Genexone s.r.o.

CZKTestování otcovství a příbuznosti

Společnost Genexone s.r.o. z Olomouce poskytuje služby a vyšetření v oblasti genetiky. Provádí genetické testy DNA u lidského genomu, vybraného zvířecího a u virových a bakteriálních patogenů. Nabízíme určení otcovství, genetický původ, paternitu, testy pohlaví u ptactva, parentitu.
Poskytuje odborné a preventivní konzultace v oblasti lékařské genetiky a molekulární diagnostiky na úrovni DNA.
Na základě jednotlivých požadavků provádíme vybraná specializovaná molekulárně genetická vyšetření humánního a nehumánního genomu - paternitní, identifikační a příbuzenské analýzy, DNA diagnostiku v oblasti nehumánního genomu. DNA diagnostikujeme na základě požadavků klienta.

Humánní genom:
- Testování otcovství a příbuznosti analýzou STR markerů - pravděpodobnost otcovství bývá obvykle stanovena na více než 99, 9999%, testy jsou zcela anonymizovány, anonymní DNA určení otcovství ze vzorků buněk bukální sliznice, test otcovství pro soudní účely
- Genetický test příbuzenství, který zjistí, na kolik procent jsou si dvě osoby geneticky příbuzné. Procento příbuzenství se může pohybovat od cca 30 do 99 %.
- Test sportovních dispozic - podstatou testování je posouzení rychlostních a vytrvalostních schopností
- DNA diagnostika mutací a polymorfismů - provádíme operativně na základě individuálních požadavků klienta
- Paternita, testování genetického původu, které určuje jaký je geografický a etnický původ Vás nebo Vaší rodiny
- Downův syndrom, Patauův syndrom, Edwardsův syndrom a pohlaví – provádíme diagnostiku QF-PCR, která vyniká rychlostí odhalení případných vývojových vad v prenatálním stádiu.

Extrahumánní genom:
- Testujeme ptactvo na určení pohlaví, určování rodičovství u ptactva - parentita. Analýzy DNA provádíme jak z peří, tak i z odebrané kapky krve
- Určování pohlaví ptáků - letců a běžců pomocí analýzy DNA v genech CHD-W a CHD-Z metodou PCR
- Určení ptačího genetického profilu analýzou DNA - test příbuzenství u papoušků (rod Ara, Amazoňan) a poštovních holubů
- Diagnostika virových infekcí ptáků - APV (BFD) - Avian polyomavirus (Budgerigar Fledgling Disease), Cirkoviróza PBFD (Psittacine Beak and Feather Disease), přímá DNA diagnostika chlamydií u ptáků


Slogan:

Provádíme spolehlivé genetické testy


Katalog firem:    

Laboratoře

,  
Štítky:

Testy DNA, určení určování otcovství, genetický původ, testy pohlaví u ptactva, paternita, parentita