Komplexní proces známkové ochrany, známkové rešerše

Rott, Růžička & Guttmann a spol. Patentová, známková a advokátní kancelář

Komplexní proces známkové ochrany, známkové rešerše

Rott, Růžička & Guttmann a spol.
Patentová, známková a advokátní kancelář
Komplexní služby patentové kanceláře pro tuzemsko i zahraničí

Nabízíme Vám služby týkající se přihlášek vynálezů, patentů, užitných a průmyslových vzorů. Zabezpečíme kompletní agendu přihlašování vynálezů i pro mezinárodní patenty. Provádíme tuzemské i zahraniční rešerše na novost technických řešení. Navrhujeme a registrujeme licenční smlouvy.

JUDr. Michal Růžička, advokát, evropský známkový zástupce

Patentová kancelář, přihlášky vynálezů, průmyslových a užitných vzorů

Naše patentová kancelář s dlouholetou tradicí Vám zajistí přihlášky vynálezů, průmyslových a užitných vzorů jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Při přípravě uvítáme spolupráci s klientem, ale zpracujeme přihlášku i na základě technické dokumentace. Podání přihlášky je vždy až po obdržení souhlasu od zákazníka.

Komplexní služby patentové kanceláře


Služby v oblasti mezinárodních patentů

V rámci Smlouvy o patentové spolupráci se zabýváme všemi aspekty mezinárodních přihlášek patentů a vynálezů. Ve spolupráci s partnerskými kancelářemi vypracováváme návrhy a podáváme je cestou Euro PCT i přímo. Zajišťujeme validaci evropského patentu v členských státech. Sledujeme platnost patentu a platbu udržovacích poplatků.

Agenda mezinárodních patentů


Návrhy a registrace licenčních smluv v tuzemsku i zahraničí

Pro naše klienty navrhujeme licenční smlouvy a posuzujeme i návrhy licenčních smluv předložené druhou smluvní stranou. Zabezpečujeme registraci licenčních smluv u ÚPV v České i Slovenské republice. Prostřednictvím naší mezinárodní partnerské sítě Vám zprostředkujeme i registraci licenční smlouvy v zahraničí.

Návrhy, posouzení a registrace licenčních smluv


Zpracování technických rešerší v oblasti patentů a vynálezů

Zpracujeme Vám tuzemskou i zahraniční rešerši na novost technických řešení, na stav techniky, neporušování platných patentů i jmennou rešerši. Zahraniční rešerše realizujeme ve spolupráci s našimi zahraničními partnerskými kancelářemi. Rešerši dodáváme včetně závěrečného vyhodnocení.

Zpracování patentových technických rešeršíPatentová kancelář, licenční smlouvy, technické rešerše

Patentová kancelář, licenční smlouvy,  technické rešerše

Komplexní služby patentové kanceláře pro tuzemsko i zahraničí

Služby v oblasti ochranných známek, známkové rešerše

Služby v oblasti ochranných známek, známkové rešerše

Komplexní proces známkové ochrany, známkové rešerše

Ochrana proti výrobkovému pirátství, advokátní služby

Ochrana proti výrobkovému pirátství, advokátní služby

Ochrana proti výrobkovému pirátství, služby advokátní kanceláře