Obec Oucmanice


Oucmanice 60, Oucmanice 562 01
Obec Oucmanice je malá obec, která se nachází v okrese Ústí nad Orlicí a žije zde asi 242 obyvatel.

Oucmanice vznikly během kolonizace ve 13. století, kdy se české země široce otevřely také novinkám z pokročilejšího Západu. Do přemyslovských zemí se dostávalo zákupní právo, tzn. poddanské dědičné držení půdy, které bylo spojeno s povinností odvádět feudální rentu. Šířilo se městské zřízení, novinky v zemědělství a v řemeslné technologii. Usazování obyvatel zprostředkovateli, neboli lokátory, na doposud neobydlených místech se dělo buď z iniciativy panovníka, nebo se osídlování chopily bohatší církevní instituce, o něco později i mocnější páni. Osídlování bylo záležitostí velice náročnou a muselo splnit několik podmínek. K nejzákladnějším patří zajištění obživy osídlenců a vzájemná komunikace mezi jednotlivými místy. Některá literatura uvádí, že do míst dnešních Oucmanic přišel jakýsi německý kolonista Walczman, který se stal právě oním shora uvedeným lokátorem. Lze předpokládat, že byl pověřen panovníkem.

Obec Oucmanice se poprvé písemně zmiňují k roku 1292 jako „vila Valczmanni“. Jsou jednou ze sedmnácti vsí založených v rámci první fáze kolonizace našeho území o čemž svědčí i pojmenování vsi, kdy se jeho původ vysvětluje jako lidé Valcmanovi. Tvar Valcmanice je v pramenech dochován po celou dobu do konce 16. století.Od druhé poloviny 17. století se objevuje Aucmanice (v různých grafických podobách apod.) Ve druhé polovině 19. století jsou to pak Úcmanice a Oucmanice.

V obci naleznete knihovnu, prodejnu smíšeného zboží, hospodu, obecní úřad a ekocentrum Paleta, jenž se zabývá ekologickou výchovou se zvláštním důrazem na působení na děti a mládež.

Jsou zde tyto spolky - Klub seniorů, SDH Oucmanice, Dámský klub, Spolek lidových tradic v Oucmanicích, Sdružení přátel kapličky v Oucmanicích.

Obecní úřad naleznete na adrese Oucmanice 60, okres Ústí nad Orlicí.

Produkty
  • veřejná správa, městské magistráty, poskytování grantů a dotací, státoobčanská řízení, integrovaný záchranný systém


Související články
Revize komínů nechte na odbornících z Frýdlantu nad Ostravicí

Komíny - Krby s.r.o.

Revize komínů nechte na odbornících z Frýdlantu nad Ostravicí

Pokud máte na domě komín, neměli byste zapomínat na jeho kontrolu. Nekvalitně zkonstruované či zchátralé komíny totiž mohou způsobit požár. Revize komínů ovšem nemůže dělat jen tak někdo, nýbrž pouze odborně způsobilý člověk s živnostenským oprávněním v oboru kominictví. Pokud potřebujete revizi či vložkování komínů, máme pro vás řešení – obraťte se na firmu Komíny - Krby s.r.o. Luboš Czyž z Frýdlantu nad Ostravicí.


Zubová nerezová čerpadla dvojího typu od firmy strojírny Kukleny spol. s.r.o.

Strojírna Kukleny spol.s r.o.

Zubová nerezová čerpadla dvojího typu od firmy strojírny Kukleny spol. s.r.o.

Čerpadla se využívají především v potravinářském průmyslu. Společnost strojírny Kukleny nabízí dvojí provedení těchto čerpadel. Vyrábějí se v typových řadách ZMK a ZC. Tyto produkty mohou být dodány s elektromotorem nebo variátorem pro plynulou regulaci výkonu a to u všech typů zařízení. Variátor může být nahrazen frekvenčním měničem.


Řešení pro přesné vážení, špičkové analytické a kontrolní systémy

Mettler - Toledo, s.r.o.

Řešení pro přesné vážení, špičkové analytické a kontrolní systémy

Mettler - Toledo, s.r.o. pomáhají klientům prostřednictvím přesných měřících, analytických a kontrolních systémů nalézat řešení pro zvyšování produktivity a dosažení shody s regulačními požadavky.


Výroba a vývoj EMC produktů, poradenství a měření v oblasti elektromagnetické kompatibility s ohledem na minimalizaci nákladů

SKYBERGTECH s.r.o.

Výroba a vývoj EMC produktů, poradenství a měření v oblasti elektromagnetické kompatibility s ohledem na minimalizaci nákladů

Obor elektromagnetická kompatibilita (EMC) vyžaduje jednak hlubší teoretické znalosti z elektrotechniky, ale navíc i velké zkušenosti z praxe. Společnost SKYBERGTECH s.r.o. má s touto problematikou mnohaleté zkušenosti. Vyvíjí a vyrábí vlastní EMC produkty - sinusové a odrušovací filtry, tlumivky a transformátory, a to jak standardizované, tak na míru dle potřeb konkrétního zákazníka. Nabízí takéměření EMC a poradenství v oblasti elektromagnetické kompatibility. V tomto článku nastíníme několik problémových oblastí, s nimiž se v EMC můžete setkat - s ohledem na minimalizaci nákladů. Důležité je, že detailní analýza je potřeba už u projektanta - tedy ve stádiu návrhu stroje, rozváděče nebo rozsáhlejšího instalačního celku.


Firemní články
Obec Oucmanice, okres Ústí nad Orlicí, spolky Klub seniorů, SDH Oucmanice, ekocentrum Paleta

Obec Oucmanice, okres Ústí nad Orlicí, spolky Klub seniorů, SDH Oucmanice, ekocentrum Paleta

Oucmanice vznikly během kolonizace ve 13. století, kdy se české země široce otevřely také novinkám z pokročilejšího Západu.