Možnost stát se členy sdružení podporující preventivní zdravotnickou péči, sdružení rodičů, dětí, speciálních pedagogů, sdružení majitelů nemovitostí nebo sdružení na podporu ekologických aktivit. Spojte se s lidmi, kteří mají stejné zájmy a cíle jako vy.

MAS PODBRDSKO, z.s.
MAS PODBRDSKO, z.s. je místní akční skupinou se sídlem v Hvožďanech, která sdružuje občany, neziskové organizace, podnikatele i orgány veřejné správy obcí s cílem získání a efektivního přerozdělení dotací pro rozvoj venkova a zvýšení kvality života v oblastech Milínska, Březnicka, Rožmitálska a Hvožďanska. MAS zahrnuje 37 měst a vesniček s více ...
Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s.
Asociace školních sportovních klubů České republiky (AŠSK ČR) je multisportovní zapsaný spolek, který iniciuje a podporuje pohybové a sportovní aktivity ve školních sportovních klubech. Organizační struktura asociace pokrývá celou Českou republiku. Základní organizační jednotkou je školní sportovní klub. Organizačními složkami zodpovědnými za ...
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organizace Brno je nestátní nezisková organizace, která má za cíl všestrannou podporu svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení. Jsme poskytovateli registrovaných sociálních služeb. Naši kancelář najdete v Brně na ulici Mečová. Naše služby, ...

Rodinné centrum, nabídka: -občanské sdružení rodičů na mateřské dovolené -program a provoz centra funguje podle zájmu a aktivity jednotlivých lidí, kteří centrum navštěvují -celodenní program během celého týdne -stálý program-herna a kroužky pro děti, maminky a ostatní rodinné příslušníky -mimořádný program-přednášky, besedy ...

Asociace kempů České republiky je dobrovolné sdružení provozovatelů kempů a chatových osad, nacházejících se na území České republiky. Našim členům poskytujeme informace o aktuálních trendech, nových právních předpisech i konzultační a poradenské služby z oboru. Každoročně vydáváme také Katalog kategorizovaných kempů ČR Camping, který je jako ...

Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Podporujeme znalost německého jazyka v zahraničí a pěstujeme mezinárodní kulturní spolupráci. Český Goethe-Institut sídlí již od roku 1990 v Praze, odkud v rámci svého regionálního pověření koordinuje činnost Goethe-Institutů také na Slovensku, v Polsku, ...

Nadační fond pro záchranu orné půdy. Nadační fond je zřízen za účelem dosahování obecně prospěšných cílů v oblasti zachování udržitelného života na Zemi. Účelem fondu je zejména vzdělávací, monitorovací a osvětová činnost v oblasti zemědělství, zajišťující aktuální přehled o stavu ochrany, využití a úbytku orné půdy, včetně jejich ...

Nezisková organizace LIPKA, z.s. se zaměřuje na pomoc a podporu osob se zdravotním postižením. Provozujeme centrum denních služeb v Prostějově na adrese Tetín 1506/1. Jedná se o zařízení, které nabízí ambulantní služby dětem, mládeži a dospělým osobám se zdravotním postižením. Toto zařízení zajišťuje kromě zdravotní či terapeutické péče také ...

Nabízíme: - Letecký výcvik: Soukromý pilot letounů - PPL(A) Pilot kluzáků - SPL Výcvik instruktora kluzáků - FI(S) Výcvik pilota vlekaře - TOW - Vyhlídkové lety - Fotolety Historie Aeroklubu Panenský Týnec sahá do roku 1999, kdy se skupina osmi ...

Sdružení žonglování pořádá: - ohnivé, světelné a žongléřské akce

Sdružení fyzických osob - vytváření podmínek pro poradenskou, vzdělávací, výzkumnou a koordinační činnost při realizaci programů a opatření v rámci trvale udržitelného rozvoje venkova a využití krajiny zemědělcem.

Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, z.s. z Kuřimi spojujeme různé rodiny s malými dětmi prostřednictvím společenských akcí a programů pro rodiče na rodičovské či mateřské.

Klub VOJENSKÉHO MUZEA: - zaměřujeme se především na záchranu historické ale i současné vojenské techniky, na spolupráci s muzeem, armádou a Československou obcí legionářskou, a na osvětovou činnost ve vojenské historii naší republiky.

Cílem a náplní naší práce je pastorační péče ve zdravotnictví, poradenství, vzdělávání, informační akce, výzkum a projekty

Nezisková organizace Bikers Help již přes dva roky pořádá sbírky pro různé účely.

Spolek zajišťuje propagaci, prezentaci a produkci a realizaci tvůrčích projektů, fotografií a grafiky.

Spolek dobrovolníků usilující o záchranu architektonicky významné budovy vápenky a vápenných lomů

Středoevropské centrum misijních studií: - misiologická organizace, která si klade za cíl seznámit zájemce z řad duchovních i laiků s misiologií a vzdělávat je v ní.

Dům dětí a mládeže. Organizování: - zájmové kroužky - dětské tábory.