Etapy vytyčení hranic pozemků – geodetická kancelář Geodézie Dvůr Králové s.r.o.

Geodézie Dvůr Králové s.r.o. Geodetické práce Dvůr Králové nad Labem

Etapy vytyčení hranic pozemků – geodetická kancelář Geodézie Dvůr Králové s.r.o.

Vypracování geometrických plánů nutných pro zápis do katastru nemovitostí

Na naši geodetickou kancelář se můžete s důvěrou obrátit v případě potřeby zpracování geometrických plánů, bez kterých se neobejdete pro zápis do katastru nemovitostí. Vypracujeme pro vás geometrický plán pro rozdělení pozemku, vyznačení budovy v katastru, změnu hranice pozemku, opravu geometrického určení nemovitosti, zpřesněný nákres vlastnických hranic, vymezení rozsahu věcného břemene.

Vypracování geometrických plánů pro katastr nemovitostí

Geometrický plán pro změnu hranice pozemku, rozdělení pozemku, vyznačení budovy

Naše geodetická kancelář se zabývá zpracováním geometrických plánů, které jsou podkladem pro zápis do katastru nemovitostí. Vypracujeme geometrický plán změny stávající hranice pozemku, plán potřebný pro oddělení části pozemku například při majetkoprávním vypořádání, geometrický plán nezbytný k zápisu nové budovy do katastru, popřípadě zákresu přístavby do katastru, nově také zaměření vodního díla.

Geometrické plány od Geodézie Dvůr Králové nad Labem


Plán k opravě zákresu v katastrální mapě nebo pro vymezení rozsahu věcného břemene

Pro digitalizované katastrální mapy jsou žádoucí geometrické plány týkající se oprav geometrického a polohového určení nemovitosti. Pro zápis věcného břemene do katastru vypracujeme geometrický plán, který vymezuje rozsah věcného břemene, týkající se práva chůze či jízdy po části cizího pozemku nebo vedení inženýrských sítí v definované části cizího pozemku.

Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene


Geometrický plán vlastníky zpřesněné hranice pozemku pro zákres do katastrální mapy

Geodézie Dvůr Králové nad Labem pro vás vypracuje také geometrický plán pro zpřesnění zákresu vlastnických hranic pozemku v katastrální mapě. K tomuto plánu je nutné doložit souhlasné prohlášení, ve kterém vlastníci prohlašují respektování fyzických hranic v terénu.

Geometrické plány pro zákres do katastrální mapy


PODSTRÁNKY

Zaměřování staveb

Zaměřování staveb
Inženýrská geodézie, zeměměřičské práce v Královéhradeckém kraji

Legalizace staveb v katastru nemovitostí

Legalizace staveb v katastru nemovitostí
Vypracování geometrických plánů nutných pro zápis do katastru nemovitostí

Vytyčování hranic, mapové podklady

Vytyčování hranic, mapové podklady
Geodetické práce, vytyčování přesných hranic pozemků, vypracování geometrického plánu
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Geodézie Dvůr Králové s.r.o. Geodetické práce Dvůr Králové nad Labem
WEBOVÁ STRÁNKA
Geodézie Dvůr Králové s.r.o.
www.geodezie-dvurkralove.cz
Adresa

Adresa

Legionářská 563
Dvůr Králové nad Labem 544 01

info@geodezie-dvurkralove.cz
+420 499 320 160


Najdete nás také zde:

ARES
captcha