Soudní znalec vám pomůže s oceňováním a odhady nemovitostí, se znaleckými posudky, se stanovením běžné, obecné či tržní ceny, poskytne vám pomoc při řešení pozůstalostí, věcného břemena, při prozkoumání vad, závad a škod nebo při řešení dědického řízení.

Komíny - Krby s.r.o. Luboš Czyž
Společnost Komíny - Krby s.r.o. se sídlem ve Frýdlantě nad Ostravicí, se specializuje na dodávku i montáž krbových kamen a komínů, jejich vrtání, vložkování, revizi, kontrolu, stavbu a komplexní řešení spalinových cest. Vypracováváme také znalecké posudky po celé České i Slovenské republice a nabízíme kominické a kamnářské služby. Naše služby ...
AVAPO - realitní kancelář s.r.o. Opavská realitka
AVAPO - realitní kancelář s.r.o. Vám díky svým znalostem a zkušenostem v realitním oboru vždy poskytne pomoc při koupi, prodeji nebo pronájmu nemovitosti, bytu i domu. Také Vám zajistí potřebný právní servis včetně posudku dědictví nebo pomůže při jednání v bance i na úřadech. Jsme zaručeně spolehlivá realitka v Opavě ! Realitní kancelář - ...
NV Engineering s.r.o. Stavebně technický průzkum Praha
Provádíme komplexní podpůrnou činnost ve stavebnictví - stavební inženýring, diagnostiku staveb, stavebně technické průzkumy, statické posudky, stavební dozor, projektový management, oceňování nemovitostí a znalecké posudky. Inženýrská činnost v investiční výstavbě: - předprojektová činnost - komunikace s úřady při územním rozhodnutí a ...
Realitní kancelář REALIT Ing. Leo Zubek
Realitní kancelář REALIT ve Frýdku-Místku vám zajistí nejen odhady nemovitostí, ale také jejich správu. Působí také jako soudní znalec a poskytne vám odborné poradenství v této oblasti. Realitní kancelář REALIT - to je kompletní servis v oblasti nákupu, prodeje i správy nemovitostí za ty nejvýhodnější podmínky. Nákup, správa ...
Ing. Zdeněk Kučera - PATIN Patentová kancelář Zlín
Znalecká kancelář PATIN Slušovice - ochranné známky, posudky, oceňování patentů. Patentový zástupce Ing. Zdeněk Kučera poskytuje služby a poradenství v oblasti registrace ochranných známek a původu výrobků: - ochranné známky a značky v ČR - mezinárodní ochranná známka Společenství EU - výběr a ochrana obchodního jména - právní ...
ENVI-AQUA, s.r.o.
Společnost ENVI-AQUA, s.r.o. se soustřední na inženýrskou činnost a poradenství v oblasti ekologie, hydrogeologie a vodního hospodářství. Zajistíme komplexní řešení daného problému od prevence, kontroly až po realizaci opatření. Naši kancelář najdete v Brně na ulici Blatného. Naše služby: - hydrogeologické, geologické průzkumy - ...
Ing. Milan Indra - Odhadce nemovitostí
Ing. Milan Indra se zaměřuje na odhady a ocenění majetku. Nabízím vypracování znaleckých posudků při převodu nemovitosti, majetkovém vyrovnání, vkladu do účetnictví nebo při dědickém řízení. Dále poskytuji služby spojené se stanovením hodnoty nemovitostí např. při dědickém a rozvodovém řízení. Naši kancelář najdete na adrese Bořivojova 1 v ...
Ing. Tomáš Hurta - Oceňování nemovitostí
Ing. Tomáš Hurta působí jako specialista na oceňování nemovitostí, majetku a podniků. V oblasti oceňování majetku poskytujeme komplexní služby včetně odhadů movitých či nemovitých věcí, nehmotného majetku, znalecké posudky, tržní odhady nebo oceňování finančního majetku. Vypracováváme znalecké posudky a odhady pro fyzické i pravnické osoby a ...
GLOPERA spol. s r.o.
Společnost GLOPERA spol. s r.o. se zabývá zpracováním bezpečnostních studií, činností soudních znalců v oboru kamerových a bezpečnostních systémů, v oboru technickém i ekonomickém, návrhy a posouzením rozsáhlých kamerových systémů, výzkumnou a vývojovou činností v oblasti kolejových vozidel, kompletací dveřních zabezpečovacích systémů, montážními ...
Alena Šanovcová - Odhady nemovitostí
Paní Alena Šanovcová působí jako soudní znalec v oboru ekonomie a oceňování nemovitostí. Zaměřuji se na vypracování znaleckých posudků a tržních odhadů cen nemovitostí. Dále poskytuji odbornou a poradenskou činnost v oblasti realit. Nabízím stanovení hodnoty nemovitostí např. při dědickém řízení, vypořádání vlastnictví, převodu vlastnických práv ...
Soudní znalec - obor ekonomiky - odhady nemovitostí

Naše firma Anna Lepšová z Trhových Svin se zabývá převážně soudně znaleckými posudky, poradenstvím a výzkumem v oboru mykologie. Na stránkách naší firmy naleznete též fotogalerii hub obsahující přes 2700 taxonů. Naše činnost: - znalecké posudky v oboru mykologie (dřevokazné houby, mikroskopické houby) - postupy asanace biotického napadení v ...

Oceňování - nemovitosti Stavební projekční kancelář

Znalecký ústav. Školení v oblasti bezpečnosti práce.

Znalecká činnost - oceňování nemovistostí Geodetická kancelář

Geodet, zaměření pozemku, stavby, geometrický plán, věcné břemeno, církevní majetek, vytyčení hranice, stavby, podklad pro projekt Znojemsko, Hrušovany nad Jevišovkou, Miroslav, Moravské Budějovice, Jihomoravský kraj, Vysočina -ocenění nemovitosti -zaměření skutečného provedení stavby -geodetické práce v katastru nemovitostí -geometrické ...

Služby: - soudní znalec - znalecké posudky pro obory elektrotechnika, elektronika, kybernetika a ekonomika-ceny a odhady - rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

Znalecký ústav oceňování majetku: - ocenění podnikového majetku - ocenění finančního majetku - ocenění nehmotného majetku - ocenění movitého majetku - ocenění cenných papírů

Projektová, inženýrská kancelář: -projekce, projektant, projekční práce -architekt -bytová, občanská stavba, stavba pro podnikání Soudní znalec, znalecké posudky, posudek, odhadce. Ceny, cena a odhady nemovitostí, odhadce. Převody, oceňování nemovitostí, smlouvy, odhady.

Znalecké posudky na motorová vozidla: - osobní - nákladní - motocykly - přívěsy. Ocenění - strojní zařízení - vybavení kanceláří - dílen - jiných movitých věcí včetně vybavení domácností.

Soudní znalec: - studie v oboru čistota ovzduší - zpracování rozptylových studií.

Znalecká kancelář. Soudní znalecké posudky v oborech: - doprava - silniční a městská - strojírenství - odvětví všeobecné specializace na autoopravárenství - ekonomika - odvětví ceny a odhady, specializace motorová vozidla - koncesovaný odhadce movitého majetku.

Odborné posudky - stavby Stavební dozor - zpracování investičního záměru stavebníka - výběr zhotovitele stavby - zajištění kolaudace - reklamační řízení - řešení sporů ve všech fázích výstavby Projekty k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení

Znalecké posudky nemovitostí: - soudní odhady - tržní odhady - oceňování nemovitostí.