Inkontinenční vložky, pleny, fixační prádlo, nepropustná prostěradla a podložky

ABENA

Inkontinenční vložky, pleny, fixační prádlo, nepropustná prostěradla a podložky

ABENA vyrábí a dodává na český trh vysoce kvalitní inkontinenční pomůcky. Především se jedná o speciální pleny, inkontinenční vložky a inkontinenční prádlo pro lehkou, střední i těžkou formu inkontinence. Mimo inkontinenčních plen, vložek a inkontinenčního prádla nabízíme nepropustná prostěradla a podložky, textilní pratelné podložky, fixační pomůcky a stimulátory pánevního dna.

Středočeské vodárny a.s.


U Vodojemu 3085, Kladno 272 80
Středočeské vodárny a.s. spravují vodovody a kanalizace ve vlastnictví měst a obcí.

Hlavní činnost:
- výroba a dodávka vody
- odvádění a čištění odpadních vod.

Telefonní centrum - CALL CENTRUM - 840 121 121
- hlášení poruch vodovodní a stokové sítě
- veškeré informace týkající se ve vztahu s SV.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS:
- centrum pro osobní kontakt

Zákaznické centrum na Kladně
U Vodojemu 3085, Kladno
Po, St 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Pá 8:00 - 12:00

Zákaznické centrum na Mělníce
Chloumecká 2917, Mělník
Po, St 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Pá 8:00 - 12:00

Zákaznické centrum ve Slaném
Politických vězňů 1523, Slaný
Po-Pá 7:30 - 14:30


Akreditované rozbory pitné vody - Útvar laboratoří pitných a odpadních vod:

1.Poskytování služeb zákazníkům při odběru a rozborech pitných, povrchových a odpadních vod včetně čistírenských kalů.

2.Zajištění poradenství v oblasti technologie úpravy a čištění vod
tel.:312 812 130
ludmila.hosnedlova@svas.cz.

Provoz kanalizace:

1.Poradenská činnost v oblasti provozování kanalizací a čistíren odpadních vod.

2.Vývoz a likvidace odpadních vod z jímek a vybraných druhů odpadů (kaly, tuky, odpad z kuchyní, apod.).

3.Tlakové čištění kanalizačních stok do průměru 1200 mm a přípojek včetně vnitřních kanalizačních rozvod od průměru 40 mm.

4.Revize kanalizačních stok, přípojek a rozvodů TV kamerou

5.Návrh a provádění oprav kanalizačních stok včetně bezvýkopových technologií.

6.Opravy kanalizačních šachet a poklopů do nivelety terénu s dobou omezení provozu v řádu několika hodin.

7.Realizace navrtávek a vysazování odboček na kanalizační stoky všech materiálů.

8.Provedení zkoušek vodotěsnosti stok a nádrží.


Vodovodní síť SV:
- na veřejný vodovod je napojeno 251 163 obyvatel
- délka vodovodní sítě bez vodovodních přípojek činí 2202 km
- počet vodovodních přípojek je 60995.

Kanalizační síť SV:
- na veřejnou kanalizaci je napojeno 174 772 obyvatel
- délka kanalizační sítě bez kanalizačních přípojek činí 640 m
- 77 přečerpacích stanice a 42 čistíren odpadních vod ve správě SV nebo ve smluvním vztahu.

Produkty
  • stavební suti, služby fekálními vozy, zpracování železného šrotu, nakládání s nebezpečnými odpady
  • vodárenská zařízení, vodovody a kanalizace, úprava a čištění vody, distribuce pitné vody, vodovodní přivaděče
  • služby chemické laboratoře, služby fyzikální laboratoře, služby technické laboratoře, služby zemědělské laboratoře, služby zdravotnické laboratoře

Ambulantní léčba hemoroidů a análních trhlin.

Prodej náhradních dílů na nákladní a užitkové vozy.


Související články
Trojek a.s. slaví 30 let na trhu s kovovým odpadem

Trojek, a.s.

Trojek a.s. slaví 30 let na trhu s kovovým odpadem

Společnost Trojek a.s. oslaví v dubnu 2024 již 30 let své existence na trhu s kovovým odpadem. Založena byla jako rodinná firma s jednou pobočkou v Modřicích. Postupně se však rozrostla na největší společnost v oblasti kovového odpadu na Moravě, s deseti pobočkami po celé Moravě a jednou v Kolíně.


Výkup barevných kovů a železa u JM - KOVY  za výhodné ceny!

JM - KOVY s.r.o.

Výkup barevných kovů a železa u JM - KOVY za výhodné ceny!

JM - KOVY s.r.o. nabízí nejen komplexní služby v oblasti výkupu kovového odpadu a jeho ekologického zpracování, ale i pronájem kontejnerů pro ekologickou likvidaci odpadu, prodej starého hutního materiálu, demontáže a odkup konstrukčních celků a technický servis v oblasti údržby a oprav strojů, kontejnerů apod.


Kovošrot s novým lisem na elektrický pohon a hydraulickými nůžkami ŽĎAS

HULMAN - kovošrot s.r.o.

Kovošrot s novým lisem na elektrický pohon a hydraulickými nůžkami ŽĎAS

Díky profesionálním službám se můžete efektivně zbavit kovového odpadu a využít například přistavění kontejnerů nebo příznivé ceny za odkup železného šrotu. Také se ekologicky zbavíte autovraků i s potvrzením o likvidaci. Kompletní služby s moderním vybavením a novinkami vám poskytne HULMAN-kovošrot s.r.o. z Pohořelic.


Použité autodíly a náhradní díly na vozy všech druhů od autovrakoviště IB – MET

IB - MET s.r.o.

Použité autodíly a náhradní díly na vozy všech druhů od autovrakoviště IB – MET

Hledáte náhradní díly na vozidla, sháníte použité autodíly nebo potřebujete využít služby autovrakoviště? Pak se obraťte na společnost IB – MET s.r.o., která provozuje autovrakoviště v okrese Brno-venkov - v Ivančicích, Znojmě, Moravském Krumlově a Pohořelicích.


Firemní články
Středočeské vodárny, a.s. se starají o perfektní stav vodovodů a kanalizací

Středočeské vodárny, a.s. se starají o perfektní stav vodovodů a kanalizací

Akciová společnost Středočeské vodárny poskytuje komplexní služby v oblasti výroby a distribuce pitné vody, čištění odpadních vod a zabývá se dalšími činnostmi souvisejícími s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací měst a obcí i koncových zákazníků. Zaměstnanci jsou nejen kvalifikovanými odborníky v oboru, ale také sami přispívají svým zodpovědným chováním ke zlepšování kvality životního prostředí i osvětě vedoucí k ochraně přírody jakožto standardu chování každého jedince.


Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod

Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod

Vše, co se točí kolem pitné a odpadní vody je našim posláním. Dohlížíme na výluky a havárie stejně tak jako plánujeme dlouhodobě dopředu různé opravy, čištění kanalizací a zohledňujeme nepřetržitý provoz zásobárny pitné vody.


Bez pitné vody ani ránu. Kvalita vody je pro nás stěžejní

Bez pitné vody ani ránu. Kvalita vody je pro nás stěžejní

Kvalita vody se musí všude bezpodmínečně hlídat. Bez pitné vody z kohoutku si dnes náš život nedokážeme představit, řadíme ji mezi naprosté standardy. Stejně tak se o kvalitu starají i Středočeské vodárny, bez níž by se tamější obyvatelé těžko obešli.


Středočeské vodárny a.s. Kladno – provozovatel vodovodů a kanalizací

Středočeské vodárny a.s. Kladno – provozovatel vodovodů a kanalizací

Středočeské vodárny a.s. se sídlem v Kladně zajišťují výrobu a distribuci pitné vody i odvod odpadních vod včetně jejich čištění ve vybraných částech České republiky.


Náhradní zásobování pitnou vodou Kladno – dovoz nebo pronájem cisteren

Náhradní zásobování pitnou vodou Kladno – dovoz nebo pronájem cisteren

Náhradní zásobování pitnou vodou zajistí díky technickému vybavení Středočeské vodárny a.s. se sídlem v Kladně.


Laboratorní služby Kladno – nejen rozbory pitné vody, měření přírodních radionuklidů ve vodě

Laboratorní služby Kladno – nejen rozbory pitné vody, měření přírodních radionuklidů ve vodě

Jedná se o akreditovanou laboratoř, která je držitelem povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě.


Deratizace, dezinsekce a dezinfekce Kladno – vyčistěte zanesené prostory od nežádoucích vlivů

Deratizace, dezinsekce a dezinfekce Kladno – vyčistěte zanesené prostory od nežádoucích vlivů

Středočeské vodárny Kladno kromě aktivit zaměřených na vodu nabízejí i další služby. Mezi jinými i deratizaci, dezinsekce a dezinfekci. Zabývají se hubením hlodavců, hmyzu a ochrannou dezinfekcí. Vše je prováděno šetrnými metodami, které neohrozí Vaše zdraví. Prohlídka zamořených prostor, návrh řešení a konzultace jsou vždy samozřejmostí. Prostor zajistí výstražnými cedulkami, aby se vědělo, že je prostor chemicky ošetřen. Pro úspěšné provedení všech čistících prací je nutné zákrok opakovat častěji.


Kanalizační přípojky Kladno – čištění a odstraňování nečistot

Kanalizační přípojky Kladno – čištění a odstraňování nečistot

S čištěním kanalizačních přípojek v Kladně Vám pomůže firma Středočeské vodárny. Jednou z jejich mnoha činností je i řešení problému s kanalizační přípojkou. Tento problém může postihnout každého z nás a je nutné ho rychle řešit. Stačí zavolat a firma pošle tlakový vůz. Zajišťují i další služby spojené s kanalizací: -čištění dešťových svodů -čištění žump a jímek -zřizování přípojných míst -revize kanalizačních přípojek


Projekční činnost a projektová dokumentace Kladno

Projekční činnost a projektová dokumentace Kladno

Jednou z mnoha hlavních činností Středočeských vodáren Kladno je i projekční činnost a projektová dokumentace. Středočeské vodárny jsou provozovatelem vodovodů a kanalizací v oblasti Kladno, Mělník, části Prahy, Rakovník a Mladá Boleslav. Zabývají se projekční činností a poradenstvím v oblasti vodohospodářství. Zpracovávají projektovou dokumentaci ke stavbách spojených s vodohospodářstvím a zpracovávají rozpočty s tím spojené.


Pravidelná měření spotřeby a odečty na odběrových místech s vodoměry Kladno

Pravidelná měření spotřeby a odečty na odběrových místech s vodoměry Kladno

Středočeské vodárny a.s. se sídlem v Kladně provádí pravidelné odečty a měření spotřeby vody na odběrových místech vody s vodoměry pro účely vyúčtování vodného a stočného.


Rozbor pitné vody Kladno - pro externí firmy, soukromé osoby i obce

Rozbor pitné vody Kladno - pro externí firmy, soukromé osoby i obce

Rozbor pitných nebo odpadních vod v Kladně zajišťují Středočeské vodárny a.s. V rámci společnosti provádíme interní rozbory, avšak pro externí firmy, obce nebo i soukromé osoby provádíme rozbory také. Nabízené laboratorní služby: - hydrobiologický a mikrobiologický rozbor - základní chemický rozbor - anorganickou a speciální organická analýza - měření radionuklidů ve vodě. Pro více informací navštivte naše webové stránky.


Projektová dokumentace, vyjadřování Středočeské vodárny - vodárenské stavby

Projektová dokumentace, vyjadřování Středočeské vodárny - vodárenské stavby

Veškeré vodárenské a kanalizační vyjadřování k projektové dokumentaci, tzv. vyjadřovačky od Středočeských vodáren zařídíte v Kladně. Vyjádření jsou bezplatná.


Rozbor vody ze studny i vodovodu pro firmy a domácnosti - mikrobiologický a hydrobiologický rozbor

Rozbor vody ze studny i vodovodu pro firmy a domácnosti - mikrobiologický a hydrobiologický rozbor

Rozbory vody provádíme v naší společnosti jak pro své vlastní účely, abychom měli jistotu, že voda, kterou dodáváme je v pořádku, tak i pro firmy, obce či soukromé osoby, které si rozbor objednají.


Čištění kanalizace i opravy kanalizačních přípojek Kladno | Středočeské vodárny a.s.

Čištění kanalizace i opravy kanalizačních přípojek Kladno | Středočeské vodárny a.s.

Středočeské vodárny jsou připraveny pro všechny varianty znečištění a nabízí vám komplexní služby, díky kterým bude čištění kanalizace vyřešeno bez zbytečných průtah.


Průzkum kanalizační sítě Kladno, zjišťování technického stavu kanalizace

Průzkum kanalizační sítě Kladno, zjišťování technického stavu kanalizace

O průzkum kanalizační sítě v Kladně se stará společnost Středočeské vodárny a.s. Vodárny zajišťují průzkum technického stavu kanalizací za pomoci televizní kamery. Čištění profilů DN 200 - DN 1200 s dočištěním vodou. Průzkum kanalizačních přípojek za pomoci satelitní kamery - DN 250 až 400. Výsledek je prohlídka videozáznamu i s fotografiemi.


Projekční činnost pro obce, města a soukromé investory

Projekční činnost pro obce, města a soukromé investory

Odborná správa vodovodů a kanalizací je naprosto nezbytná pro každou obec, město, anebo soukromého investora.


Oprava vodoměrů, půjčení hydrantových nástavců | Kladno

Oprava vodoměrů, půjčení hydrantových nástavců | Kladno

Vodoměry Vám opraví společnost Středočeské vodárny. Postaráme se o vodoměry v domech i průmyslu. Ověříme jejich funkčnost a přezkoušíme i ty již osazené v Autorizovaném Metrologickém Středisku. Kromě samotného prodeje a instalace vodoměrů Vám zapůjčíme i hydrantové nástavce. Jsme tu pro Vás každé pondělí, středu a pátek od osmi hodin na telefonním čísle 840 121 121, nebo na emailové adrese info@svas.cz.


Vodovody a kanalizace, pitná voda, čištění odpadních vod

Vodovody a kanalizace, pitná voda, čištění odpadních vod

Kdykoliv ve Středočeském kraji a na některých dalších místech zapnete vodu, můžou za to Středočeské vodárny. Jsme provozovatelem vodovodů a kanalizací v majetku obcí a měst a dodáváme tak pitnou vodu do každé středočeské domácnosti. Zároveň provádíme čištění odpadních vod. Distribuce pitné vody a čištění odpadních vod jsou dvě hlavní činnosti Středočeských vodáren. Ale zabýváme se i dalšími službami, které souvisí s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu: - projekční činnost, inženýrská činnost - komplexní služby, konzultace a výběr dotačních titulů a další služby, které ocení města, obce i soukromé investory. - projektová dokumentace - diagnostika vodovodní sítě - kompletní revize vodovodních rozvodů, vyhledání úniků vody, kontrola armatur, atd. - průzkum kanalizační sítě - pomocí kamery, zaměřování závod na přípojkách, kanalizaci, atd., pořizování videozáznamu - vyvážení jímek - laboratorní rozbory - pro firmy, obce i soukromé osoby, analýzy provádíme v Laboratoři pitných vod v Kladně a v Laboratoři odpadních vod v Kladně - průzkum kanalizační sítě Poskytujeme služby také přímo našim koncovým zákazníkům, například majitelům objektů. Naši pracovníci přijedou přímo k vám a zjistí skryté poruchy, provedou deratizace, laboratorní analýzy, atd.


Výroba a distribuce pitné vody Středočeský kraj

Výroba a distribuce pitné vody Středočeský kraj

Společnost Středočeské vodárny a.s. vyrábí a dodává pitnou vodu pro Středočeský kraj. Pitná voda dodávaná Středočeskými vodárnami, a.s. je téměř z 80% z vysoce kvalitních podzemních zdrojů z oblastí Liběchova a Mělnické Vrutice a zbytek z úpravny vody Klíčava. Pitná voda z podzemních zdrojů má vyšší tvrdost než voda z Klíčavy a chuťově se jeví jako lepší. Více informací naleznete na našich webových stránkách.


Sběr a výkup tekutých odpadů Kladno

Sběr a výkup tekutých odpadů Kladno

Společnost Středočeské vodárny a.s. se zabývá sběrem a výkupem tekutých odpadů: - sběr, výkup a využívání biologicky rozložitelných odpadů v souladu s platnou legislativou. Více informací naleznete na našich webových stránkách.


Sběr a výkup tekutých odpadů Kladno - biologicky rozložitelné odpady

Sběr a výkup tekutých odpadů Kladno - biologicky rozložitelné odpady

Výkup, sběr tekutých neboli biologicky rozložitelných odpadů v Kladně zajišťují Středočeské vodárny a.s.