Potřebujete pomoct s natáčením? Odborníci vám pomohou pořídit videozáznamy, virální videa, TV spoty, reklamní videa, instruktážní videa, dokumenty, znělky a mnoho dalšího. Střižná, ozvučovací, nahrávací a osvětlovací technika je samozřejmostí.

Kopírovacia služba Viazanie kníh a časopisov Sprostredkovateľská činnosť Maloobchod mimo riadnej predajne Maloobchod so zmiešaným tovarom Vydavateľská a publikačná činnosť Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja Predaj nenahraných zvukových alebo obrazových nosičov Servis kancelárskej techniky, písacie stroje, kalkulačky Zhotovovanie ...

Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) Prenájom hnuteľných vecí Činnosť podnikateľských, organizačných a ...

Skladovanie Vydávanie kníh Vydávanie novín Premietanie filmov Reklamné činnosti Zásielkový predaj Vydavateľské činnosti Upratovacie a čistiace práce Prieskum trhu a verejnej mienky Maloobchod mimo riadnej predajne Prekladateľské a tlmočnícke služby Činnosti týkajúce sa telesnej pohody Prezentácia firiem a výrobkov verejnosti Výroba, ...

Spracovanie údajov Prieskum trhu a verejnej mienky Tlmočnícke a prekladateľské služby Výroba, požičiavanie a distribúcia videa Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Rozmnožovanie nahraných nosičov zvukovoobrazových záznamov Poradenská a ...

Skladovanie Vydávanie kníh Vydávanie novín Premietanie filmov Reklamné činnosti Zásielkový predaj Vydavateľské činnosti Upratovacie a čistiace práce Prieskum trhu a verejnej mienky Maloobchod mimo riadnej predajne Prekladateľské a tlmočnícke služby Prezentácia firiem a výrobkov verejnosti Organizovanie kurzov, školení a ...

Prieskum trhu Fotografické služby Manažment a marketing Vedenie účtovníctva Bezpečnostnotechnické služby Prenájom strojov a prístrojov Prezentácia výrobkov a firiem Reklamné a propagačné činnosti Výroba a oprava hudobných nástrojov Organizovanie kurzov, školení a seminárov Výroba a distribúcia audio a video záznamov Sadové úpravy - ...

Kuriérske služby Požičiavanie videa Sprostredkovanie dopravy Colné ručiteľské služby Sprostredkovateľská činnosť Poskytovanie služieb colnej deklarácie Nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod) Premietanie filmov Upratovacie práce Reklamné činnosti Zásielkový predaj Prevádzkovanie kina Fotografické služby Vedenie účtovníctva Prevádzkovanie nahrávacieho štúdia Prekladateľské a tlmočnícke služby Opravy spotrebného tovaru v ...

Fotografické služby Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

Spracovanie údajov Fotografické služby Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie cestovnej kancelárie Čistenie interiérov motorových vozidiel Výroba, požičiavanie, distribúcia videa Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku Výroba, oprava a úprava zdravotníckych pomôcok Montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických ...

Spracovanie údajov Vydavateľské činnosti Výroba elektrických zariadení Výskum a vývoj v oblasti technických vied Propagačná , reklamná a inzertná činnosť Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Maloobchod s použitým tovarom v ...

Kovoobrábanie Zváračské práce Filmovanie videokamerou Pílenie a hobľovanie dreva Prenájom motorových vozidiel Spracovanie a povrchová úprava kovov Prenájom stavebných strojov a zariadení Maliarske, natieračské a sklenárske práce Brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov Mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom ...

Výroba videa Spracovanie dát Kresličské a grafické práce Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Výroba, distribúcia a predaj audiovizuálnych záznamov Správa počítačových sietí a informačných systémov Výskum a vývoj v oblasti ...

Výroba videa Masérske služby Kadernícke služby Kozmetické služby Fotografické služby Pohostinská činnosť Prenájom počítačov Prevádzkovanie solária Maloobchodný predaj počítačov Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie biliardových stolov Prevádzkovanie počítačových hier Prevádzkovanie hracích nevýherných automatov Organizovanie ...

Videonahrávky udalostí ako svadby, stretnutia (rutinné, reportážne zachytenie rôznych rodinných udalostí) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Výroba a montáž tieniacej techniky Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Skladovanie Reklamná činnosť Fotografické služby Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prenájom nehnuteľností Sprostredkovanie obchodu a služieb Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností Výskum a vývoj trhu a kompletné spracovanie know how Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Rozmnožovanie písomností, tlačív a ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Fotografické služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii ...

Skladovanie Čistenie budov Upratovacie práce Reklamné činnosti Fotografické služby Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prenájom motorových vozidiel Činnosť športovej agentúry Sprostredkovateľská činnosť Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Organizovanie kurzov a školení Spracovanie dát a súvisiace ...

Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba a požičiavanie nosičov zvuku a videa Údržba hardware - bez zásahu do elektr.častí Poskytovanie software - predaj hot.progr.na zákl.zml.s autor Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Servis a výroba výpočtovej a telekomunikačnej techniky ...

Skladovanie Zateplovanie budov Reklamné činnosti Pohostinské služby Montáž autodoplnkov Pomocné stavebné práce Podnikateľské poradenstvo Ťažba a približovanie dreva Organizovanie školení a kurzov Montáž sadrokartónových systémov Výroba a montáž žalúzií a roliet Obkladačské práce a kladenie podláh Maloobchod v rozsahu voľných ...

Vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb Skladovanie. Výroba kovov Kovoobrábanie Zámočníctvo Predaj na trhoch. Krajčírske práce Reklamné činnosti. Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Demolácia a zemné práce. Prípravné práce pre stavbu Prenájom strojov a ...

Výroba videa Videopožičovňa Zhotovovanie reklamy pomocou PC Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie služieb a predaja Poskytovanie občerstvenia v rozsahu voľných živností Poskytovanie služieb v súvislosti s využívaním výpočtovej techniky Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozasahu voľných ...

Kovovýroba Výroba videa Oprava motorových vozidiel Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť Požičiavanie a distribúcia videa Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí Sprostredkovanie nákupu a predaja ...

Reklamné činnosti Poskytovanie software Vedenie účtovníctva Vydavateľské činnosti Podnikatelské poradenstvo Výroba hudobných nástrojov Prenájom motorových vozidiel Sekretárske služby a preklady Automatizované spracovanie dát Maloobchod mimo riadnej predajne Výroba elektrických prístrojov Rozmnožovanie nahraných nosičov Predaj nápojov ...

Výroba videa. Sprostredkovanie obchodu /okrem jedov a žieravín/. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov