SUCHÁNEK s.r.o.


Křížová 96/18, Brno 603 00
Zajišťujeme komplexní činnost a poradenství v oblasti pozemních staveb.

Hlavním cílem firmy, krom naší práce, je usnadnit práci ostatním architektům, projektantům a investorům během procesu realizace stavby, hlavně během její projektové a předprojektové fáze.

Naši činnost provádíme na základě patřičných oprávnění a plně v souladu s legislativními požadavky a požadavky klienta. Máme individuální přístup ke každému klientovi.

Služby:
-projektová činnost v investiční výstavbě
-poradenská činnost v oblasti pozemních staveb, stavební fyziky a problematiky energetické náročnosti staveb
-výkon technického dozoru
-zajištění kompletních inženýrských služeb.

Projektová činnost.
Zaměřujeme se na:
-novostavby rodinných a bytových domů, občanských staveb
-zemědělské a průmyslové objekty
-rekonstrukce.
Specializovaná projektová činnost:
-zateplování a regenerace budov
-řešení konstrukčních detailů
-návrh světlíků, osvětlovacích otvorů
-návrh tepelné izolace obvodových plášťů.

Inženýrská činnost a technický dozor investora:
-předprojektová inženýrská činnost
-zajištění kompletních inženýrských služeb v rámci jednotlivých fází projektu vč. jednání na stavebním úřadě a ostatních institucích
-výkon autorského dozoru v průběhu výstavby
-výkon technického dozoru investora.

Produkty
  • metody řízení projektů, vedení projektu, projektový manažer, případové studie, řízení rizik projektu
  • projektování zpracovatelských závodů, projekty pozemního stavitelství, projektování místních komunikací
  • kontrola stavebních prací, koordinátor bozp, technický dozor investora, inženýrská a projektová činnost

Výrobce a prodejce nerezavějících potrubních komponentů, armatur a trubek.

Odborný optometrista, oční optik - měření zraku bez objednání.
Odolné, lehké dioptrické, sportovní brýle Oakley-nejen pro sportovce.


Související články
NV Engineering Praha: Stavebně technický průzkum i diagnostika staveb

NV Engineering s.r.o.

NV Engineering Praha: Stavebně technický průzkum i diagnostika staveb

Stavíte a potřebujete někoho, kdo vám zajistí veškeré podpůrné služby? Technickou podporu v oblastech stavební činnosti a diagnostiky staveb vám poskytne firma NV Engineering s.r.o., která na českém stavebním trhu působí stabilně od roku 2008. Ať už jste investor, projekční či statická kancelář, realizační společnost nebo uživatel objektu, obraťte se na nás.


Ing. Tomáš Novotný jako stavební projektant Praha

Ing. Tomáš Novotný

Ing. Tomáš Novotný jako stavební projektant Praha

Stavění sebou přináší mnoho starostí a povinností, bez kterých nelze se stavbou ani začít. Asi prvním krokem k úspěšnému začátku stavby je projektová dokumentace, která podrobně nahlíží do řešení architektonického, ale také technického. Taková dokumentace je potřebná i k samotnému stavebnímu povolení.


Získejte projekt v oblasti pozemního stavitelství hal a skladů na míru

PMZ PROJEKT, spol. s r.o.

Získejte projekt v oblasti pozemního stavitelství hal a skladů na míru

Postavit halu splňující všechny požadavky potravinářského průmyslu je rozhodně nelehký úkol. Je třeba zajistit spoustu věcí, promyslet technologické postupy, zpracovat veškerou dokumentaci, získat povolení ke stavbě a mnoho dalšího. Přenechejte tyto starosti společnosti PMZ, která je na toto specialista.


Projektování masných závodů vyžaduje zkušenosti a odbornost. PMZ PROJEKT vám nabízí obojí

PMZ PROJEKT, spol. s r.o.

Projektování masných závodů vyžaduje zkušenosti a odbornost. PMZ PROJEKT vám nabízí obojí

Projektování masných závodů je specialitou společnosti PMZ PROJEKT již od roku 1991. Díky dlouholetým zkušenostem v oboru tak přesně víme, co si projektování v oboru zpracování potravin žádá, a jsme připraveni poradit si se všemi problémy. Chcete rekonstruovat svůj provoz? Nebo hledáte někoho, kdo se postará o návrh složitého mnoha milionového projektu? My máme na kontě již stovky úspěšných projektů, projektování masných závodu na míru tak nabídneme i vám.


Firemní články
Protokol energetické náročnosti, úspory energie staveb, energetický štítek

Protokol energetické náročnosti, úspory energie staveb, energetický štítek

komplexní činnost a poradenství v pozemních stavbách, úspory energie, energetické štítky, protokol energetické náročnosti budovy, projektová činnost


Znalecký posudek, denní osvětlení, zastínění budov, projektová činnost

Znalecký posudek, denní osvětlení, zastínění budov, projektová činnost

kompletní inženýrské služby, protokol energetické náročnosti, poradenství v oblasti pozemních staveb, výkon technického dozoru, energetický audit


Stavební tepelná technika staveb, protokol energetické náročnosti

Stavební tepelná technika staveb, protokol energetické náročnosti

Zajištění kompletních inženýrských služeb, protokol energetické náročnosti, energetický štítek, stavební tepelná technika staveb


Energetický posudek, audit – Brno

Energetický posudek, audit – Brno

Energetický posudek, audit – Brno Firma SUCHÁNEK s.r.o. z Brna nabízí energetický audit neboli dokument – jehož obsahem je navržený soubor, který je vhodný pro energetické úsporné opatření staveb, budov. Hlavním zaměřením je doporuční opatření k jejich realizaci a tak docílit největšího zlepšení fyzického stavu budov a zařízení. Také jde o snížení energetické náročnosti energetického hospodářství. Písemná zpráva energetického auditu je zpracována podle vyhlášky. Neváhejte nás kontaktovat. Více informací na webových stránkách.


Osvětlení proslunění staveb

Osvětlení proslunění staveb

Osvětlení proslunění staveb. Naše společnost zajistí poradenství a komplexní činnost v pozemním stavitelství.Zabýváme se především projektantstvím v investiční výstavbě a poradenskou činností v pozemních stavbách, stavební fyzice a problematice energetické náročnosti staveb. V oboru proslunění a osvětlení staveb zajistíme následující služby: Denní osvětlení: -výpočet a posouzení denního osvětlení v budovách a sdruženého osvětlení v budovách -návrh velikosti oken a světlíklů z hlediska denního, popř. sdruženého osvětlení -vyhodnocení vlivu novostavby na změnu úrovně denního osvětlení v okolní zástavbě -výpočet a hodnocení osvětlení prostřednictvím světlovodů, návrh velikosti a rozmístění světlovodů v místnosti -návrh světlíků a oken průmyslových a zemědělských objektů při zajištění požadovaných světelných podmínek v interiéru -expertní a specializované posudky pro účely stavebního řízení -soudní znalecký posudek. Proslunění, zastínění: -výpočet a posouzení celkové doby proslunění obytných staveb dle ČSN 730541 a pozemků sloužících k rekreaci v okolí obytných -analýza oslunění v rámci hmotové studie -expertní a specializované posudky pro účely stavebního řízení -hodnocení a návrh hmoty nového objektu z hlediska oslunění -posudek soudního znalce. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat a nebo navštivte naše webové stránky www.petrsuchanek.cz


Energetický štítek budovy

Energetický štítek budovy

Energetický štítek budovy. Je přehledný dokument informující o splnění požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy. Stanovuje se na základě hodnocení podle technické normy ČSN 730540-2/2011. Součástí energetického štítku je i Protokol k energetickému štítku obálky budovy. Obsahem protokolu je základní soubor údajů popisujících tepelné chování budovy a jejich konstrukcí, zatímco energetický štítek obálky budovy obsahuje klasifikaci prostupu tepla obálkou budovy a její grafické vyjádření. Proč se zpracovává energetický štítek obálky budovy? Energetický štítek budovy společně s protokolem je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby, která se předkládá ke stavebnímu řízení. Když klient zažádá o finanční dotaci v rámci dotačního programu, bývá zpravidla energetický štítek obálky budovy povinnou přílohou. Hodnoty energetického štítku obálky budovy jsou obsaženy též v průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) dle Vyhl. č. 78/2013 Sb. Více informací naleznete zde http://www.petrsuchanek.cz/energetika-staveb/co-je-energeticky-stitek-obalky-budovy/


Energetický štítek budovy-vystavení

Energetický štítek budovy-vystavení

Energetický štítek budovy-vystavení. Jak si energetický štítek opatřit? Obraťte se na autorizovaného energetického specialistu, ten má kompetence od ministerstva průmyslu a obchodu. Nikdo jiný Vám štítek vydat nemůže a nesmí. Životnost energetického štítku: Doba platnosti průkazu energetické náročnosti dosahuje deseti let od vystavení. Pokud si budete muset energetický štítek opatřit z důvodu výstavby nové nemovitosti nebo její větší změny a po deseti letech nebude budova znovu rekonstruována, a nebudete ji pronajímat ani prodávat, nový průkaz nepotřebujete. Kolik energetický štítek stojí? Od ledna 2013 jsou povinné. Za zpracování průkazu energetické náročnosti zaplatíte energetickému specialistovi. Přesnou cenu ovšem zákon nestanovuje – určují si je soukromé firmy a auditoři sami.. Za štítek k rodinnému domu můžete zaplatit cca 6000 Kč, u velkých bytových domů či komerčních budov se může cena vyšplhat na desetitisíce.