Výroba vah a ostatních systémů pro vážení těžkých nákladních automobilů a dalších věcí i pro průmysl

TENZOVÁHY, s.r.o.

Výroba vah a ostatních systémů pro vážení těžkých nákladních automobilů a dalších věcí i pro průmysl

TENZOVÁHY, s.r.o.

CZKPřenosné váhy

Společnost Tenzováhy, s.r.o. se zabývá vážením v dopravě a průmyslu. Již od roku 1991 vyrábíme široký sortiment vah a měřidel nejen pro vážení za jízdy, ale také pro vážení za klidu. Zaměřujeme se na vysokorychlostní, dynamické, mostové, mobilní a silniční váhy, dále na váhy pro nakladače a vysokozdvižné vozíky. Výrobu a prodej vah poskytujeme v Olomouci, ale také v celé České republice. Máme autorizované partnery také na Slovensku, v Polsku, Rumunsku, Bulharsku a dalších zemích.

Výroba a prodej silničních nápravových, mobilních a mostových vah pro vážení vozidel:

Dynamické silniční váhy (typ VM-1.2)
- zabezpečující rychlé vážení všech typů nákladních vozidel za jízdy ve stavebních provozech, pískovnách, lomech, kontejnerových překladištích, ale také ve sběrných dvorech, na skládkách odpadů, bioplynových stanicích apodobně
- váhy jsou vybaveny bezobslužným provozem

Mobilní váhy pro vážení za klidu nebo za jízdy (typ PW-10)
- jsou určeny pro policii, celní správu a správce komunikací
- pro občasné převažování nákladu ve výrobních a spedičních společnostech
- vyrábíme také příslušenství k mobilním vahám (plastové svinovací rohože)

Přemístitelné váhy pro vážení vozidel
- určeny pro kontrolu vozidel v halách, ve zkušebnách nebo ve stanicích STK

Mostové silniční váhy pro zajištění celkové hmotnosti vozidla
- pro zjišťování hmotnosti nákladu na vozidlech

Váhy pro nakladače a vysokozdvižné vozíky
- systém pro vážení přímo na vozidle a v kabinách stavebních strojů či vozidel
- tiskárna vážních lístků a souhrnné bilance naloženého materiálu
- váhy řady Helper pro kolové nakladače, vysokozdvižné vozíky, dumpery

Mezi naše další výrobky patří:
- vysokorychlostní váhy
- mechanické váhy
- dynamické váhy
- pásové, jeřábové váhy a plošinová měřidla.

Váhy a měřidla jsou využívány pro tyto účely:
- zajištění hmotnosti nákladu
- kontrola hmotnosti vozidel a náprav
- vážení speciálních vozidel (kontrolní akce pro města a obce)
- stanice pro stanovení spravedlivého mýtného závislého na hmotnosti
- pro policii a pro správce komunikací
- celnice - hraniční přechody
- pro zpoplatněné dálnice
- vážení za vysokých rychlostí

Naše systémy vážení spolehlivě slouží pro obchodní vážení:
- v lomech, pískovnách a betonárnách
- v kontejnerových překladištích a logistických centrech
- na skládkách a sběrných dvorech (včetně speciálního SW)
- v bioplynových stanicích a spalovnách biomasy
- v čistírnách odpadních vod
- v kompostárnách
- v STK a zkušebnách
- v chemických a petrochemických závodech

Dále se zaměřujeme na tyto služby:
- pravidelný servis vah
- vážení vozidel formou služby
- vážení nadrozměrných vozidel a strojů
- měření dopravního zatížení komunikací
- automatizace provozu vah
- opravy průmyslových a silničních vah
- kalibrace a úřední ověřování měřidel
- vývoj software pro měření a vážení
- pronájem vah (i s obsluhou)
- vývoj vážicích systémů na zakázku
- zajištění ostatních typů vah.


Slogan:

Váhy pro dopravu a průmysl.


Katalog firem:    

Měřicí a regulační technika

,  
Štítky:

vysokorychlostní dynamické mostové mobilní silniční váhy Olomouc, výroba vah, vážení za jízdy