Španělská 1073/10
Praha 2 - Vinohrady 120 00
tel.: +420 800 102 000
email: info@sita.cz

KONTAKT
VíCE >
Vydáno 07.02.2013
Topováno 05.02.2016

ZELENÝ RŮST s našimi zákazníky

Slabinou velkých odpadářských firem na českém trhu je jednostranná orientace (například na svoz komunálního odpadu), což tyto společnosti vzhledem k vývoji a turbulencím na trhu dostává do nelehké ekonomické situace. Prioritou společnosti SITA CZ a.s., která je součástí holdingu SUEZ Environnement, byla od počátku komplexnost služeb a technologií. Proto patří do seznamu technologií SITA CZ třídící linky, kompostárny, skládky, spalovny průmyslových odpadů, deemulgační a neutralizační stanice a další zařízení pro maximální využití a ekologické odstranění dále nevyužitelných odpadů.

ZELENÝ RŮST s našimi zákazníky

Generální ředitel společnosti Zdeněk Horsák k tomu říká : « Co nás odlišuje od ostatních, je především technologická soběstačnost, jednoznačně technická vyspělost, komplexní nabídka služeb včetně řešení problémových odpadů jako je azbest, jako jsou odpady s obsahem PCB a rtuti, freony nebo vysoce kontaminované kapalné odpady a kaly. Disponujeme výborně připravenými havarijními týmy, které jsou schopny zasáhnout na celém území ČR. Toto vše optimálně podpořeno sítí skladů a logistických center, ze kterých jsme schopni být do 1 hodiny u našeho zákazníka. »

 

Zákaznicky orientovaní? - Samozřejmost.

 

Nabízet komplexní služby na míru ušité zákazníkům je dnes v SITA CZ samozřejmost. Přebíráme odpovědnost za veškeré odpady, naši lidé přímo u zákazníka třídí odpady a odváží je k dalšímu zpracování nebo odbornému odstranění. Ale usilujeme o něco víc. Naší metou už není jen kvalitní služba, nýbrž partnerství se zákazníkem. Tomuto přístupu říkáme ZELENÝ RŮST. Ve spolupráci se zákazníkem a s ohledem na specifika jeho činnosti hledáme ZELENÉ ŘEŠENÍ. Například : Zákazníkovi, který se zabývá výrobou cukrovinek, vzniká množství odpadu v podobě nestandardních produktů, které neprošly systémem kontroly kvality. Staly se tak odpadem a nezbývalo, než je odvézt na skládku. Existuje ale ZELENÉ ŘEŠENÍ, které jsme pro zákazníka našli : odpad nachází využití v lihovaru, kde se materiál podrtí a vylouhuje a je využit jako sladidlo.

 

ZELENÝ RŮST s IKEA


Nakupujete vánoční stromek v IKEA?
V předvánočním období se v IKEA Česká republika prodalo 25 000 kusů vánočních stromků, z toho 6500 v brněnském obchodním domě. IKEA se stará o šetrné a ekologické využití stromků, které už splnily svou vánoční povinnost. Konkrétně v Brně se vrácené vánoční stromky dostávají do péče pracovníků Centrální kompostárny Brno, kterou provozuje

SITA CZ.

« S IKEA spolupracujeme na této akci již druhým rokem. Před obchodním domem jsou v lednu, době svozu stromků, umístěny 3 velkoobjemové kontejnery, které se podle potřeby vyměňují. Za 3 povánoční týdny odvezeme do kompostárny přibližně 4000 ks stromků, » říká Michaela Kuchaříková, správce provozu Centrální kompostárny Brno.

 

UZAVŘENÝ SYSTÉM RECYKLACE

 

Co se děje se stromky v kompostárně ?

 
« Stromky, které zákazníci vrátí zpět do IKEA, jsou ekologicky zpracovány pro další energetické využití ve formě štěpky, anebo se rozdrtí a zkompostují. S IKEA dále spolupracujeme na odvozu a využití veškerého dřevěného odpadu z obchodního centra v objemu asi 150 tun za rok. Také tento materiál je v Centrální kompostárně Brno podrcen a dodán odštěpnému závodu IKEA na Slovensku. Tak může být využit pro vytápění budov», dodává Michaela Kuchaříková. 

 

 

Kontakt:

Centrální kompostárna Brno :

Ing. Michaela Kuchaříková, tel. 602 345 830,

e-mail: michaela.kucharikova@kompostarnabrno.cz

SITA CZ, oddělení komunikace :

Mgr. Kateřina Kodadová, tel : 724 312 204

e-mail : katerina.kodadova@sita.cz

Více informací naleznete na našich stránkách
http://www.sita.cz

342 zhlédnutí
Další PR články firmy
Vyspělé technologie pro zpracování a využití odpadů

Vyspělé technologie pro zpracování a využití odpadů

Každý den se na zemi vyprodukuje přes 10 milionů tun odpadu. Společnost SUEZ se u nás i ve světě zabývá ekologickým a bezpečným zpracováním a následným využitím odpadů s pomocí moderních technologií. Tím výrazně snižuje zatížení a zmenšuje množství vyprodukovaného odpadu. Představujeme několik případových studií SUEZ, představující moderní způsoby zpracování odpadů různého typu.

Vydáno 08.03.2017

VÍCE
Evropský balíček pro oběhové hospodářství má dobrý potenciál, je však třeba dodržovat důležitá opatření

Evropský balíček pro oběhové hospodářství má dobrý potenciál, je však třeba dodržovat důležitá opatření

Jak může odpad pomoci evropské ekonomice? Jde o zdroj, který ji může dostat zpět na cestu zeleného růstu, avšak pouze za předpokladu, že bude maximálně využit veškerý jeho potenciál. S odpadem je nutné nakládat odpovědně a tak, aby se druhotné suroviny mohly opět navrátit do výrobního a spotřebního cyklu.

Vydáno 19.02.2016

VÍCE
SUEZ environnement sjednotila všechny činnosti pod jednotnou značku

SUEZ environnement sjednotila všechny činnosti pod jednotnou značku

Ve světě, který čelí vysokému demografickému růstu, kdy do roku 2030 počet obyvatel na planetě dosáhne 9 miliard, přičemž většina z nich bude žít ve městech, vycházejí úkoly pro 21. století v samotné podstatě z úpravy a dodávek vody, nakládání a zpracování odpadů a z globálního hlediska nakládání se surovinami.

Vydáno 28.04.2015

VÍCE
SUEZ environnement, odpady a oběhové hospodářství

SUEZ environnement, odpady a oběhové hospodářství

Vnímáte odpady jako zdroje? Jaký je osud plastů, které lidé házejí do žlutých kontejnerů? Daří se je znovu využít?

Vydáno 23.07.2015

VÍCE
Centrální kompostárna Brno odveze z vaší obce biologický odpad

Centrální kompostárna Brno odveze z vaší obce biologický odpad

Denně každý z nás produkuje velké množství biologicky rozložitelného odpadu, aniž bychom si to plně uvědomovali. Všechny zbytky potravin, papír, na který si uděláme pár poznámek nebo použitý papírový kapesník hozený do koše. Co se s tímto odpadem ale děje dál, pokud ho my sami nijak nezpracováváme? Separovaný biologický odpad nyní z obcí sváží Centrální kompostárna Brno. Podle legislativy platné od začátku tohoto roku musí každá obec zajistit odvezení biologického odpadu mimo standardní skládku. Obcím na jihu Moravy s tím může pomoci právě brněnská kompostárna.

Vydáno 23.09.2015

VÍCE