Možnost stát se členy sdružení podporující preventivní zdravotnickou péči, sdružení rodičů, dětí, speciálních pedagogů, sdružení majitelů nemovitostí nebo sdružení na podporu ekologických aktivit. Spojte se s lidmi, kteří mají stejné zájmy a cíle jako vy.

MAS PODBRDSKO, z.s.
MAS PODBRDSKO, z.s. je místní akční skupinou se sídlem v Hvožďanech, která sdružuje občany, neziskové organizace, podnikatele i orgány veřejné správy obcí s cílem získání a efektivního přerozdělení dotací pro rozvoj venkova a zvýšení kvality života v oblastech Milínska, Březnicka, Rožmitálska a Hvožďanska. MAS zahrnuje 37 měst a vesniček s více ...
Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s.
Asociace školních sportovních klubů České republiky (AŠSK ČR) je multisportovní zapsaný spolek, který iniciuje a podporuje pohybové a sportovní aktivity ve školních sportovních klubech. Organizační struktura asociace pokrývá celou Českou republiku. Základní organizační jednotkou je školní sportovní klub. Organizačními složkami zodpovědnými za ...
Sdružení žonglování pořádá: - ohnivé, světelné a žongléřské akce

Sdružení fyzických osob - vytváření podmínek pro poradenskou, vzdělávací, výzkumnou a koordinační činnost při realizaci programů a opatření v rámci trvale udržitelného rozvoje venkova a využití krajiny zemědělcem.

Nabízíme: - Letecký výcvik: Soukromý pilot letounů - PPL(A) Pilot kluzáků - SPL Výcvik instruktora kluzáků - FI(S) Výcvik pilota vlekaře - TOW - Vyhlídkové lety - Fotolety Historie Aeroklubu Panenský Týnec sahá do roku 1999, kdy se skupina osmi ...

Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, z.s. z Kuřimi spojujeme různé rodiny s malými dětmi prostřednictvím společenských akcí a programů pro rodiče na rodičovské či mateřské.

Klub VOJENSKÉHO MUZEA: - zaměřujeme se především na záchranu historické ale i současné vojenské techniky, na spolupráci s muzeem, armádou a Československou obcí legionářskou, a na osvětovou činnost ve vojenské historii naší republiky.

Cílem a náplní naší práce je pastorační péče ve zdravotnictví, poradenství, vzdělávání, informační akce, výzkum a projekty

Nezisková organizace Bikers Help již přes dva roky pořádá sbírky pro různé účely.

Spolek zajišťuje propagaci, prezentaci a produkci a realizaci tvůrčích projektů, fotografií a grafiky.

Spolek dobrovolníků usilující o záchranu architektonicky významné budovy vápenky a vápenných lomů

Středoevropské centrum misijních studií: - misiologická organizace, která si klade za cíl seznámit zájemce z řad duchovních i laiků s misiologií a vzdělávat je v ní.

Dům dětí a mládeže. Organizování: - zájmové kroužky - dětské tábory.

Ústřední automotoklub, služby: - komplexní servis v oblasti mobility a cestování - asistenční služby - dopravní a turistické informace - žlutý anděl Asistenční služba 1230

Asociace kempů České republiky je dobrovolné sdružení provozovatelů kempů a chatových osad, nacházejících se na území České republiky. Našim členům poskytujeme informace o aktuálních trendech, nových právních předpisech i konzultační a poradenské služby z oboru. Každoročně vydáváme také Katalog kategorizovaných kempů ČR Camping, který je jako ...

Sdružení zabývající se historií hromadné dopravy, především autobusové a trolejbusové. Klub provozuje Muzeum dopravy ve Strašicích.