Protierozní opatření Podbrdsko – výzva Operačního programu životní prostředí

MAS PODBRDSKO, z.s.

Protierozní opatření Podbrdsko – výzva Operačního programu životní prostředí

MAS PODBRDSKO, z.s.

CZK10

MAS PODBRDSKO, z.s. je místní akční skupinou se sídlem v Hvožďanech, která sdružuje občany, neziskové organizace, podnikatele i orgány veřejné správy obcí s cílem získání a efektivního přerozdělení dotací pro rozvoj venkova a zvýšení kvality života v oblastech Milínska, Březnicka, Rožmitálska a Hvožďanska.

MAS zahrnuje 37 měst a vesniček s více než 18 tisící obyvateli z oblastí:
- Milínsko
- Březnicko
- Rožmitálsko
- Hvožďansko

Cílem podpory venkovského regionu a aktivit MAS je:
- Zvyšování kvality života v oblastech mimo velká města
- Zlepšení životního prostředí na venkově
- Účelné rozdělování získaných dotačních prostředků

K rozvoji venkovského regionu využívá MAS:
- Dostupných dotací, které poskytují Strukturálních fondy EU a národních programů
- Podporou zemědělství, regionálních podnikatelských aktivity, sociálních služeb a bezpečné dopravy
- Vzdělávání dětí hravou formou a možností účastí na příměstských táborech, informováním dospělé populace
- Podporou Podbrdských farmářských a řemeslných trhů


Katalog firem:    

Zájmová sdružení

,