SUCHÁNEK s.r.o.


Křížová 96/18, Brno 603 00
Zajišťujeme komplexní činnost a poradenství v oblasti pozemních staveb.

Hlavním cílem firmy, krom naší práce, je usnadnit práci ostatním architektům, projektantům a investorům během procesu realizace stavby, hlavně během její projektové a předprojektové fáze.

Naši činnost provádíme na základě patřičných oprávnění a plně v souladu s legislativními požadavky a požadavky klienta. Máme individuální přístup ke každému klientovi.

Služby:
-projektová činnost v investiční výstavbě
-poradenská činnost v oblasti pozemních staveb, stavební fyziky a problematiky energetické náročnosti staveb
-výkon technického dozoru
-zajištění kompletních inženýrských služeb.

Projektová činnost.
Zaměřujeme se na:
-novostavby rodinných a bytových domů, občanských staveb
-zemědělské a průmyslové objekty
-rekonstrukce.
Specializovaná projektová činnost:
-zateplování a regenerace budov
-řešení konstrukčních detailů
-návrh světlíků, osvětlovacích otvorů
-návrh tepelné izolace obvodových plášťů.

Inženýrská činnost a technický dozor investora:
-předprojektová inženýrská činnost
-zajištění kompletních inženýrských služeb v rámci jednotlivých fází projektu vč. jednání na stavebním úřadě a ostatních institucích
-výkon autorského dozoru v průběhu výstavby
-výkon technického dozoru investora.

Další produkty a služby
  • metody řízení projektů, vedení projektu, projektový manažer, případové studie, řízení rizik projektu
  • projektování zpracovatelských závodů, projekty pozemního stavitelství, projektování místních komunikací
  • kontrola stavebních prací, koordinátor bozp, technický dozor investora, inženýrská a projektová činnost

Jedno z nejžádanějších nestátních zařízení v ČR, které Vám již 21 let pomáhá s ambulantní léčbou onemocnění v oblasti konečníku, v Brně i v Praze.

Související články
Firma NV Engineering s.r.o. slaví výročí 12 let na trhu

NV Engineering s.r.o.

Firma NV Engineering s.r.o. slaví výročí 12 let na trhu

Je známou pravdou, že kvalitu každé firmy prověří až čas. U společnosti NV Engineering s.r.o. to jistě platí dokonale, protože právě slaví své dvanácté narozeniny. Úspěšnost je zajištěna především správným výběrem spolupracovníků, spolehlivostí v každém ohledu a také tím, že poskytuje v oblasti stavební činnosti a diagnostiky staveb nejlevnější služby.


Komplexní dodávky a služby v oblasti automatizační techniky

ELMEP s.r.o.

Komplexní dodávky a služby v oblasti automatizační techniky

Služby v oblasti automatizační techniky jsou žádané především v různých průmyslových odvětvích. Obsahem jsou nejen projekty, ale také komplexní vedení zakázek, softwarové práce, montáže, servis atd. Profesionální spolupráci s týmem techniků z různých oblastí činností vám poskytne firma ELMEP s.r.o.


Návrhy a kompletní dodávka interiéru na klíč

Projekční atelier ZUZI s.r.o.

Návrhy a kompletní dodávka interiéru na klíč

Chcete mít moderní, nový a krásný dům, ale nevíte, jak to uvnitř přizpůsobit k dokonalosti? Jste s představivostí trochu na štíru a netušíte, co všechno si můžete přát? V interiéru můžete využít inovativní materiály nebo moderní vybavení. Mnohdy ani netušíme, jak přizpůsobit interiér, aby vypadal krásně a byl praktický, a proto můžete využít služby firmy Projekční atelier ZUZI s.r.o., která projektuje, navrhuje, kompletuje a vybavuje interiéry se všemi detaily a to na klíč.


Zpracování projektových dokumentací pro průmyslové objekty nebo objekty občanské vybavenosti

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracování projektových dokumentací pro průmyslové objekty nebo objekty občanské vybavenosti

Potřebujete využít služby firmy, která vám zpracuje projektovou dokumentaci? V tom případě vám může pomoci firma PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., která se zaměřuje na zpracování projektové dokumentace. Často se jedná o projekty pro průmyslové objekty nebo objekty občanské vybavenosti.


Další produkty a služby
Protokol energetické náročnosti, úspory energie staveb, energetický štítek

Protokol energetické náročnosti, úspory energie staveb, energetický štítek

komplexní činnost a poradenství v pozemních stavbách, úspory energie, energetické štítky, protokol energetické náročnosti budovy, projektová činnost


Znalecký posudek, denní osvětlení, zastínění budov, projektová činnost

Znalecký posudek, denní osvětlení, zastínění budov, projektová činnost

kompletní inženýrské služby, protokol energetické náročnosti, poradenství v oblasti pozemních staveb, výkon technického dozoru, energetický audit


Stavební tepelná technika staveb, protokol energetické náročnosti

Stavební tepelná technika staveb, protokol energetické náročnosti

Zajištění kompletních inženýrských služeb, protokol energetické náročnosti, energetický štítek, stavební tepelná technika staveb


Energetický posudek, audit – Brno

Energetický posudek, audit – Brno

Energetický posudek, audit – Brno Firma SUCHÁNEK s.r.o. z Brna nabízí energetický audit neboli dokument – jehož obsahem je navržený soubor, který je vhodný pro energetické úsporné opatření staveb, budov. Hlavním zaměřením je doporuční opatření k jejich realizaci a tak docílit největšího zlepšení fyzického stavu budov a zařízení. Také jde o snížení energetické náročnosti energetického hospodářství. Písemná zpráva energetického auditu je zpracována podle vyhlášky. Neváhejte nás kontaktovat. Více informací na webových stránkách.


Osvětlení proslunění staveb

Osvětlení proslunění staveb

Osvětlení proslunění staveb. Naše společnost zajistí poradenství a komplexní činnost v pozemním stavitelství.Zabýváme se především projektantstvím v investiční výstavbě a poradenskou činností v pozemních stavbách, stavební fyzice a problematice energetické náročnosti staveb. V oboru proslunění a osvětlení staveb zajistíme následující služby: Denní osvětlení: -výpočet a posouzení denního osvětlení v budovách a sdruženého osvětlení v budovách -návrh velikosti oken a světlíklů z hlediska denního, popř. sdruženého osvětlení -vyhodnocení vlivu novostavby na změnu úrovně denního osvětlení v okolní zástavbě -výpočet a hodnocení osvětlení prostřednictvím světlovodů, návrh velikosti a rozmístění světlovodů v místnosti -návrh světlíků a oken průmyslových a zemědělských objektů při zajištění požadovaných světelných podmínek v interiéru -expertní a specializované posudky pro účely stavebního řízení -soudní znalecký posudek. Proslunění, zastínění: -výpočet a posouzení celkové doby proslunění obytných staveb dle ČSN 730541 a pozemků sloužících k rekreaci v okolí obytných -analýza oslunění v rámci hmotové studie -expertní a specializované posudky pro účely stavebního řízení -hodnocení a návrh hmoty nového objektu z hlediska oslunění -posudek soudního znalce. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat a nebo navštivte naše webové stránky www.petrsuchanek.cz


Energetický štítek budovy

Energetický štítek budovy

Energetický štítek budovy. Je přehledný dokument informující o splnění požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy. Stanovuje se na základě hodnocení podle technické normy ČSN 730540-2/2011. Součástí energetického štítku je i Protokol k energetickému štítku obálky budovy. Obsahem protokolu je základní soubor údajů popisujících tepelné chování budovy a jejich konstrukcí, zatímco energetický štítek obálky budovy obsahuje klasifikaci prostupu tepla obálkou budovy a její grafické vyjádření. Proč se zpracovává energetický štítek obálky budovy? Energetický štítek budovy společně s protokolem je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby, která se předkládá ke stavebnímu řízení. Když klient zažádá o finanční dotaci v rámci dotačního programu, bývá zpravidla energetický štítek obálky budovy povinnou přílohou. Hodnoty energetického štítku obálky budovy jsou obsaženy též v průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) dle Vyhl. č. 78/2013 Sb. Více informací naleznete zde http://www.petrsuchanek.cz/energetika-staveb/co-je-energeticky-stitek-obalky-budovy/


Energetický štítek budovy-vystavení

Energetický štítek budovy-vystavení

Energetický štítek budovy-vystavení. Jak si energetický štítek opatřit? Obraťte se na autorizovaného energetického specialistu, ten má kompetence od ministerstva průmyslu a obchodu. Nikdo jiný Vám štítek vydat nemůže a nesmí. Životnost energetického štítku: Doba platnosti průkazu energetické náročnosti dosahuje deseti let od vystavení. Pokud si budete muset energetický štítek opatřit z důvodu výstavby nové nemovitosti nebo její větší změny a po deseti letech nebude budova znovu rekonstruována, a nebudete ji pronajímat ani prodávat, nový průkaz nepotřebujete. Kolik energetický štítek stojí? Od ledna 2013 jsou povinné. Za zpracování průkazu energetické náročnosti zaplatíte energetickému specialistovi. Přesnou cenu ovšem zákon nestanovuje – určují si je soukromé firmy a auditoři sami.. Za štítek k rodinnému domu můžete zaplatit cca 6000 Kč, u velkých bytových domů či komerčních budov se může cena vyšplhat na desetitisíce.