Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice
Ekoškolka

CZKZákladní a mateřská škola

Tyršovu základní a mateřskou školu naleznete na adrese U Tyršovy školy 1/430, Praha 5- Jinonice.

Naše škola má dlouholetou tradici, která sahá až do roku 1714. V současné době se škola stala zcela bezbariérovou a tím přístupnou i pro tělesně postižené žáky. Poskytujeme kvalitní vzdělání pro děti od první až po devátou třídu a předškolní vzdělání pro děti ve věku 2 až 6 let.

Základní škola:
- komplexní vzdělání pro 1. a 2. stupeň
- kapacita školy 360 žáků
- 13 kmenových tříd
- učebna informatiky, cvičná kuchyňka
- školní knihovna
- tělocvična
- školní jídelna a družina
- výchovný poradce

Nedílnou součástí výchovy a vzdělání jsou pořádané školy v přírodě, lyžařské kurzy, jazykově poznávací zájezdy.

Umožňujeme svým žáků navštěvovat také různorodé kroužky jako je:
- keramika
- výtvarný kroužek
- kurzy angličtiny a další.

Mateřská škola, MŠ:
- předškolní vzdělání pro děti od 2 let do povinné školní docházky
- zahrada
- jídelna.

Kroužky:
- tanečky
- flétna
- netradiční dílny
- angličtina.

Školní jídelna
tel.: 251 612 103
Školní družina
tel.: 739 471 840


Katalog firem:    

Mateřské školy

,  

Základní školy

,  
Štítky:

odpolední kurzy anglictiny s českými lektory a rodilou mluvčí v malých skupinkách