Pěstování technických plodin v ČR zahrnuje vývoj, pěstování a následný velkoobchodní prodej řepky olejné, slunečnice roční, máku setého, kmínu kořenného, technického konopí, lne přadného a olejného nebo také rychle rostoucích dřevin či léčivých rostlin.

Rostlinná výroba Živočišná výroba

Rostlinná výroba Živočišná výroba

Pěstování a prodej - mák Chov a prodej - kuřata a skotu

Zemědělská výroba Zemědělská výroba

Rostlinná výroba Zpracování - produkty rostlinné výroby

Výroba - elektrická energie Bioplynová stanice Pěstování, zpracování a prodej - zemědělské produkty

Lesnické služby Rostlinná výroba Živočišná výroba

Rostlinná výroba Živočišná výroba

Rostlinná výroba Zpracování - zemědělské produkty

Rostlinná výroba Živočišná výroba

Rostlinná výroba Živočišná výroba

Rostlinná výroba Živočišná výroba

Rostlinná výroba Živočišná výroba

Pěstování - zemědělské plodiny

Pestování, prodej - obilí a kulturní plodiny

Ekostatek - pěstování obilovin, brambor, zeleniny a ovoce Ekostatek - chov masného dobytka