Vyspělé technologie pro zpracování a využití odpadů

Každý den se na zemi vyprodukuje přes 10 milionů tun odpadu. Společnost SUEZ se u nás i ve světě zabývá ekologickým a bezpečným zpracováním a následným využitím odpadů s pomocí moderních technologií. Tím výrazně snižuje zatížení a zmenšuje množství vyprodukovaného odpadu. Představujeme několik případových studií SUEZ, představující moderní způsoby zpracování odpadů různého typu.

zpracování odpadů, SUEZ Využití zdrojů a.s.

Mrazící tunel

Případová studie „Mrazící tunel“ se zabývá možností recyklace odpadu, který musel být doposud skládkovaný. Konkrétně se jedná o odpady složené z vrstev různých materiálů – z nosiče (hliník, skelná vlákna), lepivé směsi a silikonového papíru. Díky využití mrazícího tunelu, který materiál podchladí, je možné jednotlivé vrstvy oddělit a materiály recyklovat zvlášť. Tento způsob recyklace přináší výraznou finanční úsporu i snížení množství vzniklého odpadu.

SUEZ - případové studie recyklace odpadů


Recyklace BOPP folií

Další případová studie pod hlavičkou firmy SUEZ se zabývá možností recyklace BOPP metalizovaných i nemetalizovaných folií. Společnost našla řešení recyklace přímo ve skupině SUEZ, konkrétně v Belgii, kde disponují technologií, znalostmi i zkušenostmi pro zpracování a recyklaci folií. Náviny balíků se dělí pomocí gilotiny, následně se drtí a regranulují. Výsledným produktem je regranulát, o který mají zájem další firmy. Je rovněž vhodným výchozím zdrojem pro výrobu domácích spotřebičů, využití nachází i v automotive průmyslu.

Mrazící tunel, recyklace BOPP folií i přetavování plastových odpadů


Zpracování plastových odpadů podle SUEZ

Velmi zajímavá je také „Od kuliček ke kuličkám“, studie zabývající se možností zpracování různých typů plastů. Při procesu na technologii HB a pěnění EPP vzniká odpad ve formě perel nebo neshodných dílů. Tento odpad lze přetavovat a přepracovat do kompaktních odlitků ve tvaru cihel. Ty mají dobrou skladovatelnost a přepravní hmotnost. Výstupem je čistý polypropylen, vhodný pro opětovné zpracování.

Opomenout nesmíme ani studii „Tiskni chytře“, zabývající se ekologickým zpracováním a dalším využitím použitých tonerů do tiskáren. Společnost SUEZ má za sebou zpracování celé řady případových studií, které řeší problémy využití odpadů různého druhu. Klientům tak pomáhá nakládat s odpady a na jejich likvidaci ušetřit.Vydáno 08.03.2017
290 Zhlédnutí
Topováno 15.01.2018
FIREMNÍ ČLÁNKY

Evropský balíček pro oběhové hospodářství má dobrý potenciál, je však třeba dodržovat důležitá opatření

Evropský balíček pro oběhové hospodářství má dobrý potenciál, je však třeba dodržovat důležitá opatření
Jak může odpad pomoci evropské ekonomice? Jde o zdroj, který ji může dostat zpět na cestu zeleného růstu, avšak pouze za předpokladu, že bude maximálně využit veškerý jeho potenciál. S odpadem je nutné nakládat odpovědně a tak, aby se druhotné suroviny mohly opět navrátit do výrobního a spotřebního ...

ZELENÝ RŮST s našimi zákazníky

ZELENÝ RŮST s našimi zákazníky
Slabinou velkých odpadářských firem na českém trhu je jednostranná orientace (například na svoz komunálního odpadu), což tyto společnosti vzhledem k vývoji a turbulencím na trhu dostává do nelehké ekonomické situace. Prioritou společnosti SITA CZ a.s., která je součástí holdingu SUEZ Environnement, ...

SUEZ environnement sjednotila všechny činnosti pod jednotnou značku

SUEZ environnement sjednotila všechny činnosti pod jednotnou značku
Ve světě, který čelí vysokému demografickému růstu, kdy do roku 2030 počet obyvatel na planetě dosáhne 9 miliard, přičemž většina z nich bude žít ve městech, vycházejí úkoly pro 21. století v samotné podstatě z úpravy a dodávek vody, nakládání a zpracování odpadů a z globálního hlediska nakládání ...

SUEZ environnement, odpady a oběhové hospodářství

SUEZ environnement, odpady a oběhové hospodářství
Vnímáte odpady jako zdroje? Jaký je osud plastů, které lidé házejí do žlutých kontejnerů? Daří se je znovu využít?

Centrální kompostárna Brno odveze z vaší obce biologický odpad

Centrální kompostárna Brno odveze z vaší obce biologický odpad
Denně každý z nás produkuje velké množství biologicky rozložitelného odpadu, aniž bychom si to plně uvědomovali. Všechny zbytky potravin, papír, na který si uděláme pár poznámek nebo použitý papírový kapesník hozený do koše. Co se s tímto odpadem ale děje dál, pokud ho my sami nijak nezpracováváme? ...
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA SUEZ Využití zdrojů a.s.
WEBOVÁ STRÁNKA
SUEZ Využití zdrojů a.s.
www.suez-zdroje.cz
Adresa

Adresa

Španělská 1073/10
Praha 2 - Vinohrady 120 00

info@sita.cz
+420 800 102 000


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha