Geodézie Dvůr Králové s.r.o.

CZKZaměření a vytyčení opěrných zdí

Geodézie Dvůr Králové nad Labem.

Zajistíme komplexní geometrický plán, který je nutný například pro zápis stavby do katastru nemovitostí, pro prodej nebo koupi části pozemku, pro vyznačení věcného břemene na části pozemku nebo pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku.

Poskytujeme tyto služby:

Zaměření inženýrských sítí k rodinným domům
Geometrické plány
Geodetické práce v investiční výstavbě
Zpracování mapových podkladů
Zaměření staveb
Vytyčení pozemků
Mapy závodů
Digitální mapy
Vytyčení stavebních objektů


Naše geodézie působí především ve východočeském regionu, ve Dvoře Králové nad Labem, v Náchodě, Jaroměři, Trutnově i Hradci Králové.


Slogan:

Geodézie zaměření pozemku, vytyčení stavby, mapové podklady


Katalog firem:    

Geodetické a geologické služby

,  
Štítky:

geometrické plány, zaměření stavby Jaroměř, geodézie Náchod, mapové podklady, geodetické práce