Environmentální studie a poradenství při realizaci záměrů v oblasti IPPC a EIA

E-expert, spol. s r.o.

Environmentální studie a poradenství při realizaci záměrů v oblasti IPPC a EIA

PODSTRÁNKY

Environmentální studie a poradenství při realizaci záměrů v oblasti IPPC a EIA

Environmentální studie a poradenství při realizaci záměrů v oblasti IPPC a EIA
Na základě praktických zkušeností v oblasti integrované prevence a omezování znečištění – IPPC a posuzování vlivů staveb na životní prostředí – EIA zpracovává společnost E-expert, spol. s r.o. environmentální studie a poskytuje odborné poradenství při realizaci záměrů v procesu EIA a IPPC.

Ochrana životního prostředí - rozptylové studie, odborné posudky, dotace z OPŽP

Ochrana životního prostředí - rozptylové studie, odborné posudky, dotace z OPŽP
Hlavním zájmem společnosti E-expert, spol. s r.o. je ochrana ovzduší a s tím související vyhotovení environmentálních a rozptylových studií a vypracování odborných posudků pro zákazníky, kteří žádají o povolení umístění, povolení stavby nebo povolení změny zdroje znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší.

Environmentální konference ENVIRO zaměřené na ochranu životního prostředí

Environmentální konference ENVIRO zaměřené na ochranu životního prostředí
Na základě mnohaletých zkušeností v oblasti environmentální politiky pořádá společnost E-expert s.r.o. již od roku 2016 konference ENVIRO – zaměřené na ochranu životního prostředí, jejichž cílem je výměna zkušeností mezi českými a slovenskými odborníky v oblasti odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a klimatu, integrované prevence IPPC/EIA a projektů podporovaných z veřejných prostředků.
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA E-expert, spol. s r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
E-expert, spol. s r.o.
e-expert.eu
Adresa

Adresa

Mrštíkova 883/3
Ostrava - Mariánské Hory 709 00

info@e-expert.eu
+420 596 124 070


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha