Ekologické projekty zahrnují všechny projekty, které jsou šetrné k přírodě. Jedná se tedy o revitalizace parků, lesoparků, odstranění ekologické zátěže, obnovu fauny, stavbu ekologických a nízkoenergetických budov a spoustu dalších projektů.

Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o. - ochrana životního prostředí
Naše společnost patří na trhu mezi významné dodavatele v oblasti ochrany životního prostředí. Provádíme sanace zemin a vod, starých ekologických zátěží, skládek, realizujeme úpravny vody, vodovody. Rovněž zpracováváme ekologické audity, optimalizační studie, provádíme také hydrogeologické průzkumy. Naše práce je kvalitní a komplexní.
Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o. - ochrana životního prostředí
Dodávka, montáž: - topení - podlahové topení - solární topení - tepelná čidla - voda - kanalizace - rekonstrukce koupelen - plyn.

Služby: - bezpečnost a hygiena práce - ekologické služby poskytujeme v kategorii odpady, ovzduší a voda. - protivýbuchová prevence - požární ochrana - revize elektro a revize PO. - Koordinátor BOZP Prodej: - prostředky požární ochrany - ochranné pracovní pomůcky

Úpravna a čištění vody: -odstranění vodního kamene.

Poradenství a konzultace: - obnovitelné zdroje energie a TZB.

Ekologie. Pradenství v oblasti: - ekologie - chemie - aktivní uhlí.

Lektor Českého sněmu dětí pro životní prostředí.

Ekologické poradenství odpady, ochrana ovzduší, ochrana vod, chemické látky Audity systémů životního prostředí

Ekologická činnost - firemní ekologie na klíč odpady, voda, ovzduší, chemické látky, ISPOP, IRZ - zajišťovatní souhlasu státní správy, provozní řády - dotační management - externí podnikový ekolog - společenská odpovědnost firem - CSR, EMS - ekologické systémy řízení firem Audity Školení - ekologická ...

Sdružení PRO ochranu přírody Sdružení PRO ochranu přírody

Poskytuje - geologicko - ekologické služby Poskytuje - geologicko - ekologické služby

Sdružení na ochranu životního prostředí Sdružení na ochranu životního prostředí

Asanace Dezinfekce - deratizace - dezinsekce - hubení obtížného hmyzu a hlodavců

Federální informační středisko pro životní prostředí. Reklamní agentura-FULLSERVIS: -všechny tvorby propagace od tvorby loga,vizitek a hlavičkových papírů přes letáky a prospekty,inzeráty či třeba reklamní předměty až po aktivity public relations,grafické návrhy, sazba,tisk,distribuce,optimalizace firemní propagace z ...

Průzkumy znečištění a analýzy rizik - sanace ekologických zátěží - ochrana ovzduší - obecná ekologie Ekologický audit

Poradenství - čistírny odpadních vod Poradenství - ekologická činnost