Pravidelná měření spotřeby a odečty na odběrových místech s vodoměry Kladno

Středočeské vodárny a.s. Pitná voda pro Kladensko a Mělnicko

Pravidelná měření spotřeby a odečty na odběrových místech s vodoměry Kladno

Středočeské vodárny a.s.
Pitná voda pro Kladensko a Mělnicko

CZKZákazníci

Zákazníci

Služby Středočeských vodáren – odečty vodoměrů, vodovodní a kanalizační přípojka

Vše o vodě

Vše o vodě

Středočeské vodárny distribuují pitnou vodu z vysoce kvalitních podzemních zdrojů

Voda hrou

Voda hrou

Středočeské vodárny obohacují výuku na školách formou soutěží a přednášek


Středočeské vodárny

Středočeské vodárny a.s. spravují vodovody a kanalizace ve vlastnictví měst a obcí.

Hlavní činnost:
- výroba a dodávka vody
- odvádění a čištění odpadních vod.

Telefonní centrum - CALL CENTRUM - 840 121 121
- hlášení poruch vodovodní a stokové sítě
- veškeré informace týkající se ve vztahu s SV.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS:
- centrum pro osobní kontakt

Zákaznické centrum na Kladně
U Vodojemu 3085, Kladno
Po, St 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Pá 8:00 - 12:00

Zákaznické centrum na Mělníce
Chloumecká 2917, Mělník
Po, St 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Pá 8:00 - 12:00

Zákaznické centrum ve Slaném
Politických vězňů 1523, Slaný
Po-Pá 7:30 - 14:30


Akreditované rozbory pitné vody - Útvar laboratoří pitných a odpadních vod:

1.Poskytování služeb zákazníkům při odběru a rozborech pitných, povrchových a odpadních vod včetně čistírenských kalů.

2.Zajištění poradenství v oblasti technologie úpravy a čištění vod
tel.:312 812 130
ludmila.hosnedlova@svas.cz.

Provoz kanalizace:

1.Poradenská činnost v oblasti provozování kanalizací a čistíren odpadních vod.

2.Vývoz a likvidace odpadních vod z jímek a vybraných druhů odpadů (kaly, tuky, odpad z kuchyní, apod.).

3.Tlakové čištění kanalizačních stok do průměru 1200 mm a přípojek včetně vnitřních kanalizačních rozvod od průměru 40 mm.

4.Revize kanalizačních stok, přípojek a rozvodů TV kamerou

5.Návrh a provádění oprav kanalizačních stok včetně bezvýkopových technologií.

6.Opravy kanalizačních šachet a poklopů do nivelety terénu s dobou omezení provozu v řádu několika hodin.

7.Realizace navrtávek a vysazování odboček na kanalizační stoky všech materiálů.

8.Provedení zkoušek vodotěsnosti stok a nádrží.


Vodovodní síť SV:
- na veřejný vodovod je napojeno 251 163 obyvatel
- délka vodovodní sítě bez vodovodních přípojek činí 2202 km
- počet vodovodních přípojek je 60995.

Kanalizační síť SV:
- na veřejnou kanalizaci je napojeno 174 772 obyvatel
- délka kanalizační sítě bez kanalizačních přípojek činí 640 m
- 77 přečerpacích stanice a 42 čistíren odpadních vod ve správě SV nebo ve smluvním vztahu.


Slogan:

Distribuce pitné vody, odvod a čištění odpadních vod


Katalog firem:    

Laboratoře

,  

Recyklace a likvidace odpadů

,  

Vodárenství

,  
Štítky:

Kladno výroba, dodávka vody, čištění, rozbory pitných vod