Obec Trojanovice
Obec Trojanovice

Obecní úřad Trojanovice.
Trojanovice jsou horskou obcí v Beskydech.
Obec vznikla dlouhodobou salašnicko-pasekářskou kolonizací, kterou prováděla na svém panství hukvaldská vrchnost od začátku 16. století. Jako samosprávná obec vznikla na vlastní žádost tehdejších obyvatel - pasekářů, dřevorubců, rudokopů, uhlířů a salašníků žijících pod horou Radhošť. První kolonisté pod Radhoštěm byli Slované, o čemž svědčí nejstarší místní názvy hor, kopců a potoků - Radhošť, Hradisko, Lubina apod.
Obec má rozlohu 3583 ha, dvě třetiny plochy obce pokrývají lesy. Vzhledem ke značné rozloze je obec rozdělena na čtyři hlavní části: Bystré, Lomná, Pod Radhoštěm a Pod Javorníkem.


Katalog firem:    

Krajské, městské a obecní úřady

,