Schvalování zemědělské a stavební techniky – také přímo u zákazníka

Státní zkušebna strojů a.s.

Schvalování zemědělské a stavební techniky – také přímo u zákazníka

Státní zkušebna strojů a.s.Státní zkušebna strojů a.s. je nezávislá organizace, která v oboru působí přes 60 let

Státní zkušebna strojů - pod tímto názvem si jistě hned vybavíte zkušební organizaci, která nezávisle testuje různé stroje a zařízení. Samozřejmě, že se věnuje naplno této činnosti, ale možná vás překvapí informace, že je také sponzorem studentské formule ČZU.

Státní zkušebna strojů sponzoruje  studentskou formuli

Jako držitelé osvědčení o akreditaci, rozhodnutí o udělení autorizace a pověření ministerstva je zkušebna zárukou vysoké úrovně certifikační činnosti

Aby zkušebna mohla poskytovat své služby, certifikovat výrobky a vydávat certifikáty, je vlastníkem řady osvědčení o akreditaci, rozhodnutí o udělení autorizace a pověření ministerstva dopravy. Jde o osvědčení o akreditaci pro svou zkušební laboratoř a osvědčení o akreditaci pro jeho certifikační orgán. Nezávislá zkušebna samozřejmě disponuje odpovídajícím měřícím a zkušebním zařízením.

Akreditace, autorizace a pověření ministerstva


Denní náplní práce zkušebny jsou technické zkoušky a měření strojů

Obracet se na Státní zkušebnu strojů, jako na nezávislou společnost, mohou výrobci a distributoři výrobků strojírenského charakteru. Můžete ji využít v případě potřeby zkoušek stroje, zařízení či schvalování technické způsobilosti vozidel k provozu na pozemních komunikacích. Jde o zkoušky dopravní bezpečnosti silničních a zvláštních vozidel.

Technické zkoušky a měření


Uvádět na trh se smějí jen bezpečné výrobky, proto je práce Státní zkušebny strojů tak důležitá

Pracovníci Státní zkušebny strojů jsou týmem nadšenců a i z tohoto důvodu se zkušebna rozhodla sponzorovat mladý tým studentů - nadšenců na ČZU, který staví studentskou formuli. Možná se jednou také někteří z těchto nadšenců juniorů budou chtít stát členy týmu Státní zkušebny strojů a.s.Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.statnizkusebna.cz/

FIREMNÍ ČLÁNKY


Posouzení shody a schvalování k provozu strojů na pozemních komunikacích

Posouzení shody a schvalování k provozu strojů na pozemních komunikacích

Posouzení shody, přezkoušení a schvalování zemědělských a stavebních strojů k provozu na pozemních komunikacích zajišťuje Státní zkušebna strojů a.s. podle požadavků EMC 2014/30/EU, strojní směrnice 2006/42/ES, směrnice nízkého napětí LVD 2014/35/EU a směrnice na hluk 2000/14/ES.

Vydáno 19.06.2018
Měření hluku i vibrací - naše zkušebna dovolí uvést na trh pouze bezpečné a kvalitní produkty

Měření hluku i vibrací - naše zkušebna dovolí uvést na trh pouze bezpečné a kvalitní produkty

V dnešní době jsou lidé čím dál více obklopeni všelijakou technikou, různými stroji, auty a podobně. Z toho plynou i značná rizika, která jsou s užíváním těchto výrobků spojena. Je proto potřeba, aby byly na veřejnost pouštěny pouze takové stroje, které co nejméně škodí lidem a okolí. Je proto nutné podrobovat určité výrobky zkoušce, která ověří, jestli je v obecném zájmu poslat tento produkt na trh. Společností, která se o tuto službu stará, je Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. (SZZPLS). Mimo jiné se postará například o měření hluku, měření vibrací a s nimi související certifikací strojů. Speciální kategorií pak je homologace traktorů.

Vydáno 01.04.2015
Schvalování zvláštních vozidel i technické zkoušky strojů

Schvalování zvláštních vozidel i technické zkoušky strojů

Používání zemědělských strojů a techniky nám sice usnadňuje život, zároveň s sebou přináší i nejrůznější rizika. Je tedy potřeba, aby se na trh dostávaly a používaly jen stroje, které prošly zkouškami ověřujícími jejich bezpečnost. Provádí je Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s.. Zajišťujeme schvalování zvláštních vozidel, provádíme technické zkoušky zemědělské techniky a zkoušky dopravní bezpečnosti.

Vydáno 07.06.2016
Homologace, certifikace a přezkoušení strojů pro jistotu bezpečnosti práce

Homologace, certifikace a přezkoušení strojů pro jistotu bezpečnosti práce

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. (SZZPLS, a.s.) je nezávislou odbornou společností zabývající se již přes 55 let službami spojenými s uvedením strojírenských výrobků na trh v ČR a státech EU.

Vydáno 11.02.2014Vydáno 12.05.2017
310 Zhlédnutí
Topováno 31.08.2019