Geometrické plány, vytyčení hranic pozemku i základů stavby, zaměření přípojek inženýrských sítí, dokumentace realizace stavby a předprojekční zaměření pozemku. Bez těchto důležitých geodetických a geologických služeb se neobejde takřka žádná stavba.

Maľovanie, lakovanie Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Obkladacie práce sádrokartónom Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Údržba a oprava motorových vozidiel Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Maloobchod so zmiešaným tovarom,ovocím,zeleninou,odevami Maloobchod mimo riadnej predajne v ...

Zváračstvo Lešenárstvo Piliarska výroba Pilčícke práce Sklenárske práce Približovanie dreva Stolárstvo - Tesárstvo Maliarstvo, natieračstvo Demolácie a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Obchodná činnosť v rámci voľných živností, okrem drahých kovov a výrobkov z nich

Výčap Realitná agentúra Reklamné činnosti Sprostredkovanie obchodu Demolácia a zemné práce Podnikateľské poradenstvo Maliarske, natieračske, lešenárske práce Montáž sádrokartónových priečok a podhľadov Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Prípravné práce pre stavbu, opravy striech mäkkou živičnou krytinou

Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom strojov a prístrojov, elektronáradia a náradia Prevádzanie údržby a opráv osobných a nákladných automobilov Výroba hračiek Sprostredkovanie obchodu Pomocné stavebné práce Požičiavanie automobilov Ručné výkopové a zemné práce Výroba ...

Ubytovacie služby Reklamná činnosť Pomocné práce na stavbe Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Zemné, kopáčske a búracie práce Výroba reklamy v rozsahu voľných živností Výškové práce vykonávané pomocou horolezeckej techniky Obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu, prác, služieb a dopravy v rozsahu ...

Murárske práce Tesárske práce Zváračské práce Armovacie a betonárske práce Maliarske a natieračské práce Demolácia, zemné, búracie a výkopové práce Prípravné práce pre stavbu - lešenárske práce Obchodná činnosť v rámci voľných živností - maloobchod, veľkoobchod Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Stolárske práce Sadrokartonové práce Demolačné a zemné práce Maliarske a natieračské práce Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

Stolárstvo Výroba okien a dverí Výroba drevených obalov Prípravné práce pre stavbu Výroba stavebno - stolárska Sprostredkovateľská činnosť Sprostredkovanie obchodu, výroby Výroba drobných výrobkov z dreva Demolácia, zemné a výkopové práce Výroba píliarska a impregnácia dreva Maliarske, natieračské a lešenárske práce Maloobchodná a ...

Maliarstvo Pneuservis Lešenárstvo Zemné práce Piliarska výroba Ubytovanie v súkromí Prenájom hnuteľných vecí Prípravné práce pre stavbu Čistiace a upratovacie služby Maloobchod so zmiešaným tovarom Neremeselná výroba nábytku a bytových doplnkov Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby Diagnostika a opravy cestných motorových ...

Hydroizolácie Lešenárske práce Zváračské práce Demolácia a zemné práce Vedenie motorových vozidiel Prípravné práce pre stavbu Maliarske a natieračské práce Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva Obkladanie stien a podhľadov sadrokartónom Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných ...

Murárstvo Zváračstvo Lešenárstvo Podlahárstvo Piliarska výroba Požičiavanie videa Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Demolácia a zemné práce Maliarstvo a natieračstvo Výroba bytových doplnkov Neremeselná výroba nábytku Prípravné práce pre stavbu Usporiadanie verejných kultúrnych podujatí Mechanické úpravy na zakázku alebo na ...

Skladovanie Zváračstvo Lešenárstvo Preklad nákladov Pílčicke práce Píliarska výroba Ubytovacie služby Reklamná činnosť Zásielkový predaj Približovanie dreva Ubytovanie v súkromí Maliarstvo, natieračstvo Demolácie a zemné práce Výroba prívesov a návesov Prípravné práce pre stavbu Sprostredkovateľská činnosť Mechanizačné práce v ...

Klampiarske práce Lešenárske práce Výroba malty a betónu Demolačné a zemné práce Sprostredkovateľská činnosť Maliarske a natieračské práce Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

Zváranie Klampiarstvo Predaj na trhoch Utepľovanie interiérov Pomocné stavebné práce Demolácia a zemné práce Kompletizácia interiérov Montáž strešnej krytiny Maľovanie, lakovanie, nátery Maloobchod mimo riadnej predajne Výroba a montáž prvkov z dreva Výroba drevených obalov a paliet Výroba drobného kovového tovaru Výroba a montáž ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Špecialista požiarnej ochrany Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Správa bytového alebo nebytového fondu Výroba stavebných prvkov a konštrukcií Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie ...

Karosárske práce Reklamné činnosti Zváračské práce Klampiarské práce, Zámočnícke práce Sprostredkovanie obchodu Demolácia a zemné práce Podnikateľské poradenstvo Vedenie motorových vozidiel Prípravné práce pre stavbu Výkon činnosti stavbyvedúceho Sprostredkovanie v oblasti dopravy Čistenie komunikácii a chodníkov Predaj nápojov na ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovanie výroby Vydavateľská činnosť Činnosť vodohospodára Sprostredkovanie služieb Technik požiarnej ochrany Reklamné a marketingové činnosti Autorizovaný bezpečnostný technik Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Vykonávanie činnosti koordinátora ...

Ubytovanie v súkromí Turistické nocľahárne a chaty po triedu * * * Sprostredkovanie obchodu v rámci voľných živností Montáž a údržba el. strojov a prístrojov do 1000 V Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe Obch.činn.v rámci voľ.živn.okrem drahých kovov a výr.z nich Prípravné práce pre stavbu, montáž sádrokartónov, pomocné ...

Pomocné a prípravné práce pre stavbu Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov,koktailov,piva,vína a ...

Lešenárstvo Pilčícke práce Približovanie dreva Demolácia a zemné práce Maliarstvo - Natieračstvo Prípravné práce pre stavbu Obchodná činnosť v rámci voľných živností, okrem drahých kovov a výrobkov z nich

Sťahovacie služby Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Organizovanie kultúrnych a iných ...

Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Výroba betónu a malty Demolácie a zemné práce Podnikateľské poradenstvo Sprostredkovateľská činnosť Maliarske a natieračské práce Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Organizovanie kultúrnych a športových ...

Záložna Finančný leasing Spracovanie údajov Faktoring a forfaiting Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a propagačné činnosti Administratívne a sekretárske služby Výroba priemyselných textilných výrobkov Činnosť organizačných a ekonomických ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a ...

Autožeriavnické práce Automatizované spracovanie dát Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Geodetické a kartografické činnosti Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Projektovanie a konštruovanie elektrických ...