Středočeské vodárny a.s. Kladno – provozovatel vodovodů a kanalizací

Středočeské vodárny a.s. Pitná voda pro Kladensko a Mělnicko

Středočeské vodárny a.s. Kladno – provozovatel vodovodů a kanalizací

Bez pitné vody ani ránu. Kvalita vody je pro nás stěžejní

Kvalita vody se musí všude bezpodmínečně hlídat. Bez pitné vody z kohoutku si dnes náš život nedokážeme představit, řadíme ji mezi naprosté standardy. Stejně tak se o kvalitu starají i Středočeské vodárny, bez níž by se tamější obyvatelé těžko obešli.

Středočeské vodárny a.s. - správa vodovodů a kanalizací

Kvalitu vody hlídáme na celé distribuční trati

Kvalita vody se musí hlídat na všech místech, a to od zdroje až ke kohoutku každého zákazníka. Vše musí být v souladu s platnou legislativou, kterou se kontrola kvality vody řídí. Ceký region se dělí do několika oblastí, které ve Středočeském kraji vodu odebírají. Jednotlivé obce svou příslušností spadají vždy pod určitou z nich. Geograficky ji můžeme rozdělit podle bývalých okresů, kterými byly například Mělník, Kladno, část Prahy východ a západ nebo Rakovník.

Pijte dobrou vodu se Středočeskými vodárnami!


Všechny kontroly podléhají přísným podmínkám

Kvalita vody a její rozbory podléhají přísným kritériím. Není to žádný jednoduchý proces - je nutné, aby vše prošlo několika stupni kontroly. Kvalita vody je zjistitelná podle příslušného vodovodu, který jednotlivé obce pitnou vodou zásobuje. Stačí si najít oblast, pod kterou zrovna vy spadáte. Středočeské vodárny se kromě dodávek pitné vody a měření její kvality, zabývají také odváděním a čištěním odpadních vod.

Zjistěte i vy, jaká je kvalita vody u vás


Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.svas.cz

Vydáno 15.02.2016
403 Zhlédnutí
Topováno 31.07.2019
FIREMNÍ ČLÁNKY

Středočeské vodárny, a.s. se starají o perfektní stav vodovodů a kanalizací

Středočeské vodárny, a.s. se starají o perfektní stav vodovodů a kanalizací
Akciová společnost Středočeské vodárny poskytuje komplexní služby v oblasti výroby a distribuce pitné vody, čištění odpadních vod a zabývá se dalšími činnostmi souvisejícími s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací měst a obcí i koncových zákazníků. Zaměstnanci jsou nejen kvalifikovanými ...

Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod

Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod
Vše, co se točí kolem pitné a odpadní vody je našim posláním. Dohlížíme na výluky a havárie stejně tak jako plánujeme dlouhodobě dopředu různé opravy, čištění kanalizací a zohledňujeme nepřetržitý provoz zásobárny pitné vody.
PODSTRÁNKY

Zákazníci

Zákazníci
Služby Středočeských vodáren – odečty vodoměrů, vodovodní a kanalizační přípojka

Vše o vodě

Vše o vodě
Středočeské vodárny distribuují pitnou vodu z vysoce kvalitních podzemních zdrojů

Voda hrou

Voda hrou
Středočeské vodárny obohacují výuku na školách formou soutěží a přednášek
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Středočeské vodárny a.s. Pitná voda pro Kladensko a Mělnicko
WEBOVÁ STRÁNKA
Středočeské vodárny a.s.
www.svas.cz
Adresa

Adresa

U Vodojemu 3085
Kladno 272 80

info@svas.cz
+420 602 128 127


Najdete nás také zde:

ARES
captcha