Pohřební ústav hlavního města Prahy patří mezi rodinné stříbro

Smrt je přirozená součást života člověka. Přesto odchod blízkého je vždy bolestný. Vyjádřit poděkování zemřelému důstojným rozloučením za čas, který s námi strávil, je to poslední, co pro něho můžeme udělat.


Pozůstalí chtějí zajistit pohřeb podle svých představ a přání zemřelého. Parte, rakev, urna, poslední rozloučení v obřadní síni krematoria se smutečními květinovými dary, hudbou, řečníkem, či variantní rozloučení s urnou jsou základem pohřebnických služeb.

Pohřebnictví je váženou službou s celospolečenským dopadem etickým, kulturním, ale i urbanistickým. V  Praze tyto atributy měrou vrchovatou naplňuje Pohřební ústav hlavního města Prahy. Jestli se dá něco v hlavním městě označit za rodinné stříbro, je to právě Pohřební ústav. Je to instituce, kde se snoubí bohatá tradice s moderní technologií, vysoká profesionalita s hlubokou etičností.

Již déle jak 100 let poskytuje občanům služby Pohřební ústav hlavního města Prahy

Pohřební ústav hl.m.Prahy, organizace založená Magistrátem v r. 1911 poskytuje komplexní služby na vysoké profesionální úrovni. V deseti objednávkových kancelářích zařídí pozůstalí kromě rozloučení v krematoriu i pohřby do země, květinové dary, parte, VIP pohřby a též převozy zesnulých po republice i zahraniční převozy. Bohatý je i výběr rakví, od běžných až po luxusní. Veškeré informace poskytuje non stop na bezplatné informační lince 800 10 10 50, na které funguje i nepřetržitá služba pro odvoz zemřelých. Pohřební ústav hl.m.Prahy má ve správě obě pražská krematoria a přilehlé urnové háje. V krematoriu Strašnice mohou pozůstalí volit mezi malou obřadní síní, která nese název Baxova po primátorovi, který se významně zasloužil o výstavbu tohoto krematoria, a Velkou obřadní síní, která patří k největším ve střední Evropě, a obřadní síní na hřbitově Olšany.  Krematorium Motol je umístěno v krásném lesním prostředí a kapacitu jeho obřadní síně je možné zvětšit spuštěním prosklené vstupní stěny. Přestože pohřebnictví je tradiční obor, Pohřební ústav hl.m.Prahy nabízí i mnoho nových a rozšířených služeb, jako je např. rozloučení s urnou či ekonomický pohřeb „Rekviem“.

Kremační pohřeb tvoří v České republice asi 80% z celkového počtu pohřbů

V České republice je velice rozšířen kremační pohřeb. Tvoří asi 80% z celkového počtu pohřbů v České republice. Proč tomu tak je mi nepřísluší posuzovat, ani to není předmětem tohoto příspěvku. Je to však jeden ze základních kamenů současného, trochu jiného přístupu pozůstalých, k poslednímu rozloučení se zemřelým. Druhým takovým základním kamenem je ekonomická situace společnosti, která po roce 1989 umožnila použít finanční prostředky pro zajímavější aktivity. Na to pak navazuje dlouholeté vytěsňování smrti a vše co souvisí s pohřebním rituálem.

Pohřby bez obřadu

Jak se nepřipravenost na úmrtí někoho blízkého a neznalost všeho, co je pojeno se smrtí, projevuje ve skutečnosti? Nejvíce je to poznat při úmrtí doma. Stává se, že pozůstalí volají pohřební službu a prosí o okamžitý odvoz zemřelého, někdy dokonce ještě dříve než lékař zemřelého prohlédl. Prostě okamžikem smrti se z milované osoby stává „něco“, čeho je třeba se rychle zbavit. Pak následuje to ještě krutější a to je vynechání posledního rozloučení, tedy smutečního obřadu. To jsou právě ty v poslední době hodně využívané pohřby bez obřadu. Ano, jsou tím nejlevnějším pohřbem, který je možno objednat, ale za cenu daleko vyšší a to je morální a citová újma vlastního pozůstalého, která jak odborníci psychologové říkají, může končit až psychosomatickými potížemi. Pohlédneme-li pár desetiletí zpět, tak tam takovýto druh pohřbu nenajdeme. Rituál pohřebního obřadu byl v naší kultuře vždy dodržován. Účast na pohřbu, projevy soustrasti jako vyjádření spoluúčasti na truchlení nejbližších zemřelého a poskytnutí jim času na vyrovnání se ze ztrátou milované bytosti byla samozřejmostí. Problém vynechání pohřebního obřadu je však spíše problémem městské aglomerace. Na venkově nebo v malém městě je stále zvykem vypravit pohřeb s rozloučením a mnohde i s různými krajovými zvyky.

Pátral jsem, zda se podobné pohřby vyskytují i v jiných zemích Evropy. Nikde se takovýto způsob pohřbení neprovádí. V čem jsme tedy jiní než ostatní národy evropské kultury. Jak je možné, že jinde se rozloučí se svým zemřelým a pohřbení bez rozloučení nepřichází v úvahu a u nás kupříkladu v Praze je přibližně 50% pohřbů bez rozloučení. Je to ekonomická situace společnosti? Co nás vede k tomu, že nejsme ochotni investovat peníze do pohřbu a dost často také „zapomeneme“ urnu s ostatky v krematoriu. Proč uzavřeme svůj smutek v sobě a nedovolíme okolí, aby nám pomohlo zvládnout zármutek. Je to dopad vytěsnění smrti z našeho vědomí? Přitom Pohřební ústav nabízí ten nejjednodušší obřad posledního rozloučení za cenu, která je jen o několik stokorun vyšší, než je cena za pohřeb bez obřadu. Rovněž provádíme uložení zpopelněných ostatků a to jak v urně do pronajatého urnového místa, nebo volným uložením zpopelněných ostatků rozptylem nebo vsypem na loučkách v urnových hájích Strašnice a Motol. Na tyto otázky asi není jednoduchá odpověď. Jedno však je jisté, je nutné začít o tomto problému více hovořit. Věnovat více prostoru ve sdělovacích prostředcích odborníkům z psychologie a začít hovořit o smrti a o všem co s tím souvisí. Pochopíme-li smrt jako neoddělitelnou součást života jednotlivce, budeme připraveni porozumět procesu daleko složitějšímu a to je umírání. V této oblasti je ještě větší neznalost a nepochopení než v otázkách posledního rozloučení.

Podrobné informace o Pohřebním ústavu hlavního města Prahy, krematoriích ve Strašnicích i v Motole a bohaté nabídce služeb najdete na internetové adrese: www.pohrustav.cz.

Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.pohrustav.cz

Vydáno 23.03.2013
997 Zhlédnutí
Topováno 20.01.2020
FIREMNÍ ČLÁNKY

Znovuotevřený hřbitov Strašnice umožňuje nově pietní rozptyl a vsyp popela

Znovuotevřený hřbitov Strašnice umožňuje nově pietní rozptyl a vsyp popela
V říjnu minulého roku se po několikaleté rekonstrukci otevřel hřbitov Strašnice v Praze. Uzavřený byl od roku 1945, měl být zlikvidován a na jeho místě mělo vyrůst sportoviště. Z plánů sešlo, hřbitov pustnul, ale roku 2002 byl prohlášen za kulturní památku a zrekonstruován. Nyní se používá k ...

Pietní průběh obřadu, pohřební služby a pomoc s přípravou pohřbu

Pietní průběh obřadu, pohřební služby a pomoc s přípravou pohřbu
Smutnou povinností pozůstalých je prokázat zesnulému úctu pietním průběhem smutečního obřadu. Pomoc s přípravou pohřbu a ostatní pohřební služby nabízí Pohřební ústav hlavního města Prahy.

Poslední rozloučení – objednávka a kompletní zajištění pohřbu

Poslední rozloučení – objednávka a kompletní zajištění pohřbu
Poslední rozloučení se zemřelou blízkou osobou je naší nepsanou povinností. Pohřební ústav hlavního města Prahy pomáhá pozůstalým s kompletním zařízením pohřbu v Praze, včetně kremace či dodání úmrtního listu. Pohřby lze v Praze objednat v 10 objednávkových kancelářích se snadnou dostupností MHD i ...

Nové možnosti ukládání zpopelněných ostatků ve Strašnicích

Nové možnosti ukládání zpopelněných ostatků ve Strašnicích
Od nadcházejícího podzimu letošního roku se otevřou nové možnosti ukládání zpopelněných ostatků. Pohřební ústav hl. m. Prahy po náročné rekonstrukci hřbitova, který se nachází přímo proti strašnickému krematoriu připravuje otevření tohoto hřbitova pro ukládání zpopelněných ostatků. Bude zde možnost ...
PODSTRÁNKY

Objednávka kremace, církevních pohřbů a rozptylu

Objednávka kremace, církevních pohřbů a rozptylu
Pohřební služby, pohřby církevní, kremace, rozptylová loučka

Zahraniční a speciální pohřební služby

Zahraniční  a speciální pohřební služby
Zahraniční pohřební služby a nadstandardní služby spojené s úmrtím

Rozloučení se zesnulým

Rozloučení se zesnulým
Hřbitov Strašnice, obřadní síně, krematoria, rakve, urny, květiny
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA POHŘEBNÍ ÚSTAV hlavního města Prahy
WEBOVÁ STRÁNKA
POHŘEBNÍ ÚSTAV hlavního města Prahy
www.hrbitovy.cz
Adresa

Adresa

Staroměstské nám. 10 č.p.608
Praha 1 110 00

office@hrbitovy.cz
+420 737 255 227


Najdete nás také zde:

ARES
captcha