Tlumiče hluku, akustické zástěny, akustické kryty a kontejnery Praha

Greif-akustika, s.r.o. Měření modelování, snižování hluku Praha

Tlumiče hluku, akustické zástěny, akustické kryty a kontejnery Praha

Akustické studie pro provedení stavby, pro stavební povolení a hlukové studie pro územní řízení a EIA

K odborným činnostem společnosti Greif - akustika, s.r.o patří i zpracování akustických studií občanských a bytových komplexů, velkých průmyslových a komerčních provozů pro všechny stupně projektové dokumentace a pro vyhodnocení výsledného vlivu stavby na životní prostředí. Akustické studie jsou zpracovány jako podklad pro vydání rozhodnutí pro stavební úřady a hygienické stanice.

Studie - akustický průzkum Greif-akustika, s.r.o.

Hlukové studie pro provedení stavby, návrhy akustických materiálů

Před započetím jakékoliv stavby Vám zpracujeme akustickou studii, která Vám pomůže odhalit případné hlukové zatížení a můžete se tak předem vyvarovat zbytečně vynaložených finančních nákladů na dodatečné protihlukové úpravy. V našich studiích navrhujeme i vhodné akustické materiály do interiérů. Spolupracujeme i se stavebními projektanty, kterým dodáváme akustické výpočty stavebních konstrukcí.

Akustické studie - Greif-akustika, s.r.o.


Akustické studie pro stavební povolení

Základním dokumentem stavebního povolení je akustická studie, kterou podle novely zákona o ochraně před hlukem jsou povinni zajistit i stavebníci rodinných domů. V akustických studiích jsou jasně stanoveny limity hluku v chráněných venkovních i vnitřních prostorech staveb, obsahují návrhy zvukoizolačních vlastností stavebních konstrukcí. Pro stavební povolení rovněž měříme a vyhodnocujeme hluk ze stavební činnosti.


Akustické studie pro územní řízení a EIA (Environmental Impact Assessment)

Zpracujeme akustické studie pro územní plánování a územní rozhodnutí, pro účely EIA – vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí, vytvoříme hlukové mapy pro liniové zdroje hluku. V akustických studiích navrhujeme předpokládané změny hlučnosti nebo případná protihluková opatření. Pro každého zákazníka najdeme nejoptimálnější variantu řešení.


PODSTRÁNKY

Měření, modelování a snižování hluku

Měření, modelování a snižování hluku
Greif-akustika provádí měření, modelování hluku a realizace protihlukových opatření

Akustické studie

Akustické studie
Akustické studie pro provedení stavby, pro stavební povolení a hlukové studie pro územní řízení a EIA

Akustické výrobky a materiály

Akustické výrobky a materiály
Tlumiče hluku, akustické zástěny, akustické kryty a kontejnery, zvukové izolace, neprůzvučné dveře
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Greif-akustika, s.r.o. Měření modelování, snižování hluku Praha
WEBOVÁ STRÁNKA
Greif-akustika, s.r.o.
greif.cz
Adresa

Adresa

Kubíkova 12/1378
Praha 8 182 00

greif-akustika@greif.cz
+420 286 587 763


Najdete nás také zde:

ARES
captcha