Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod

Středočeské vodárny a.s. Pitná voda pro Kladensko a Mělnicko

Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod

Středočeské vodárny obohacují výuku na školách formou soutěží a přednášek

Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) se vedle výroby a distribuce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod podílí rovněž na zlepšování životního prostředí spoluprací se základními školami a gymnázii, a to formou tematických přednášek, soutěží a výuky v oblasti vodního hospodářství.

Soutěže z oblasti životního prostředí pořádané SVAS

Tematické přednášky o ekologii, vodním hospodářství a ochraně životního prostředí

Specialisté Středočeských vodáren pořádají na základních školách a gymnáziích kladenského regionu tematické přednášky o vodním hospodářství, ekologii, životním prostředí, a tak předávají cenné zkušenosti a odborné znalosti mladé generaci a přispívají ke zkvalitnění přírodovědné výuky.

Tematické přednášky o vodním hospodářství


Soutěže z oblasti životního prostředí a vodního hospodářství, web vodnístrazci.cz

Děti základních škol a gymnázií mohou díky soutěžím, které pořádají Středočeské vodárny, získat hravou formou informace z oblasti vodního hospodářství, ochrany životního prostředí a ekologie. Také webové stránky vodnistrazci.cz přispívají zajímavostmi ke vzdělávání dětí a osvětové činnosti.

Soutěže dětí na téma životní prostředí a vodní hospodářství


Názorné pomůcky od Středočeských vodáren k vylepšení výuky na školách

Středočeské vodárny (SVAS) přispěly ke zdokonalení výuky na kladenských školách pomůckami v podobě vodního kufříku, díky kterému žáci a studenti mohou provádět názorné pokusy se základními chemikáliemi a nástroji a ještě více se dozvědět o vodě a vodním světě.

Výukové pomůcky od Středočeských vodáren


PODSTRÁNKY

Zákazníci

Zákazníci
Služby Středočeských vodáren – odečty vodoměrů, vodovodní a kanalizační přípojka

Vše o vodě

Vše o vodě
Středočeské vodárny distribuují pitnou vodu z vysoce kvalitních podzemních zdrojů

Voda hrou

Voda hrou
Středočeské vodárny obohacují výuku na školách formou soutěží a přednášek
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Středočeské vodárny a.s. Pitná voda pro Kladensko a Mělnicko
WEBOVÁ STRÁNKA
Středočeské vodárny a.s.
www.svas.cz
Adresa

Adresa

U Vodojemu 3085
Kladno 272 80

info@svas.cz
+420 602 128 127


Najdete nás také zde:

ARES
captcha