ELEKTROTRANS a.s.


Ringhofferova 115/1, Praha 5 - Stodůlky 155 21

Naše společnost působí na českém trhu od roku 1998 a získala významné postavení na energetickém trhu.

Zabýváme se výstavbou vedení vysokého napětí.

Služby poskytujeme formou poradenství, realizací staveb, Inženýringu a projektové přípravy.
Jsme vybaveni špičkovou technikou a technologiemi.

Zpracování projektů a projektové dokumentace, strategických studií zajišťuje divize PROJEKCE.

Kvalita projektů je podpořena nejmodernější výpočetní technikou, špičkovým softwarem. ale také profesionalitou a praxí projektantů.

Činnost divize se zaměřuje na:
- vypracování projektové dokumentace všech stupňů
- řešení problémů výstavby vedení vvn
- územně-technické studie a studie kapacit přenosových a distribučních vedení
- studie rekonstrukcí vedení vvn a zvn a oprav stožárových konstrukcí
- řešení statiky ocelových konstrukcí
-inženýrská činnost, veřejnoprávní a majetkoprávní projednání tras vedení
-přípravy podkladů pro řízení EIA
- poradenská činnost v oblasti výstavby a údržby vedení VVN a ZVN.

Divize výstavby vedení - zajišťuje komplexní služby rekonstrukcí a oprav elektrických vedení 110, 220 a 400 kV.

Zakázky realizujeme formou:
- poradenské a inženýrské činnosti
- zpracováním všech stupňů projektové dokumentace -realizací staveb
- prováděním všech druhů oprav.

Využíváme moderní a speciální technologie:
- štokování stožárů
- stavba stožárů (pomocí vrtulníků)
- tažení vodičů
- práce pod napětím.

Zajistíme opravy a rekonstrukce, technický dozor staveb, lezecké revize s návrhem oprav, kolaudace staveb vedení vvn, posudky statika a soudního znalce, zemnicích lan s optickými vlákny, výškové stavby příhradových konstrukcí.

Na veškeré provedené práce poskytujeme záruku u oprav betonových základů a ocelové konstrukce záruka minimálně 5 let od data převzetí.

Podílíme se také na zahraničních zakázkách ve Francii, Finsku, Slovensku a na Islandu.

Důležitými milníky naší společnosti byly:
Rok 2008 - vstupu strategického investora VINCI ENERGIES

Rok 2011 - VINCI ENERGIES se stává 100 % vlastníkem společnosti

Rok 2014 - společnost se stala součástí konsorcia společně s GA ENERGO Plzeň a ELCON Bratislava na zakázce V41

Rok 2015 - přechod společnosti pod značku OMEXOM
V neustále se rozvíjejícím prostředí společností skupiny VICI jsou pro lepší orientaci globálních zákazníků a partnerů zaváděny značky pro výkon stejných činností napříč celým světem.

Společnost ELEKTROTRANS a.s. v této souvislosti proto začíná používat mezinárodní značku OMEXOM.

IČ: 25655558
DIČ: CZ25655558
Okres: Praha-město
Stát: Česká republika
Právní forma: akciová společnost
Počet zaměstnanců: 101 - 500 zaměstnanců
Obrat: nad 100 000 tis. Kč
Kontaktní osoba: Ing. Ladislav Urban

Svářečské práce na stožárových konstrukcích podléhají přísným pravidlům.

Svářečské práce na stožárových konstrukcích podléhají přísným pravidlům.

Svářečské práce jsou rizikové hlavně z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, a to nejen pro samotné pracovníky, kteří se vystavují nebezpečí úrazu, ale i s ohledem na požární bezpečnost při práci za vysokých teplot v blízkosti hořlavých látek. Z toho důvodu je nezbytně nutné, aby svářečské práce prováděly výhradně osoby dokonale vyškolené, pod záštitou firmy disponující všemi oprávněními stanovenými příslušnou normou.


Opravy elektrického vedení zvládne spolehlivě Elektrotrans

Opravy elektrického vedení zvládne spolehlivě Elektrotrans

Mít k dispozici v dnešním světě elektřinu je již standardem. Asi nikdo z nás není schopný si bez ní představit svůj každodenní život. Ráno si díky ní můžeme v rychlovarné konvici ohřát vodu, podívat se na ranní zprávy, dobít si mobil nebo si večer lampičkou svítit při čtení oblíbené knihy. Bez elektřiny by se náš život a denní rytmus musel od základů změnit. Ovšem díky elektrickému vedení a moderní době na takové situace nemusíme často myslet. Bohužel někdy může dojít k poruše a v takových situacích jsme odkázáni na firmy, které nám elektrický proud do naší domácnosti dokáží přivést zpět. Mezi takové společnosti patří i Elektrotrans, která zajišťuje komplexní služby v oblasti elektrického vedení.


Integrovaný systém řízení ve firmě Elektrotrans a.s.

Integrovaný systém řízení ve firmě Elektrotrans a.s.

Integrovaný systém řízení ve firmě Elektrotrans a.s. slouží za účelem propojení požadavků jednotlivých mezinárodních norem. Integrovaný systém řízení umožňuje uspořit čas a zajistit jednodušší přístup, než kdyby byly jednotlivé normy a jejich systémy vykonávány samostatně. Díky tomu, že jednotlivé normy mají mnoho společných požadavků, je možné je propojit a vytvořit tak integrovaný systém řízení.


Výstavba elektrického vedení Praha - nejmodernější speciální technologie

Výstavba elektrického vedení Praha - nejmodernější speciální technologie

Divize Výstavba vedení zajišťuje komplexní služeby v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav elektrických vedení 110, 220 a 400 kV.


ELEKTROTRANS – komplexní služby v oblasti vedení elektřiny 110, 220 a 400 kV

ELEKTROTRANS – komplexní služby v oblasti vedení elektřiny 110, 220 a 400 kV

Ráno vás vzbudí budík. Svůj den začínáte přípravou kávy nebo čaje. Po ranní sprše si vyfoukáte vlasy fénem, dámy popřípadě vyžehlí žehličkou.


Projekty, projektová dokumentace, elektrická energie, Praha

Projekty, projektová dokumentace, elektrická energie, Praha

Dovedete si představit svůj život bez elektřiny? My také ne. Pro to, aby vám elektřina dobře sloužila, je tu společnost ELEKTROTRANS.


Jsme odborníkem na elektrické vedení – Praha

Jsme odborníkem na elektrické vedení – Praha

Elektrické vedení je důležitým prvkem, které v dnešní době zajišťuje domácnostem plnohodnotné fungování. Proto je potřeba, aby elektrické vedení bezproblémově fungovalo a lidé mohli být bez jakýchkoli obtíží zásobováni. O to se může zasadit firma s elektřinou v názvu – Elektrotrans, která se dokáže postarat nejen o elektrické vedení, jeho údržbu či rekonstrukci, ale také o jeho výstavbu. Elektrotrans ohledně elektrického vedení spolupracuje také s renomovanými odborníky například z Českého vysokého učení technického a s jejich Fakultou elektrotechniky, což zajišťuje konzultaci z mnoha úhlů pohledu. Sami v oblasti výstavby elektrického vedení pracují již patnáctým rokem, mají tedy s problematikou bohaté zkušenosti. Firma Elektrotrans je schopná vykonat tyto stavební práce: - realizace staveb vedení vvn a zvn za použití nejmodernější technologie - komplexní zajištění oprav a rekonstrukce stávajícího vedení - zpracování podkladů projektové dokumentace - vykonávání technického dozoru staveb -inženýrská činnost, zaměřená na projednávání veřejnoprávních a majetkoprávních tras elektrického vedení - zjišťování vlastníků půdy - projednání staveb v rámci územního a stavebního řízení - zjišťování podzemních inženýrských sítí - provádění lezeckých revizí - montáž kombinovaných zemních lan s optickými vlákny - výškové stavby příhradových konstrukcí To vše se standartní zárukou firmy Elektrotrans pět let od data předání stavby.


Projektování elektrických vedení Praha

Projektování elektrických vedení Praha

Pro plánování výstavby elektrického vedení je tu projektová divize společnosti ELEKTROTRANS. Ta zajišťuje kompletaci projektů pro následnou výstavbu, a to prostřednictvím nejmodernější výpočetní techniky se špičkovým softwarem a také profesionalitou a praxí projektantů. Činnosti projektové divize jsou: - Vypracování kompletní projektové dokumentace - Řešení problému výstavby VVN - Návrhy a řešení statiky ocelových konstrukcí - Strategické studie (kapacit, rekonstrukcí či oprav) - Inženýrská činnost - Veřejnoprávní a majetkoprávní projednání tras vedení - Poradenská činnost v oblasti výstavby a údržby VVN a ZVN V současné době moderních technologií jsme schopni pracovat i s 3D vizualizacemi projektů. Spolehněte se na skutečné profesionály společnosti ELEKTROTRANS, kteří své povolání berou vážně.


Výstavba elektrického vedení Praha

Výstavba elektrického vedení Praha

Hledáte partnera v oblasti výstavby elektrického vedení? Společnost ELEKTOTRANS zajišťuje projektování, výrobu a následný servis elektrického vedení 110, 220 a 400 kV. Všechny zakázky realizujeme poradenskými a inženýrskými činnostmi, zpravováním veškeré projektové dokumentace a komplexní realizací stavby, popřípadě prováděním nejrůznějších oprav. Výsledky naší píle jsou velmi kvalitní a nabízejí dlouhou životnost. Pro samotnou realizaci využíváme nejmodernější techniku a technologie, například: - Štokování stožárů - Stavba stožárů za pomocí vrtulníků - Tažení vodičů - Práce pod napětím Na všechny prvky naší výstavby poskytujeme záruku. Spolehněte se na více jak 14letou zkušenost v oblasti výstavby elektrického vedení společnosti ELEKTROTRANS.


Opravy a rekonstrukce elektrických vedení Praha

Opravy a rekonstrukce elektrických vedení Praha

Společnost ELEKTROTRANS a.s. si Vám dovoluje nabídnout komplexní zajišťování oprav a rekonstrukcí stávajících vedení s využitím vlastních technologických postupů, které zabezpečují vysokou kvalitu dodávek. Společnost na provedené opravy betonových základů a ocelové konstrukce poskytuje záruku 10 let od data předání a převzetí. Při opravách stožárových konstrukcí provádíme detailní lezecké revize, jejich vyhodnocení a následně projekt oprav, včetně posudku statika, případně soudního znalce.


Poradenská činnost, výstavba, údržba vedení vvn a zvn Praha

Poradenská činnost, výstavba, údržba vedení vvn a zvn Praha

Společnost ELEKTROTRANS a.s. se sídlem na Praze 5 se zabývá poradenskou činností, výstavbou, údržbou vedení vvn a zvn. Na českém trhu působíme již 14 let. Poskytujeme rozsáhlé služby v oblasti rekonstrukcí,oprav,údržbě vysokého napětí. K těmto službám poskytujeme i poradenství. Spolupracujeme s profesionály v oboru a výzkumnými ústavy. Stavby a opravy vedení vvn a zvn: -použití nejmodernější a speciální technologie -štokování stožárů -stavba stožárů -opravy a rekonstrukce stávájících vedení. -projekty oprav -řešení problémů ve vedení vvn. Na veškeré druhy činnosti v oblasti práce na venkovních vedeních, jsme vybaveni přístroji a zařízením. Na veškeré své služby poskytujeme záruku.


Praha návrhy a řešení statiky ocelových konstrukcí

Praha návrhy a řešení statiky ocelových konstrukcí

Společnost ELEKTROTRANS a.s. divize projekty zajišťuje vypracování všech stupňů projektů, projektové dokumentace a strategických studií. - vypracování všech stupňů projektové dokumentace - řešení speciálních problémů v oblasti výstavby vedení vvn a zvn - studie rekonstrukcí vedení vvn a zvn - studie oprav stožárových konstrukcí a základů apod. - návrhy a řešení statiky ocelových konstrukcí - inženýrská činnost zaměřená na veřejnoprávní a majetkoprávní projednání tras vedení a všech dalších činností souvisejících s územním a stavebním řízením - kolaudace včetně přípravy podkladů pro řízení EIA. Více info naleznete viz odkaz níže:


Montáže nových rozvoden Praha

Montáže nových rozvoden Praha

Společnost ELEKTROTRANS a.s.divize Elektromontáže nabízí montáže nových rozvoden. Naše zaměření: - montáže nových a rekonstrukce stávajících rozvoden a transformoven vn - práce v oblasti elektrických zařízení vn - služby v oblasti elektrických zařízení vn - zpracování přípravné a projektové dokumente na klíč do 400 kV včetně - montáže zařízení a přístrojů silnoproudé elektrotechniky -elektroinstalace průmyslových a bytových objektů včetně venkovního osvětlení nn a vn - dodávky a montáž ocelových konstrukcí. Zpracujeme Vám komplexní nabídku dodávek, prací a služeb na základě požadavků a zadání zákazníka. Více info naleznete na našich webových stránkách.Další produkty a služby
  • dodavatel elektrické energie, výstavba vedení VVN, projektování a montáže VVN, opravy jaderných reaktorů

Tiskárna Martin Peroutka

Související články
Dosáhněte energetické úspory díky regulačním systémům
Dosáhněte energetické úspory díky regulačním systémům

Efektivní regulace tepelných zařízení je velmi důležitá z hlediska finanční úspory. Každá firma by proto měla popřemýšlet nad investicí do moderních regulačních zařízeních, která se dokážou postarat o přenos informací mezi jednotlivými stanicemi a vyhodnocování informací z nich. S řízením teplárenských soustav Vám může pomoci zkušená společnost APPLIC s.r.o., která je jedničkou v oblasti průmyslové automatizace.


Dodavatel plynu a elektřiny nabízí nadstandardní doplňkové služby, slevy a bonusy
Dodavatel plynu a elektřiny nabízí nadstandardní doplňkové služby, slevy a bonusy

Chcete ušetřit na plynu nebo elektřině? V tom případě můžete využít služeb PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ, a. s. - společnosti, která nabízí neuvěřitelné slevy, bonusy a akce jak pro nové, tak také pro stávající zákazníky. Navíc má na českém trhu mnohaletou tradici.


LAMA ENERGY GROUP: pět výhod pro zákazníky pod jednou střechou
LAMA ENERGY GROUP: pět výhod pro zákazníky pod jednou střechou

Elektřina, plyn, televize, internet a mobilní tarif, všechny tyto služby poskytuje holding LAMA ENERGY GROUP. Navíc, pokud jich využíváte víc najednou nebo dokonce všechny, máte značně zvýhodněné ceny.


Poskytovatel satelitního vysílání Digi CZ nově pod Lama Energy Group
Poskytovatel satelitního vysílání Digi CZ nově pod Lama Energy Group

I přestože stále více využíváme služeb internetu, život bez televize by si také málokdo dokázal představit. Dříve byla televize považována za vzácnost, dnes jich v každém domě najdete i několik. Umísťujeme je do obývacího pokoje, do kuchyně, do dětských ložnic. S rozšířením televizí máme také větší požadavky na programy, které můžeme sledovat. Čím více jich satelitní vysílání nabízí, tím lépe. Dnes je spousta programů pro každého – přijdou si na své sportovně založení muži, romanticky naladěné ženy, ale zkrátka nepřijdou ani děti. Poskytovatel satelitního vysílání je také společnost Digi CZ, která nově spadá pod společnost LAMA Energy Group.