Soudní znalec vám pomůže s oceňováním a odhady nemovitostí, se znaleckými posudky, se stanovením běžné, obecné či tržní ceny, poskytne vám pomoc při řešení pozůstalostí, věcného břemena, při prozkoumání vad, závad a škod nebo při řešení dědického řízení.

Komíny - Krby s.r.o. Luboš Czyž
Společnost Komíny - Krby s.r.o. se sídlem ve Frýdlantě nad Ostravicí, se specializuje na dodávku i montáž krbových kamen a komínů, jejich vrtání, vložkování, revizi, kontrolu, stavbu a komplexní řešení spalinových cest. Vypracováváme také znalecké posudky po celé České i Slovenské republice a nabízíme kominické a kamnářské služby. Naše služby ...
AVAPO - realitní kancelář s.r.o. Opavská realitka
AVAPO - realitní kancelář s.r.o. Vám díky svým znalostem a zkušenostem v realitním oboru vždy poskytne pomoc při koupi, prodeji nebo pronájmu nemovitosti, bytu i domu. Také Vám zajistí potřebný právní servis včetně posudku dědictví nebo pomůže při jednání v bance i na úřadech. Jsme zaručeně spolehlivá realitka v Opavě ! Realitní kancelář - ...
Realitní kancelář REALIT Ing. Leo Zubek
Realitní kancelář REALIT ve Frýdku-Místku vám zajistí nejen odhady nemovitostí, ale také jejich správu. Působí také jako soudní znalec a poskytne vám odborné poradenství v této oblasti. Realitní kancelář REALIT - to je kompletní servis v oblasti nákupu, prodeje i správy nemovitostí za ty nejvýhodnější podmínky. Nákup, správa ...
Znalecký ústav. Školení v oblasti bezpečnosti práce.

Paní Mgr. Ing. Ivana Zálešáková působí jako insolvenční správce a nabízí poradenství v oblasti oddlužení. Služby poskytujeme fyzickým osobám i podnikatelům zejména v Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Dále pomáháme při osobním bankrotu, likvidaci společností, zpracováváme znalecké posudky, odborná posouzení a provádíme oceňování ...

Vyhotovení znaleckých posudků pro soudy, státní orgány a organizace, firmy a občany za účelem: - převod nemovitostí (prodej, koupě, darování) - vypořádání dědictví - vypořádání sjednoceného jmění manželů (SJM) - vypořádání podílové spoluvlastnictví - stanovení ceny nemovitostí pro zahrnutí do jmění firmy. Vyhotovení odhadů nemovitostí pro ...

Služby: - znalec v oboru ekonomika - ceny a odhady nemovitostí, stavebnictví, stavby obytné, průmyslové a stavební, odvětví různá.

Soudní znalec Služby: - znalecké posudky - oceňování movitého majetku a vozidel v rámci konkursní podstaty

Služby: - projekce, projektování ocelové konstrukce, občanské, inženýrské a průmyslové stavby - znalecké a statické posudky, ocelové konstrukce, občanské, inženýrské a průmyslové stavby

Poradenství, kontrolní a zkušební a inspekční činnost: - povrchová a protikorozní úprava a ochrana kovů (nátěry a kovové žárově stříkané, galvanické a žárovým ponorem získané povlaky) - koroze - provedení ocelových konstrukcí, posouzení návrhu z hlediska protikorozní ochrany, rozměry, povrch, svary - protipožární povrchová ...

Ing. Radmila Kiszová - PINIA je autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura. Mezi mé služby patří zpracování projektů a vizualizací, ekologické audity, zpracování dokumentace a posudků SEA, EIA, návrhy ozelenění či znalecké posudky. Služby: - autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura - zpracování projektů a ...

Soudní znalec v oboru ekonomika, ceny a odhady motorových vozidel, strojů a přístrojů, všeobecné strojírenství, specializace na autoopravárenství.

Služby: - oceňování majetku podniků, strojů, strojírenských technologií, věcí movitých, motorových vozidel....atd. - znalecké posudky

Činnost: - oceňování nemovitostí.

Soudní znalec Ing. Vladimír Flössel vypracovává odhady cen motorových vozidel, strojů a technických zařízení a posuzuje jejich technický stav se specializací na autoopravárenství. Znalecké služby poskytuji nejčastěji klientům z okresu Ostrava- město, Frýdek-Místek a Karviná. Odhady, znalecké posudky, posouzení technického stavu a kvality ...

Činnost: - stavební dozor - oceňování všech druhů nemovitostí.

Služby - oceňování nemovitostí, zpracování znaleckých posudků - inženýrská činnost a stavební činnost - facility management, efektivní snížení nákladů, vedení účetnictví - property management, plánování investičních záměrů.

Soudní znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování podniků a jejich částí, finanční analýzy (posuzování zadluženosti, výkonnosti, finančního zdraví), oceňování veškerých movitých věcí (vozidla, nábytek, stroje, zařízení, výpoč. a kan. technika, zvláštní vozidla, vybavení domácnosti atd.) Obhajoba ve správním ...

Technicko inženýrská kancelář: - koordinátor BOZP na stavbě - technický dozor stavebníka - inženýrská činnost autorizovaného inženýra ve stavebnictví - soudní znalec. - oceňování majetku. Posudky, zkoušky, znalecké analýzy. Revize ZZ, tlakových nádob a ocelových konstrukcí.

Maloobchod, prodej, nákup, soudní odhady, znalecké posudky: -starožitnosti -sklo, porcelán -hudební nástroje -zbraně, dýky -hračky -numismatiky.

Patentová, znalecká a známková kancelář v Ostravě: - zpracování patentových přihlášek, vynálezů, užitných vzorů - registrace užitných, průmyslových vzorů i do zahraničí - známková rešerše - registrace ochranných známek - registrace, zabezpečení internetových domén - měsíční sledování známkového fondu - odhalení porušení zpráv - ochranné ...

Služby: - soudní znalec (ekonomika, stavebnictví) - autorizovaný inženýr

Soudní znalec v oblasti nemovitostí. Inspekce nemovitostí před její koupí i prodejem bytu, domu, nemovitosti, pozemku popř. komerčního objektu. Reklamace stavebních prací při výstavbě a rekonstrukci. Kontroly, posouzení stavby, novostavby. Revize starších objektů. Znalecké posudky: - stavby, byty, rodinné domky, pozemky. Zhotovení PENB - ...

Projektování dopravních a pozemních staveb, znalec v oboru stavebnictví, autor technických podmínek TP 135 Projektování okružních křižovatek.

Služby: - soudní znalec v oboru elektronika a kybernetika