Plánské lesy s.r.o.


Zřizovatelem a vlastníkem společnosti Plánské lesy, s.r.o. je město Planá již od roku 1999.

Plánské lesy, s.r.o. obhospodařují lesní pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) o celkové výměře 1.059, 26 ha. Hlavním předmětem činnosti společnosti je těžební a pěstební péče o les, ochrana lesa, výroba a prodej dřeva, řeziva a paliva a správa městské honitby.

Tyto městské lesy plní také produkční a především vodohospodářskou činnost. V lesích v okolí Plané se nachází pitná voda a pro společnost Plánské lesy je důležité především hospodaření s vodními zdroji.

Činnost společnosti Plánské lesy, s.r.o.:
- pěstební a těžební činnost v lesích
- nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin
- pilařská výroba
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné
- provoz režijní honitby
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví.

Obhospodařujeme lesní pozemky o celkové výměře 1.059,26 ha

Obhospodařujeme lesní pozemky o celkové výměře 1.059,26 ha

Naše hlavní činnost je těžební a pěstební péče o les

Naše hlavní činnost je těžební a pěstební péče o les

Vyrábíme a prodávám dřevo a řezivo

Vyrábíme a prodávám dřevo a řezivo

Zabezpečujeme správu městské honitby

Zabezpečujeme správu městské honitby

AKTUÁLNÍ MICROSITE

Městské lesy Planá, výroba a prodej dřeva, péče o les, ochrana lesa, správa městské honitby

Městské lesy Planá, výroba a prodej dřeva, péče o les, ochrana lesa, správa městské honitby
Městské lesy Planá zajišťují těžební a pěstební péči o les, ochranu lesa, výrobu a prodej dřeva, řeziva a paliva a správu městské honitby.
POBOČKY
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Plánské lesy s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
Plánské lesy s.r.o.
www.planskelesy.cz
Adresa

Adresa

Tachovská 491
Planá 348 15

nkosi@planskelesy.cz
+420 374 798 413


Najdete nás také zde:

www.ceskaporadna.czARES
captcha