AXIA CZ s.r.o.


Dolní Třešňovec 30/IV, Lanškroun 563 01

Firma AXIA CZ s.r.o. sídlící v Lanškrouně poskytuje služby v oblasti ochrany životního prostředí, ekologie a energetiky pro průmyslové podniky, obce, města i soukromý sektor.

Autorizované měření emisí:
- kotelny
- technologické provozy (galvanovny, lakovny, povrchové úpravy, zpracování dřeva, slévárny, kovárny, chemické provozy, cukrovary)
- měření účinnosti kotlů a spalovacích zařízení, seřízení spalovacího procesu s následným vyhodnocením
hospodárnosti, provozní spolehlivosti a kvality obsluhy.

Výpočet poplatků za znečištění pro potřeby ČIŽP:
- ekologické poradenství z hlediska emisí
- komplexní řešení problematiky provozu uhelných kotlů
- poradenství v energetice.

Řízení provozu kotelen:
- posouzení stávajícího stavu z hlediska ekonomického i ekologického
- vypracování nejvhodnější varianty z hlediska uživatele a odběratele
- rekonstrukce stávajícího zařízení včetně možnosti finanční spoluúčasti
- dlouhodobé provozování a zabezpečení veškerých činností spojených se zabezpečením kvalitní dodávky
tepelné energie pro konečného odběratele.

Jsme autorizováni Ministerstvem životního prostředí České republiky k měření těchto látek:
- oxid uhelnatý CO
- oxidy dusíku NOX
- oxid siřičitý SO2
- tuhé znečišťující látky TZL
- organický uhlík TOC
- kovy As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Sn, Te, Tl, V, Zn
- chlor a plynné anorganické sloučeniny chloru
- anorganické sloučeniny fluoru, plynné
- těkavé kyanidy
- anorganické kyseliny.

IČ: 25956728
DIČ: CZ25956728
Okres: Ústí nad Orlicí
Stát: Česká republika
Právní forma: společnost s r. o.
Počet zaměstnanců: 6 - 25 zaměstnanců
Obrat: neudáno
Kontaktní osoba: Petr Marek

Autorizované měření emisí v technologických provozech, Pardubický kraj

Autorizované měření emisí v technologických provozech, Pardubický kraj

Autorizované měření emisí v technologických provozech, měření plynných i tuhých látek, znečištění ovzduší provádí společnost AXIA CZ s.r.o., sídlící v Pardubickém kraji.


Autorizované měření emisí v kotelnách a technologických provozech

Autorizované měření emisí v kotelnách a technologických provozech

Autorizované měření emisí na stacionárních zdrojích znečišťování provádí firma Axia CZ s.r.o., Lanškroun. Měříme znečišťění ovzduší u technologických provozů a provozů pro výrobu tepla a elektřiny.Další produkty a služby
  • ekologizace kotlů na pevná paliva, projekce spalovny odpadu, využití a recyklace odpadů, projekce FVE


Související články
Odstranění legionelly pomocí úpravny vody
Odstranění legionelly pomocí úpravny vody

Legionella není jenom název zákeřné nemoci používaný v historii, protože se s ní můžeme setkat i v dnešní době. Bakterie Legionelly se běžně vyskytují ve vodě a vodních systémech nejčastěji v bojlerech, teplovodních potrubích nebo klimatizacích. A právě díky kvalitním úpravnám vody se již běžně s touto chorobou nesetkáme. Společnost GORO spol., s.r.o. je na trhu již 27 let a moc dobře ví, co je v této oblasti důležité.


TOPAS - čistírny odpadních vod
TOPAS - čistírny odpadních vod

Komplexní řešení čištění odpadních vod nabízí firma TopolWater, s.r.o. Tato společnost vyrábí kontejnerové čistírny TOPAS. Výroba se uskutečňuje v Čáslavi, odkud firma pochází. Mají vlastní originální řešení a speciální technologické řešení, které je chráněno patentem.


EIA či IPPC? Poradí vám společnost E-expert!
EIA či IPPC? Poradí vám společnost E-expert!

Plánujete nový záměr nebo změnu stávajícího provozu? Nevíte, která povolení bude váš projekt vyžadovat, zda EIA nebo IPPC? Obraťte se na společnost E-expert, spol. s r.o., která poskytuje poradenství v oblasti životního prostředí při přípravě a realizaci vašich záměrů. Čerpáme také z nejnovějších poznatků z Environmentální konference, na které se řešila právě problematika dokumentace EIA a IPPC. Další ročník konference se bude konat na podzim na Slovensku.


Třídění odpadu je pro 72% Čechů běžná záležitost
Třídění odpadu je pro 72% Čechů běžná záležitost

Třídění odpadu je nyní pro většinu lidí nyní naprosto běžné a papír či plastové lahve již do obyčejné popelnice vyhazuje bez rozmyslu jen málokdo. To však neznamená, že tomu tak bylo vždy, za 15 let prošla oblast recyklace a třídění odpadu velkým vývojem.