Filadelfie -Přístav Oldřichovice

CZKObčanské sdružení Filadelfie -Přístav Oldřichovice je spolek, jehož hlavním posláním je podpora náhradní rodinné péče, dále se věnuje výstavbě domů pro začínající pěstounské rodiny. Naším cílem je zajistit dětem z dětských domovů a ústavů sociální péče šťastnou a spokojenou rodinu. Poskytujeme poradenství v této oblasti, vzdělávání a doprovázení, dále odlehčovací služby nebo poradenství.

Služby:
- propagace náhradní rodinné péče
- výstavba domů pro začínající pěstounské rodiny, pěstouny
- následná péče pěstounským rodinám např. společná setkání, vzdělávací programy, volnočasové aktivity, odlehčovací služby, psychologická poradna a jiné.

Filadelfie -Přístav Oldřichovice se snaží o začlenění dětí do náhradních rodin. Snažíme se šířit povědomí o pěstounské péči a motivovat další rodiny k této službě. Sídlíme na adrese Oldřichovice 249, Třinec.


Katalog firem:    

Nová bytová výstavba

,  

Psychologické poradenství

,  

Zájmová sdružení

,  
Štítky:

propagace náhradní rodinné péče, výstavba domů pro pěstouny, Třinec, následná péče