Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava

Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava.
Slezská Ostrava vznikla ve 13. století. Obvod je součástí města Ostravy, nalézá se v Ostravské pánvi.
Městský obvod Slezská Ostrava je svou rozlohou 4175 hektarů největším obvodem Ostravy. Zahrnuje osm katastrálních území - vlastní Slezskou Ostravu, Antošovice, Heřmanice, Hrušov, Koblov, Kunčičky, Kunčice nad Ostravicí a Muglinov. Na délku má téměř 19 kilometrů, na šířku 4 km a sahá od Vrbice k Vratimovu. Obvod má přes 21000 obyvatel.

V samotné Slezské Ostravě žije 7750, v Antošovicích 291 obyvatel, v Heřmanicích 2339, v Hrušově 2143, v Koblově 1172, v Kunčicích 782, v Kunčičkách 1901, v Muglinově 4242.

Až do roku 1919 měla tato část města přídomek Polská.
K proměně původně zemědělských vesnic na pravém břehu Ostravice v průmyslovou oblast došlo po objevu uhlí v roce 1763. Těžba uhlí byla atributem Slezské Ostravy až do počátku 90. let 20. století. Po ukončení těžební činnosti vznikly v areálech bývalých dolů firmy lehkého průmyslu.
V současnosti je celý obvod plynofikován, na mnoha místech odkanalizován. Životní prostředí se zlepšilo tak, že v řece Ostravici lze chytat ryby.

Rozsáhlou síť školských zařízení v obvodu tvoří školy mateřské, základní, střední i vysoké - Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity na Chitussiho ulici a Vysoká škola podnikání na Michálkovické ulici.

Kulturní vyžití občanů zajišťuje síť místních knihoven a dva kulturní domy. Světské i duchovní skladby všech hudebních slohů, skladby starých mistrů i úpravy lidových písní a děl současných autorů má ve svém repertoáru Pěvecké sdružení Slezská Ostrava. Věhlas si získaly komorní koncerty, pořádané od roku 1999 v obřadní síni Slezskoostravské radnice.

Od roku 2008 je součástí radnice také Slezskoostravská galerie. Nabízí široké spektrum výstav od výtvarného umění, přes architekturu až po fotografii.

Sportovní fanoušci z celé republiky znají slavný slezskoostravský stadion Bazaly, jehož kapacita přesahuje
19 000 míst pro diváky.

U vodního zálivu bývalé štěrkovny v Koblově se nachází pláž naturistů, patřící k největším a nejkrásnějším svého druhu v České republice.


Katalog firem:    Krajské, městské a obecní úřady,