Geodézie Dvůr Králové s.r.o.Geodetické práce nejen pro Dvůr Králové nad Labem a široké okolí

Společnost Geodézie Dvůr Králové s.r.o. se zabývá poskytováním komplexních služeb v oblasti geodézie. Hlavní náplní činnosti je zpracování geometrických plánů, mapových podkladů a geodetických prací v investiční výstavbě. Společnost působí v regionu východních Čech, převážně pak v okolí měst Dvůr Králové nad Labem, Trutnov, Jaroměř či Náchod.

Geodézie Dvůr Králové

Zaměření, dělení, vytyčování hranic pozemku

Jednou z oblastí, kterou se společnost Geodézie Dvůr Králové zabývá, je zaměření staveb, dělení pozemků a vytyčování hranic. Zajišťuje veškeré geodetické činnosti, nezbytné při výstavbě, nákupu či prodeje nemovitostí, rovněž při vyznačení věcného břemene na část pozemku apod. Hlavní předností společnosti je rychlost vyhotovení plánů, přesnost, komplexnost a flexibilita.

Geodézie v lokalitách Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř, Trutnov a Náchod


Geodetické práce v investiční výstavbě

Další velkou oblastí zájmu společnosti je provádění inženýrské geodézie. V této oblasti poskytuje rovněž komplexní služby, zahrnující např.:

- Vytyčování stavebních objektů a komunikací
- Zaměřování skutečného provedení stavby a drobných objektů
- Měření jeřábových drah
- Určování kubatur při zemních pracích
- Zaměřování inženýrských sítí

Komplexní geodetické práce s důrazem na přesnost, rychlost a kvalitu


Podrobné zpracování map

Společnost Geodézie Dvůr Králové je profesionálem v oblasti zpracování map různého typu. Vytvoří základní mapy závodů, stejně jako i účelové mapy velkých měřítek. Vypracované mapy se vyznačují svou přesností a podrobností. V případě zájmu dodá společnost vypracované mapy ve 2D i 3D provedení podle konkrétních požadavků klienta.

Zmíněná společnost patří mezi nejvýznamnější geodetické firmy v daném regionu. Díky komplexnosti nabízených služeb je schopna vyhovět prakticky jakýmkoliv požadavkům v oblasti geodézie.
FIREMNÍ ČLÁNKY


Geodetické práce Dvůr Králové

Geodetické práce Dvůr Králové

V jaké oblasti můžete potřebovat geodetické práce? Mezi nejčastější služby patří beze sporu vyhotovování geometrických plánů. Mezi další se řadí geodetické práce v investiční výstavbě nebo zhotovování mapových podkladů.

Vydáno 03.10.2017Vydáno 20.10.2016
44 Zhlédnutí
Topováno 17.04.2017