DEKRA CZ a.s. Kurzy, kvalifikace personálu


Türkova 1001/9, Praha 4 - Chodov 149 00
Odborné kurzy a školení, kvalifikace personálu.

BOZP - školení vedoucích zaměstnanců, školení zaměstnanců
PO - školení požární hlídky, školení vedoucích zaměstnanců, školení zaměstnanců

NDT kvalifikace a certifikace
Kurzy NDT dle EN ISO 9712 – PT – Penetrant Testing
Kurzy NDT dle EN ISO 9712 – MT – Magnetic Particle Testing (metoda magnetická)
Kurzy NDT dle EN ISO 9712 – VT – Visual Testing (metoda vizuální)
Kurzy NDT dle EN ISO 9712 – UT – Ultrasonic Testing (metoda ultrazvuková)
Kurzy NDT dle EN ISO 9712 – RT – Radiographic Testing (metoda prozařováním)
Kurzy NDT dle EN ISO 9712 – ET – Eddy Current Testing (metoda vířivé proudy)
Kurzy NDT dle EN ISO 9712 – LT – Leakage Testing (metoda zkoušky těsnosti)
Kurzy NDT dle EN ISO 9712 – BASIC
Kurzy a zkoušky VTP (Std. 201)
Kurzy a zkoušky UTT (Std. 202)
Recertifikační zkoušky Std-301 APC
Kvalifikační zkoušky stupeň 1 a 2
Kvalifikační zkoušky stupeň 3
Konzultace před zkouškou L3

Obsluha VTZ a plynových zařízení
Obsluha nízkotlakých kotelen
Obsluha VPZ
Obsluha VTZ
Periodické školení topičů
Školení z rizik nebezpečí výbuchu pro zaměstnance údržby dle NV 406/2004 Sb.
Topiči kotlů I. - IV. třídy pro přezkoušení TIČR

Radiační ochrana
Kurz Radiační ochrany - kontrolní pásma
Kurz Radiační ochrany - průmysl
Kurz Radiační ochrany - registranti
Kurz Radiační ochrany - zdravotnictví

Řízení kvality a systém managementu
Interní auditor systémů managementu podle ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015
Přechod z OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018
Revize normy ISO 9001:2015
Řízení bezpečnosti informací a analýza rizik (ISO 27001)
Řízení nákladů na kvalitu

SCC (Safety Certificate Contractors)
Školení SCC (Safety Certificate Contractors)
Chemie, odpady a ekologie
Intenzivní seminář: Bezpečnostní listy a expoziční scénáře
Intenzivní seminář: CLP - klasifikace a označení
Intenzivní seminář: Ekologie a odpadové hospodářství
Intenzivní seminář: Klasifikace CLP vs. ADR
Intenzivní seminář: Skladování chemických látek a směsí
KACHLE - Kurz Aplikované CHemické LEgislativy
Školení "na míru"
Školení pracovníků o nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
Školení pracovníků o nakládání s vysoce toxickými chemickými látkami a směsmi

Operátor VZV, Vazač, Jeřábník
Obsluha vysokozdvižných vozíků

Přeprava dle ADR, ADN, RID, IMDG
Školení řidičů ADR – noví, obnova
Školení osob podílejících se na přepravě ADR, RID, ADN
Školení bezpečnostních poradců ADR – noví, obnova
Školení bezpečnostních poradců ADR - třída 1, třída 7
Závěrečné opakování před zkouškou BP ADR
Školení bezpečnostních poradců RID – noví, obnova
Školení bezpečnostních poradců RID - třída 1, třída 7
Rozšiřovací školení bezpečnostních poradců z ADR na RID
Školení bezpečnostních poradců ADN - noví, obnova
Školení posádek říčních plavidel ADN – tanková plavidla N, suchý náklad, kombinace – noví, obnova
Školení posádek říčních plavidel ADN – tanková plavidla C
Školení posádek říčních plavidel ADN – tanková plavidla G
Seminář IMDG-Code

Řidiči
Profesní školení
Referentské školení
Defenzivní jízda
Hospodárná jízda
Pracovní režim posádek
Zajištění a uložení nákladu na nákladních vozidlech
Stress management
Prevence únavy
Přesné manévrování vozidlem ve stísněném prostoru
Simulátor nákladního vozidla DekTruck
Vzdělávací programy pro provinilé řidiče
Kurz bezpečné jízdy MOTOCYKLY
Kurz bezpečné jízdy OSOBNÍ VOZIDLA
Kurz bezpečné jízdy vozidla nad 3, 5 t – nákladní vozidla, autobusy a speciální vozidla
Školení bezpečné jízdy za účelem odpočtu bodů
Kurz bezpečné jízdy OFF ROAD
Okruhová škola - získání národní okruhové licence skupiny E
Kurz sportovní jízdy
Driver Assessment
Vzdělávání pedagogů

Soft skills
Komunikace pro pracovníky STK/SME
Praktický trénink prezentačních dovedností
Začněte si věřit a dosáhněte lepších výsledků
Telefonování
Kurz komunikace a sebeobrany pro řidiče DP a TAXI
Neverbální a verbální komunikace na cestě k úspěchu
Řešení konfliktních situací

STK, SME a Úřady
CIS STK/SME
Schvalování vozidel pro úřady
Výkon státního odborného dozoru v oblasti SME

Produkty
  • speciální vzdělávací kurzy, teambuildingové školení, školení obsluhy strojů, workshopy a motivační kurzy

Projekční služby – vyhotovení projektové dokumentace pro novostavby i rekonstrukce.

Projekční služby – vyhotovení projektové dokumentace pro novostavby i rekonstrukce

Nakladatelství a knihkupectví FONTÁNA Olomouc, nákup knih v internetovém obchodě.

Nakladatelství a knihkupectví FONTÁNA Olomouc, nákup knih v internetovém obchodě

Související články
Vzdělávejte se jednoduše a snadno s pomocí vzdělávacího střediska Jan Šlegr

Jan Šlegr

Vzdělávejte se jednoduše a snadno s pomocí vzdělávacího střediska Jan Šlegr

Vzdělávací středisko Jan Šlegr se nachází v Nové Strašecí. Jedná se o školicí středisko, které má za úkol vzdělávat lidi různého věku i pohlaví. Pokud hledáte odborníky, kteří mají potřebné znalosti v oblasti vzdělávání a mají i patřičné kompetence, pak se můžete obrátit právě na tuto firmu.


Audity a certifikace od společnosti s celosvětovou působností DEKRA Certification

DEKRA CZ a.s. Certifikace systémů managementu

Audity a certifikace od společnosti s celosvětovou působností DEKRA Certification

Auditorské a certifikační služby z oblastí oblasti techniky, bezpečnosti, životního prostředí a zdraví pro Vás zajistí společnost DEKRA Certification - přední světový poskytovatel těchto služeb. Její zkušenosti se vztahují na systémy řízení, jakož i testování a inspekci. Dále nabízí personální certifikace, rozvojové programy a specializovaná školení.


Školení elektrikářů Jihlava

ELEKTROSLUŽBA CZ s.r.o. - Čestmír Tišl

Školení elektrikářů Jihlava

Kvalifikovaní zaměstnanci v oboru elektro jsou důležitou součástí firem, které působí v tomto oboru. Proto je důležité poskytnout svým zaměstnancům, ať už jednotlivcům či skupinám, pravidelná školení, kterých součástí je přezkoušení vyhlášky 50/1978 Sb. Svoje služby v oblasti elektro vám poskytne ELEKTROSLUŽBA CZ s.r.o. – Čestmír Tišl.


Virály aneb videa, která se šíří po sociálních sítích - tipy od Polas Videostudia Praha

POLAS VIDEOSTUDIO

Virály aneb videa, která se šíří po sociálních sítích - tipy od Polas Videostudia Praha

Video nestačí pouze vyrobit. Aby bylo smysluplnou investicí, je nutné ho i dobře uplatnit a získat pro něj diváky. Jedním z takových způsobů je jeho šíření prostřednictvím internetových sociálních sítí - pro tato videa se ujal pojem virály. Pokud Vás toto téma zajímá, přečtěte si následující článek od pražského videostudia POLAS, které působí na našem trhu již od roku 1991. Dočtete se v něm řadu užitečných informací a tipů.


Firemní články
Defektoskopie - kurzy a služby nejvyšší kvality přináší DEKRA CZ a.s.

Defektoskopie - kurzy a služby nejvyšší kvality přináší DEKRA CZ a.s.

V defektoskopii je hlavní důraz kladen na odbornost. Systém vzdělávání je nastaven tak, že pracovník je po absolvování vzdělávacího programu a získání certifikátu plně způsobilý vykonávat danou činnost bez potřeby dozoru. Aby tomu bylo opravdu tak, je třeba zvolit kvalitní kurzy. Jedním z poskytovatelů, na které se můžete plně spolehnout, je DEKRA CZ a.s.


Školení řidičů ADR a lodníků ADN pro přepravu nebezpečných věcí - nové i obnovující

Školení řidičů ADR a lodníků ADN pro přepravu nebezpečných věcí - nové i obnovující

Nové i obnovující školení řidičů ADR a lodníků ADN pro přepravu nebezpečných věcí a přípravu na úspěšné získání potřebných osvědčení nabízí společnost DEKRA CZ a.s. sídlící v Praze.