Bez pitné vody ani ránu. Kvalita vody je pro nás stěžejní

Středočeské vodárny a.s. Pitná voda pro Kladensko a Mělnicko

Bez pitné vody ani ránu. Kvalita vody je pro nás stěžejní

Středočeské vodárny a.s.
Pitná voda pro Kladensko a Mělnicko


Středočeské vodárny a.s. spravují vodovody a kanalizace ve vlastnictví měst a obcí.

Hlavní činnost:
- výroba a dodávka vody
- odvádění a čištění odpadních vod.

Telefonní centrum - CALL CENTRUM - 840 121 121
- hlášení poruch vodovodní a stokové sítě
- veškeré informace týkající se ve vztahu s SV.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS:
- centrum pro osobní kontakt

Zákaznické centrum na Kladně
U Vodojemu 3085, Kladno
Po, St 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Pá 8:00 - 12:00

Zákaznické centrum na Mělníce
Chloumecká 2917, Mělník
Po, St 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Pá 8:00 - 12:00

Zákaznické centrum ve Slaném
Politických vězňů 1523, Slaný
Po-Pá 7:30 - 14:30


Akreditované rozbory pitné vody - Útvar laboratoří pitných a odpadních vod:

1.Poskytování služeb zákazníkům při odběru a rozborech pitných, povrchových a odpadních vod včetně čistírenských kalů.

2.Zajištění poradenství v oblasti technologie úpravy a čištění vod
tel.:312 812 130
ludmila.hosnedlova@svas.cz.

Provoz kanalizace:

1.Poradenská činnost v oblasti provozování kanalizací a čistíren odpadních vod.

2.Vývoz a likvidace odpadních vod z jímek a vybraných druhů odpadů (kaly, tuky, odpad z kuchyní, apod.).

3.Tlakové čištění kanalizačních stok do průměru 1200 mm a přípojek včetně vnitřních kanalizačních rozvod od průměru 40 mm.

4.Revize kanalizačních stok, přípojek a rozvodů TV kamerou

5.Návrh a provádění oprav kanalizačních stok včetně bezvýkopových technologií.

6.Opravy kanalizačních šachet a poklopů do nivelety terénu s dobou omezení provozu v řádu několika hodin.

7.Realizace navrtávek a vysazování odboček na kanalizační stoky všech materiálů.

8.Provedení zkoušek vodotěsnosti stok a nádrží.


Vodovodní síť SV:
- na veřejný vodovod je napojeno 251 163 obyvatel
- délka vodovodní sítě bez vodovodních přípojek činí 2202 km
- počet vodovodních přípojek je 60995.

Kanalizační síť SV:
- na veřejnou kanalizaci je napojeno 174 772 obyvatel
- délka kanalizační sítě bez kanalizačních přípojek činí 640 m
- 77 přečerpacích stanice a 42 čistíren odpadních vod ve správě SV nebo ve smluvním vztahu.

Spolehlivé služby nejen v oblasti zásobování pitnou vodou.

Spolehlivé služby nejen v oblasti zásobování pitnou vodou.

Pitná voda z vysoce kvalitních podzemních zdrojů.

Pitná voda z vysoce kvalitních podzemních zdrojů.

840121121 - Naše zákaznická linka

840121121 - Naše zákaznická linka

Jsme provozovatelé vodovodů a kanalizací v majetku obcí a měst.

Jsme provozovatelé vodovodů a kanalizací v majetku obcí a měst.

Slogan:

Distribuce pitné vody, odvod a čištění odpadních vod

Štítky:

Kladno výroba, dodávka vody, čištění, rozbory pitných vod

PODSTRÁNKY

Zákazníci

Zákazníci
Služby Středočeských vodáren – odečty vodoměrů, vodovodní a kanalizační přípojka

Vše o vodě

Vše o vodě
Středočeské vodárny distribuují pitnou vodu z vysoce kvalitních podzemních zdrojů

Voda hrou

Voda hrou
Středočeské vodárny obohacují výuku na školách formou soutěží a přednášek
FIREMNÍ ČLÁNKY

Středočeské vodárny, a.s. se starají o perfektní stav vodovodů a kanalizací

Středočeské vodárny, a.s. se starají o perfektní stav vodovodů a kanalizací
Akciová společnost Středočeské vodárny poskytuje komplexní služby v oblasti výroby a distribuce pitné vody, čištění odpadních vod a zabývá se dalšími činnostmi souvisejícími s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací měst a obcí i koncových zákazníků. Zaměstnanci jsou nejen kvalifikovanými ...

Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod

Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod
Vše, co se točí kolem pitné a odpadní vody je našim posláním. Dohlížíme na výluky a havárie stejně tak jako plánujeme dlouhodobě dopředu různé opravy, čištění kanalizací a zohledňujeme nepřetržitý provoz zásobárny pitné vody.

Bez pitné vody ani ránu. Kvalita vody je pro nás stěžejní

Bez pitné vody ani ránu. Kvalita vody je pro nás stěžejní
Kvalita vody se musí všude bezpodmínečně hlídat. Bez pitné vody z kohoutku si dnes náš život nedokážeme představit, řadíme ji mezi naprosté standardy. Stejně tak se o kvalitu starají i Středočeské vodárny, bez níž by se tamější obyvatelé těžko obešli.
AKTUÁLNÍ MICROSITE

Středočeské vodárny a.s. Kladno – provozovatel vodovodů a kanalizací

Středočeské vodárny a.s. Kladno – provozovatel vodovodů a kanalizací
Středočeské vodárny a.s. se sídlem v Kladně zajišťují výrobu a distribuci pitné vody i odvod odpadních vod včetně jejich čištění ve vybraných částech České republiky.

Náhradní zásobování pitnou vodou Kladno – dovoz nebo pronájem cisteren

Náhradní zásobování pitnou vodou Kladno – dovoz nebo pronájem cisteren
Náhradní zásobování pitnou vodou zajistí díky technickému vybavení Středočeské vodárny a.s. se sídlem v Kladně.

Laboratorní služby Kladno – nejen rozbory pitné vody, měření přírodních radionuklidů ve vodě

Laboratorní služby Kladno – nejen rozbory pitné vody, měření přírodních radionuklidů ve vodě
Jedná se o akreditovanou laboratoř, která je držitelem povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě.

Deratizace, dezinsekce a dezinfekce Kladno – vyčistěte zanesené prostory od nežádoucích vlivů

Deratizace, dezinsekce a dezinfekce Kladno – vyčistěte zanesené prostory od nežádoucích vlivů
Středočeské vodárny Kladno kromě aktivit zaměřených na vodu nabízejí i další služby. Mezi jinými i deratizaci, dezinsekce a dezinfekci. Zabývají se hubením hlodavců, hmyzu a ochrannou dezinfekcí. Vše je prováděno šetrnými metodami, které neohrozí Vaše zdraví. Prohlídka zamořených prostor, návrh ...

Kanalizační přípojky Kladno – čištění a odstraňování nečistot

Kanalizační přípojky Kladno – čištění a odstraňování nečistot
S čištěním kanalizačních přípojek v Kladně Vám pomůže firma Středočeské vodárny. Jednou z jejich mnoha činností je i řešení problému s kanalizační přípojkou. Tento problém může postihnout každého z nás a je nutné ho rychle řešit. Stačí zavolat a firma pošle tlakový vůz. Zajišťují i další ...

Projekční činnost a projektová dokumentace Kladno

Projekční činnost a projektová dokumentace Kladno
Jednou z mnoha hlavních činností Středočeských vodáren Kladno je i projekční činnost a projektová dokumentace. Středočeské vodárny jsou provozovatelem vodovodů a kanalizací v oblasti Kladno, Mělník, části Prahy, Rakovník a Mladá Boleslav. Zabývají se projekční činností a poradenstvím v oblasti ...

Pravidelná měření spotřeby a odečty na odběrových místech s vodoměry Kladno

Pravidelná měření spotřeby a odečty na odběrových místech s vodoměry Kladno
Středočeské vodárny a.s. se sídlem v Kladně provádí pravidelné odečty a měření spotřeby vody na odběrových místech vody s vodoměry pro účely vyúčtování vodného a stočného.

Rozbor pitné vody Kladno - pro externí firmy, soukromé osoby i obce

Rozbor pitné vody Kladno - pro externí firmy, soukromé osoby i obce
Rozbor pitných nebo odpadních vod v Kladně zajišťují Středočeské vodárny a.s. V rámci společnosti provádíme interní rozbory, avšak pro externí firmy, obce nebo i soukromé osoby provádíme rozbory také. Nabízené laboratorní služby: - hydrobiologický a mikrobiologický rozbor - základní ...

Projektová dokumentace, vyjadřování Středočeské vodárny - vodárenské stavby

Projektová dokumentace, vyjadřování Středočeské vodárny - vodárenské stavby
Veškeré vodárenské a kanalizační vyjadřování k projektové dokumentaci, tzv. vyjadřovačky od Středočeských vodáren zařídíte v Kladně. Vyjádření jsou bezplatná.

Rozbor vody ze studny i vodovodu pro firmy a domácnosti - mikrobiologický a hydrobiologický rozbor

Rozbor vody ze studny i vodovodu pro firmy a domácnosti - mikrobiologický a hydrobiologický rozbor
Rozbory vody provádíme v naší společnosti jak pro své vlastní účely, abychom měli jistotu, že voda, kterou dodáváme je v pořádku, tak i pro firmy, obce či soukromé osoby, které si rozbor objednají.

Čištění kanalizace i opravy kanalizačních přípojek Kladno | Středočeské vodárny a.s.

Čištění kanalizace i opravy kanalizačních přípojek Kladno | Středočeské vodárny a.s.
Středočeské vodárny jsou připraveny pro všechny varianty znečištění a nabízí vám komplexní služby, díky kterým bude čištění kanalizace vyřešeno bez zbytečných průtah.

Průzkum kanalizační sítě Kladno, zjišťování technického stavu kanalizace

Průzkum kanalizační sítě Kladno, zjišťování technického stavu kanalizace
O průzkum kanalizační sítě v Kladně se stará společnost Středočeské vodárny a.s. Vodárny zajišťují průzkum technického stavu kanalizací za pomoci televizní kamery. Čištění profilů DN 200 - DN 1200 s dočištěním vodou. Průzkum kanalizačních přípojek za pomoci satelitní kamery - DN 250 až ...

Projekční činnost pro obce, města a soukromé investory

Projekční činnost pro obce, města a soukromé investory
Odborná správa vodovodů a kanalizací je naprosto nezbytná pro každou obec, město, anebo soukromého investora.

Oprava vodoměrů, půjčení hydrantových nástavců | Kladno

Oprava vodoměrů, půjčení hydrantových nástavců | Kladno
Vodoměry Vám opraví společnost Středočeské vodárny. Postaráme se o vodoměry v domech i průmyslu. Ověříme jejich funkčnost a přezkoušíme i ty již osazené v Autorizovaném Metrologickém Středisku. Kromě samotného prodeje a instalace vodoměrů Vám zapůjčíme i hydrantové nástavce. Jsme tu pro ...
POBOČKY
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Středočeské vodárny a.s. Pitná voda pro Kladensko a Mělnicko
WEBOVÁ STRÁNKA
Středočeské vodárny a.s.
www.svas.cz
Adresa

Adresa

U Vodojemu 3085
Kladno 272 80

info@svas.cz
+420 602 128 127


Najdete nás také zde:

ARES
captcha