Ing. Pavel Dvořáček
Geodetická kancelář Tábor

CZKCertifikát systému řízení kvality a enviromentálního managementu

Naše firma se zabývá geodetickou činností od roku 1997. Zajišťujeme komplexní poradenství a servis v oboru majetkoprávních převodů nemovitostí především pro oblast Jihočeského kraje. Také se zabýváme projekčními pracemi v elektro oboru.

Služby, geodetická kancelář:
- vyhotovení geometrických plánů se zajištěním podkladů pro majetkoprávní převod včetně sepsání smlouvy
- projektování elektrických sítí
- vytyčování vlastnických hranic pozemků
- zaměřování inženýrských sítí, stavebních objektů za pomocí laserových dálkoměrů
- geodetické práce v investiční výstavbě nebo pro tvorbu a realizaci KPÚ
- podklady pro tvorbu GIS
- kompletní pozemkové úpravy
- výškopisné a polohopisné plány
- na přání klienta za Vámi přijedeme kamkoliv.

V nynější době zaměstnáváme na stálo zhruba 16 zaměstnanců, pro účetní a daňové poradenství spolupracujeme s externisty. Dle okamžitých potřeb firmy smluvně zaměstnáváme i studenty zeměměřických škol).

Disponujeme úředním povolení k zeměměřickým činnostem, autorizací v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení a úředním oprávněním k projekci pozemkových úprav.


Slogan:

Vytyčení hranice pozemku, zaměření inženýrských sítí


Katalog firem:    

Elektroinstalační práce

,  

Geodetické a geologické služby

,  
Štítky:

práce, geometrické plány, zaměřování inženýrských sítí, vytyčování hranic pozemku