Středočeské vodárny, a.s. se starají o perfektní stav vodovodů a kanalizací

Středočeské vodárny a.s. Pitná voda pro Kladensko a Mělnicko

Středočeské vodárny, a.s. se starají o perfektní stav vodovodů a kanalizací

Středočeské vodárny, a.s. se starají o perfektní stav vodovodů a kanalizací

Akciová společnost Středočeské vodárny poskytuje komplexní služby v oblasti výroby a distribuce pitné vody, čištění odpadních vod a zabývá se dalšími činnostmi souvisejícími s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací měst a obcí i koncových zákazníků. Zaměstnanci jsou nejen kvalifikovanými odborníky v oboru, ale také sami přispívají svým zodpovědným chováním ke zlepšování kvality životního prostředí i osvětě vedoucí k ochraně přírody jakožto standardu chování každého jedince.

Středočeské vodárny, a. s.

Komplexní péče o vodovody a kanalizace

Na území Středočeského kraje provozujeme vodovody a kanalizace měst a obcí, pro které vyrábíme a dodáváme pitnou vodu nejvyšší kvality. Zabýváme se čištěním odpadních vod, ale také řešením havárií potrubí na vodovodní a kanalizační síti, diagnostikou, laboratorními rozbory vody, realizací vodovodních a kanalizačních přípojek a dalšími činnostmi pro města, obce i koncové zákazníky.

Vysoce kvalifikovaní odborníci společnosti Středočeské vodárny mají potřebná oprávnění pro projekční a inženýrskou činnost při výstavbě vodohospodářské infrastruktury. Náš zkušený tým pro klienty zajišťuje také návrhy a realizaci vodovodních a kanalizačních přípojek, čištění kanalizací moderními technologiemi, sanace a výměny celých sítí, kamerový průzkum potrubí či vyvážení jímek. Samozřejmostí je také možnost využití odborného poradenství a služeb akreditované laboratoře.

Středočeské vodárny jsou držitelem zlatého certifikátu podle normy ISO 14001 a řídí se etickým a ekologickým kodexem, který zaměstnance zavazuje k zodpovědnému chování ve vztahu k životnímu prostředí.


Podporujeme sociální a environmentální projekty

Služby v oblasti vodovodů a kanalizací nejsou naší jedinou aktivitou, kterou přispíváme ke kvalitě života občanů i prostředí, ve kterém žijí. Společnost Středočeské vodárny je aktivním členem skupiny Veolia Voda a členem koncernu Veolia Environnement. Naši zaměstnanci se zapojují do mnoha projektů, jejichž cílem je šířit osvětu o ochraně přírody a přispívat vlastními silami ke zlepšení životního prostředí v naší domovině.

Navštivte webové stránky www.svas.cz, kde naleznete veškeré informace o službách a aktivitách společnosti Středočeské vodárny. Můžete se zde informovat i o plánovaných odstávkách vody a aktuálních haváriích vodovodních řádů.

Středočeské vodárny, a. s. - provozovatel vodovodů a kanalizací


Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.svas.cz

Vydáno 17.07.2014
888 Zhlédnutí
Topováno 06.08.2020
FIREMNÍ ČLÁNKY

Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod

Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod
Vše, co se točí kolem pitné a odpadní vody je našim posláním. Dohlížíme na výluky a havárie stejně tak jako plánujeme dlouhodobě dopředu různé opravy, čištění kanalizací a zohledňujeme nepřetržitý provoz zásobárny pitné vody.

Bez pitné vody ani ránu. Kvalita vody je pro nás stěžejní

Bez pitné vody ani ránu. Kvalita vody je pro nás stěžejní
Kvalita vody se musí všude bezpodmínečně hlídat. Bez pitné vody z kohoutku si dnes náš život nedokážeme představit, řadíme ji mezi naprosté standardy. Stejně tak se o kvalitu starají i Středočeské vodárny, bez níž by se tamější obyvatelé těžko obešli.
PODSTRÁNKY

Zákazníci

Zákazníci
Služby Středočeských vodáren – odečty vodoměrů, vodovodní a kanalizační přípojka

Vše o vodě

Vše o vodě
Středočeské vodárny distribuují pitnou vodu z vysoce kvalitních podzemních zdrojů

Voda hrou

Voda hrou
Středočeské vodárny obohacují výuku na školách formou soutěží a přednášek
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Středočeské vodárny a.s. Pitná voda pro Kladensko a Mělnicko
WEBOVÁ STRÁNKA
Středočeské vodárny a.s.
www.svas.cz
Adresa

Adresa

U Vodojemu 3085
Kladno 272 80

info@svas.cz
+420 602 128 127


Najdete nás také zde:

ARES
captcha