Možnost stát se členy sdružení podporující preventivní zdravotnickou péči, sdružení rodičů, dětí, speciálních pedagogů, sdružení majitelů nemovitostí nebo sdružení na podporu ekologických aktivit. Spojte se s lidmi, kteří mají stejné zájmy a cíle jako vy.

Svaz tělesně postižených – poskytování sociálních služeb
Naše organizace sídlí v Brně a jejím základním cílem je podporovat a hájit potřeby a zájmy svých členů a dalších tělesně postižených občanů. Mezi námi poskytované služby patří sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, sociálně terapeutické činnosti či doprovody na úřad. Provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Svaz tělesně postižených – poskytování sociálních služeb
MAS PODBRDSKO, z.s.
MAS PODBRDSKO, z.s. je místní akční skupinou se sídlem v Hvožďanech, která sdružuje občany, neziskové organizace, podnikatele i orgány veřejné správy obcí s cílem získání a efektivního přerozdělení dotací pro rozvoj venkova a zvýšení kvality života v oblastech Milínska, Březnicka, Rožmitálska a Hvožďanska. MAS zahrnuje 37 měst a vesniček s více ...
MAS PODBRDSKO, z.s.
MIKROREGION KAHAN
Členské obce MIKROREGIONU KAHAN: -Babice u Rosic -Kratochvílka -Lukovany -Ostrovačice -Příbram na Moravě -Rosice -Říčany u Brna -Tetčice -Vysoké Popovice -Zakřany -Zastávka -Zbýšov -Újezd u Rosic Mikroregiony - svazky obcí vznikají dle zákona 128/2000 Sb. o obcích pro územně ucelenou oblast jejichž součást tvoří ...
MIKROREGION KAHAN
Borůvka Praha o.p.s. Pomoc tělesně postiženým dětem Praha
Borůvka Praha o.p.s. je pražská nezisková organizace, která pomáhá dětem i dospělým s tělesným postižením zapojit se do běžné společnosti. Svým klientům pomáháme v průběhu celého života. S dopravou do škol, tréninkovým pracovním programem a také hledáním pracovního místa.Provozujeme komunitní centrum, obchůdek Borůvka, dílnu švadlen, ale také ...
Borůvka Praha o.p.s. Pomoc tělesně postiženým dětem Praha
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organizace Brno
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organizace Brno je nestátní nezisková organizace, která má za cíl všestrannou podporu svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení. Jsme poskytovateli registrovaných sociálních služeb. Naši kancelář najdete v Brně na ulici Mečová. Naše služby, ...
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organizace Brno
LIPKA, z.s.
Nezisková organizace LIPKA, z.s. se zaměřuje na pomoc a podporu osob se zdravotním postižením. Provozujeme centrum denních služeb v Prostějově na adrese Tetín 1506/1. Jedná se o zařízení, které nabízí ambulantní služby dětem, mládeži a dospělým osobám se zdravotním postižením. Toto zařízení zajišťuje kromě zdravotní či terapeutické péče také ...
LIPKA, z.s.
TJ SOKOL Prštice, z.s.
TJ SOKOL Prštice, z.s. zajišťuje sportovní, kulturní a společenské vyžití mládeže i dospělých. Naším cílem je rozvíjet nejen u dětí pozitivní vztah ke sportu, tělovýchově a k pohybovým aktivitám. Sportovní hala disponuje velkou tělocvičnou a venkovními tenisovými kurty s antukovým povrchem. Naše sportovní zařízení také nabízí ubytování až pro 52 ...
Filadelfie -Přístav Oldřichovice
Občanské sdružení Filadelfie -Přístav Oldřichovice je spolek, jehož hlavním posláním je podpora náhradní rodinné péče, dále se věnuje výstavbě domů pro začínající pěstounské rodiny. Naším cílem je zajistit dětem z dětských domovů a ústavů sociální péče šťastnou a spokojenou rodinu. Poskytujeme poradenství v této oblasti, vzdělávání a doprovázení, ...
Služby: - záchranná stanice - ornitologický spolek

Železniční spolek - občanské sdružení Vše odstartovala v roce 2006 koupě mašinky 700 689 - Hrbatá Máňa.

Psí škola. Výchova a výcvik: -všechna plemena psů dle požadavků majitele. Školení: -provádí účastník nejvyšších soutěží vyškolen jako instruktor psovodů. Realizace: -zkoušky. Chovná stanice dobrmanů.

Nadační fond pro záchranu orné půdy. Nadační fond je zřízen za účelem dosahování obecně prospěšných cílů v oblasti zachování udržitelného života na Zemi. Účelem fondu je zejména vzdělávací, monitorovací a osvětová činnost v oblasti zemědělství, zajišťující aktuální přehled o stavu ochrany, využití a úbytku orné půdy, včetně jejich ...

Asociace kempů České republiky je dobrovolné sdružení provozovatelů kempů a chatových osad, nacházejících se na území České republiky. Našim členům poskytujeme informace o aktuálních trendech, nových právních předpisech i konzultační a poradenské služby z oboru. Každoročně vydáváme také Katalog kategorizovaných kempů ČR Camping, který je jako ...

Sdružení fyzických osob - vytváření podmínek pro poradenskou, vzdělávací, výzkumnou a koordinační činnost při realizaci programů a opatření v rámci trvale udržitelného rozvoje venkova a využití krajiny zemědělcem.

Propagace turistiky v okolí Náchoda: -pořádání pochodů, cyklojízd a poznávacích turistických zájezdů -provoz ubytovny KČT Náchod -údržba turistického značení.

Letecká škola: - výcvik pilotů. Služby: - vyhlídkové lety - letecké snímkování.

Spolek Tempus ludi, z.s. se věnuje organizování volnočasových aktivit především pro dospělé - tanečních aktivit a larpů.

Pomoc pro děti, mladistvé a jejich rodiny

Sdružujeme po celé ČR zájmové kluby dětí a mládeže, pořádáme akce, tábory, expedice, kurzy, atd.

Služby: -sdružení pomáhající trvale zdravotně postiženým dětem a občanům při překonávání psychických, fyzických, sociálních a jiných důsledků jejich zdravotního postižení - vyhledávání možností uplatnění zdravotně postižených v kulturním, sportovním a společenském životě, včetně psychomotorického vývoje mentálně postižených dětí, mládeže i ...

Služby, občasnké sdružení: -realizace aktivit pro děti a mládež -kulturní, sportovní, zájmové a vzdělávací akce pro děti a mládež -rozvoj informovanosti o volnočasových a vzdělávacích aktivitách mládeže - rozvoje programů v oblasti prevence kriminality.

Česká obec sokolská Odbor všestrannosti: tel. 257 314 176 Odbor sportu: tel. 257 007 387 Ústřední škola ČOS: tel. 257 007 259 Vzdělavatelský sbor ČOS: 257 007 274 Tiskové oddělení: 257 007 332 Propagace, marketing: 257 007 332 Organizační oddělení: 257 007 244 Bazén: tel. 257 007 399 Prodejna ČOS: tel. 257 007288 Hostel: 257 007 340, ...

Zastřešující organizace pro sborový zpěv v ČR. Sdružuje pěvecké sbory z celé republiky a zastupuje české sborové hnutí u nás i v zahraničí. Zaměřuje se na podporu estetické výchovy a sborového zpěvu dětí a mládeže. Pořádá festivaly, soutěže a koncerty. Uděluje národní ocenění, vydává magazín Cantus.