Ekologické projekty zahrnují všechny projekty, které jsou šetrné k přírodě. Jedná se tedy o revitalizace parků, lesoparků, odstranění ekologické zátěže, obnovu fauny, stavbu ekologických a nízkoenergetických budov a spoustu dalších projektů.

Firma TopolWater, s.r.o. je nástupcem projekční kanceláře Voda – Projekt, založené v r. 1990. Čištění odpadních vod se tedy věnujeme již více než 23 let. Čistírny odpadních vod - ČOV Čištěním odpadních vod se zabýváme komplexně v tomto rozsahu: - Výzkum, vývoj a ověřování konstrukcí, patentová ochrana - Projekční a konstrukční činnost ...

Služby: - průmyslová ekologie a bezpečnost - komplexní legislativní a technický servis ve všech oblastech ochrany životního prostředí, zejména v oblastech podnikové ekologie a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Ekologické služby a poradenství: - zpracování plánů správné zemědělské praxe, včetně dokladové části a schvalovacího řízení - zpracování provozních řádů znečišťovatelů ovzduší - vedení provozní evidence a dokumentace u zdrojů znečišťování ovzduší - vedení průběžné evidence odpadů - zajištění a kontrola plnění ...

Dodávka, realizace, servis: - solární systémy - solární kolektory - vzduchotechnika - topné systémy - Kombinované topné systémy - tepelná čerpadla - plynové kotle - regulační systémy

Projekční kancelář GP poskytuje komplexní projekční činnost od projektů pro územní řízení, přes prováděcí projekty na liniové stavby, až po bydlení a občanskou vybavenost. Projekce: - rozvody plynu - rozvody vody - rozvody kanalizace - rozvody elektro - rozvody ústředního topení inženýrsko průmyslové objekty včetně liniových staveb - ...

Služby: - ochrana životního prostředí - ochrana lesa - poradenství v odchovu ryb a rybníkářství

Služby: - výstavba a opravy komunikací a mostů - ekologické a inženýrské stavby - výroba a prodej živičných směsí, drceného kameniva, betonových směsí, stavebnin - letní a zimní údržba silnic - výstavba, rekonstrukce silnic a mostů - pokládka a prodej živičných směsí - penetrační úpravy vozovek a ploch - prodej stavebnin - ...

Návrh, dodávka, montáž a servis: - technologie pro úpravu vody: - filtrace - odželezování - odmanganování - změkčování - dekarbonizace - demineralizace - reverzní osmóza - UV dezinfekce.

Služby - servis v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky - zpracování bezpečnostních listů - poradenství v oblasti označování detergentů a biocidních přípravků - vyřizování oznámení biocidních přípravků

Návrhy a realizace fotovoltaických systémů různého rozsahu, od ohřevu vody přes složitější kumulaci vyrobené elektrické energie až po ostrovní systémy.

Služby: - technický poradce ekologie, chemie, systémy řízení.

Činnost: - komplexní služby v oblasti ekologie a životního prostředí

Poradenské služby - průmyslová ekologie a bezpečnost - environmentální služby.

Environmentální poradenství - zabýváme se problematikou životního prostředí - nabízíme udržitelná řešení.

Nabízíme konzultace a poradenství v oblasti úpravy a filtrace vody. Upravujeme vodu pro domácnost i průmysl. Vybereme vhodný typ filtru nebo úpravny. Vypracujeme nezávaznou nabídku na úpravu vaší vody. Vše připravíme od návrhu až po kompletní řešení. Garantovanou úpravu vody Vám navrhneme přesně podle individuálního rozboru vody. Zajistíme rozbor ...

Poskytujeme: - inženýrské služby, dodávky zařízení a technologií pro ochranu životního prostředí a to v oborech voda, půda, ovzduší, nebezpečné odpady. Čištění průmyslových odpadních vod.

-ekologické měření přírodní radioaktivity a dalších škodlivin

Purum s.r.o. je českou společností působící v oblasti odpadového hospodářství. V rámci našich služeb se zejména zaměřujeme na odvoz a přepravu odpadů, odstraňováním odpadů a nebezpečných odpadů, jejich recyklaci a využití.Dále mezi naše služby patří ekologické poradenství, facility managementem a čištění a údržba kanalizací. Kanceláře naší ...

Zajišťujeme služby v oblasti odpadového hospodářství firem. Řešíme ekologické zátěže a likvidaci technologických celků. Regenerujeme aktivní uhlí. Nyní poskytujeme po celé republice: - sanaci ekologických podlaží - zpracování ekologických auditů a rizikových analýz - odstranění a přepravu nebezpečných odpadů - regeneraci aktivního ...

Výkup - nepotřebné zásoby - druhotné suroviny - kovové odpady - odpady s obsahem drahých kovů Spalování - nebezpečné odpadykompexní nakládání s odpady Ekologické audity Sanace - ekologické zátěže Geologické práce Zpracování - projektové dokumentace Stavební práce

Specializujeme se na solární elektrárny: - fotovoltaické elektrárny - solární panely - solární systémy. Realizace pro firmy i pro domácnosti. Návrhy, projektování, servis a montáž solárních systémů. Při instalacích používáme výhradně bezpečné nadimenzované konstrukce. Skladem polykrystalické panely CSI-6P. Fotovoltaické ...

Služby: - zpracování ekologických auditů - vedení evidence odpadů - zpracování a likvidaci odpadů, i nebezpečných - nakládka a doprava - organizování školení a exkurzí s ekologickou tématikou - téma kompostování, čistírenské kaly, gastroodpady. Prodej, výroba, zapůjčení: - zdravotní pomůcky pro staré a nemohoucí osoby a ...

Regenerace aktivního uhlí. Odvoz a likvidace odpadů. Odvoz a likvidace nebezpečných odpadů. Prodej kompostů. Prodej zahradní zeminy. Nebezpečné odpady: Veterinární odpad. Zdravotnický odpad. :

Služby: -bezpečnost práce -ostraha -správa nemovitostí -úklidové služby