Certifikace, homologace lesnických a zemědělských strojů - zemědělské a lesnické traktory

Státní zkušebna strojů a.s.

Certifikace, homologace lesnických a zemědělských strojů - zemědělské a lesnické traktory

Státní zkušebna strojů a.s.Posouzení shody a schvalování k provozu strojů na pozemních komunikacích

Posouzení shody, přezkoušení a schvalování zemědělských a stavebních strojů k provozu na pozemních komunikacích zajišťuje Státní zkušebna strojů a.s. podle požadavků EMC 2014/30/EU, strojní směrnice 2006/42/ES, směrnice nízkého napětí LVD 2014/35/EU a směrnice na hluk 2000/14/ES.

Státní zkušebna strojů a.s.

Seznam oblastí, ve kterých má Státní zkušebna strojů a.s. odbornou působnost

Odbornost Státní zkušebny strojů a.s. je doložena seznamem oblastí, ve kterých dnes působí jako Notifikovaná osoba NB 1016 pro strojní zařízení a hluk, Akreditovaný certifikační orgán č. 3062, Akreditovaná zkušební laboratoř 1054, Technické pracoviště autorizované MD ČR a Centrum technické normalizace při ÚNMZ č. 2017/0043/SC.

Oblasti působení Státní zkušebny strojů a.s


Posouzení shody a schvalování k provozu na pozemních komunikacích

Provádíme posouzení zemědělských a stavebních strojů, přezkoušení všech základních požadavků (akreditovanou) zkušební laboratoří a jejich schvalování k provozu na pozemních komunikacích. Na přání odběratele připravíme podklady pro individuální schvalovací řízení.

Posouzení shody a schvalování k provozu


Další odborné služby, které Státní zkušebna strojů a.s. nabízí

Mezi ostatní služby Státní zkušebny strojů a.s. patří také odborné zpracování rizik na strojním zařízení a technická měření s vystavením protokolu nebo certifikátu o výsledcích či vypracování návodu k používání strojů v souladu s platnými směrnicemi a souvisejícími normami.Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.statnizkusebna.cz/

FIREMNÍ ČLÁNKY


Měření hluku i vibrací - naše zkušebna dovolí uvést na trh pouze bezpečné a kvalitní produkty

Měření hluku i vibrací - naše zkušebna dovolí uvést na trh pouze bezpečné a kvalitní produkty

V dnešní době jsou lidé čím dál více obklopeni všelijakou technikou, různými stroji, auty a podobně. Z toho plynou i značná rizika, která jsou s užíváním těchto výrobků spojena. Je proto potřeba, aby byly na veřejnost pouštěny pouze takové stroje, které co nejméně škodí lidem a okolí. Je proto nutné podrobovat určité výrobky zkoušce, která ověří, jestli je v obecném zájmu poslat tento produkt na trh. Společností, která se o tuto službu stará, je Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. (SZZPLS). Mimo jiné se postará například o měření hluku, měření vibrací a s nimi související certifikací strojů. Speciální kategorií pak je homologace traktorů.

Vydáno 01.04.2015
Schvalování zvláštních vozidel i technické zkoušky strojů

Schvalování zvláštních vozidel i technické zkoušky strojů

Používání zemědělských strojů a techniky nám sice usnadňuje život, zároveň s sebou přináší i nejrůznější rizika. Je tedy potřeba, aby se na trh dostávaly a používaly jen stroje, které prošly zkouškami ověřujícími jejich bezpečnost. Provádí je Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s.. Zajišťujeme schvalování zvláštních vozidel, provádíme technické zkoušky zemědělské techniky a zkoušky dopravní bezpečnosti.

Vydáno 07.06.2016
Státní zkušebna strojů a.s. je nezávislá organizace, která v oboru působí přes 60 let

Státní zkušebna strojů a.s. je nezávislá organizace, která v oboru působí přes 60 let

Státní zkušebna strojů - pod tímto názvem si jistě hned vybavíte zkušební organizaci, která nezávisle testuje různé stroje a zařízení. Samozřejmě, že se věnuje naplno této činnosti, ale možná vás překvapí informace, že je také sponzorem studentské formule ČZU.

Vydáno 12.05.2017
Homologace, certifikace a přezkoušení strojů pro jistotu bezpečnosti práce

Homologace, certifikace a přezkoušení strojů pro jistotu bezpečnosti práce

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. (SZZPLS, a.s.) je nezávislou odbornou společností zabývající se již přes 55 let službami spojenými s uvedením strojírenských výrobků na trh v ČR a státech EU.

Vydáno 11.02.2014Vydáno 19.06.2018
181 Zhlédnutí
Topováno 16.08.2020