Domov pro seniory Elišky Purkyňové

CZKDomov pro seniory Eliška

Domov pro seniory Elišky Purkyňové (DpsEP) je příspěvková organizace založená hlavním městem Prahou. Hlavním předmětem činnosti je péče o seniory podle zákona o sociálních službách. Domov poskytuje seniorům pobytovou službu, odlehčovací službu a službu Domova se zvláštním režimem a to ve dvou objektech v Praze 6 - v budově v ulici Cvičebná 2447/9 a v budově v ulici Thákurova 10.

Domov pro seniory:
Dlouhodobý pobyt pro seniory, kteří mají zejména z důvodu věku sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Oddělení se zvláštním režimem:
Pobytová služba pro seniory, kteří nemohou žít v přirozeném domácím prostředí ani za podpory rodiny, blízkých osob a sociálních služeb.

Odlehčovací služba:
Pobytová služba pro seniory, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí, poskytována na předem domluvenou (určenou) dobu, kdy se pečující nemůže dočasně postarat.


Katalog firem:    

Domovy pro seniory

,
Štítky:

domov pro seniory, oddělení se zvláštním režimem, odlehčovací služba, Praha