná činnost

Obec Oucmanice, okres Ústí nad Orlicí, spolky Klub seniorů, SDH Oucmanice, ekocentrum Paleta.

Obec Oucmanice, okres Ústí nad Orlicí, spolky Klub seniorů, SDH Oucmanice, ekocentrum Paleta

Cyklo-Machač Vsetín, prodej kol a cyklistických doplňků, přilby, brusle, oblečení, trampolíny.

Cyklo-Machač Vsetín, prodej kol a cyklistických doplňků, přilby, brusle, oblečení, trampolíny

Související články
Akreditované laboratoře - vaše cesta k certifikaci

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s.

Akreditované laboratoře - vaše cesta k certifikaci

Potřebujete získat certifikaci pro vaše výrobky z oblasti strojů, strojních zařízení či třeba hořlavých materiálů? Pak vám pomůže společnost TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA. Kromě certifikace vám vaše výrobky naše zkušební laboratoř také ochotně vyzkouší a provede jejich technickou prohlídku. Mimo to nabízíme také podpůrné činnosti, jako je kalibrace měřidel.


Nová EMC laboratoř TÜV SÜD Czech

TÜV SÜD Czech s.r.o.

Nová EMC laboratoř TÜV SÜD Czech

TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Poskytují služby zejména v oblastech nezávislého ověřování, testování, inspekce, certifikace homologace a vzdělání. Nově mají k dispozici také EMC laboratoř. Mezi činnosti firmy se řadí certifikace systémů jakosti, Notifikovaná osoba EU, Autorizovaná osoba ČR, certifikace výrobků, inspekce, posuzování, homologace a mnoho dalšího.


Hledáte spolupráci v oblasti nedestruktivního zkoušení?

Intest NDT, spol. s r.o.

Hledáte spolupráci v oblasti nedestruktivního zkoušení?

Zákazníci v této oblasti mají jasno. Často hledají spolupráci, která by jim umožnila právě zkoušky v oblasti nedestruktivního testování. Nejlepší variantou, kterou můžete zvolit, zůstává externí firma, která s vámi bude spolupracovat, a proto se můžete obrátit na společnost Intest NDT, spol. s.r.o.


Posouzení shody a schvalování k provozu strojů na pozemních komunikacích

Státní zkušebna strojů a.s.

Posouzení shody a schvalování k provozu strojů na pozemních komunikacích

Posouzení shody, přezkoušení a schvalování zemědělských a stavebních strojů k provozu na pozemních komunikacích zajišťuje Státní zkušebna strojů a.s. podle požadavků EMC 2014/30/EU, strojní směrnice 2006/42/ES, směrnice nízkého napětí LVD 2014/35/EU a směrnice na hluk 2000/14/ES.