Obce a města v EKO-KOM systému pro zpětný odběr a využití odpadů z obalů

EKO-KOM, a.s. Třídění a recyklace obalových odpadů

Obce a města v EKO-KOM systému pro zpětný odběr a využití odpadů z obalů

Efektivní a praktické třídění skleněného odpadu

Třídění odpadu se stalo důležitým a hlavně pozitivním detailem našeho života. Díky třídění se nepotřebné materiály recyklují a z recyklovaného materiálu se znovu vyrábějí potřebné produkty. A tím se odměňujeme jak přírodě, tak i sobě, protože to, jak dlouho a kvalitně budeme žít, záleží i na našem přístupu k životnímu prostředí. A v této myšlence nás i po praktické stránce podporuje Systém EKO-KOM.

Třídění skla, EKO-KOM, a.s.

Do tříděného odpadu patří i sklo

Sklo má v našich životech bez pochyb nenahraditelnou roli a bylo objeveno již kolem roku 3000 př. n. l. v Egyptě. Z hlediska složení jde o tuhý roztok kovových oxidů v oxidu křemičitém, obecněji nekrystalický materiál vyrobený tavením. Prakticky z kapalné látky se při ochlazování stává pevná díky plynulému růstu viskozity.

Zajisté jste si u svých domovů všimli různých druhů kontejnerů, především barevně odlišených. Mezi nimi se určitě najde bílý a zelený. A právě tyto dva slouží pro třídění odpadu v podobě skla. Rozdílné barvy znamenají, že do zeleného patří sklo barevné a do bílého pochopitelně čiré. Pokud je k dispozici kontejner na sklo pouze v jedné z barev, tak obě varianty skla vhazujete do jednoho. Sklo má natolik skvělé vlastnosti, že se nechá recyklovat do nekonečna.

Zelený a bílý kontejner na sklo


Jaké sklo do kontejnerů patří a jaké nikoliv?

Do připravených kontejnerů na sklo bez pochyb patří různé lahve od alkoholických i nealkoholických nápojů, vína, sklo z oken, dveří, obrazů, sklenice od zavařenin, kečupů, marmelád, skleničky, které již nepoužíváte nebo se vám rozbily a podobně. Rozhodně tam nepatří keramika ani porcelán, sklo z oken automobilů, zrcadel, zlacená, pokovená nebo drátovaná skla, varné či laboratorní sklo, sklokeramické výrobky či dokonce ještě plné sklenice marmelády, hořčice a podobně. Tříděné sklo nemusí být zcela čisté, ale je vhodné jej vyprázdnit a zbytky aspoň vyškrábat třeba lžičkou.

Třídění skla snadno a rychle


Co se děje s roztříděným sklem dál?

O kontejnery naplněné roztříděným sklem se následně postará svozová firma. Sklo je převezeno na dotřiďovací linku, která je buď samostatná, nebo součástí skláren. Proběhne důkladné dotřídění, aby nedošlo k znehodnocení skla. Potom se sklo drtí, upravuje, čistí a z takto dokonalého skla se začne znovu vyrábět obalový materiál jako např. lahve na minerálky, alkohol, pivo. Z méně kvalitního odpadního skla se vyrábí tepelná izolace (skelná vata) či se používá jako přísada do speciálních druhů betonů atd.

V ČR je rozmístěno až 84 818 kontejnerů na sklo, 28kg skla za rok vytřídí průměrná česká domácnost, svozová auta vyvezou až 127 tisíc tun roztříděného skla a až 75% skleněných obalů je ročně recyklováno a využito.


Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.ekokom.cz

Vydáno 05.01.2018
429 Zhlédnutí
Topováno 28.02.2023
FIREMNÍ ČLÁNKY

Díky třídění odpadu jsme společně zachránili 280 km2 přírody

Díky třídění odpadu jsme společně zachránili 280 km2 přírody
Třídění odpadu a jeho následná recyklace je velmi důležitá pro společnost i životní prostředí. Česká republika patří v této oblasti mezi nejzodpovědnější státy v Evropě, na třídění odpadu se aktivně podílí přibližně 73 % obyvatel. Tomuto výsledku přispívá i společnost EKO KOM, která již 15 let ...
PODSTRÁNKY

EKO-KOM systém pro klienty

EKO-KOM systém pro klienty
EKO-KOM, systém pro klienty s povinností zpětného odběru odpadových obalů

Obce a města v systému EKO-KOM

Obce a města v systému EKO-KOM
Obce a města v EKO-KOM systému pro zpětný odběr a využití odpadů z obalů

Třídění odpadu

Třídění odpadu
Třídění odpadu, recyklace odpadových materiálů, sběrné kontejnery, dvory
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA EKO-KOM, a.s. Třídění a recyklace obalových odpadů
WEBOVÁ STRÁNKA
EKO-KOM, a.s.
www.ekokom.cz
Adresa

Adresa

Na Pankráci 17
Praha 4 140 21

info@ekokom.cz
+420 729 848 111


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha