Geometrické plány, vytyčení hranic pozemku i základů stavby, zaměření přípojek inženýrských sítí, dokumentace realizace stavby a předprojekční zaměření pozemku. Bez těchto důležitých geodezických a geologických služeb se neobejde takřka žádná stavba.

ADITIS s.r.o. Geodetické práce Brno
Jsme česká soukromá společnost ADITIS s.r.o. z Brna zabývající se geodetickými pracemi. Na trhu působíme již od roku 2002. Tudíž při naší práci vycházíme z dlouholetých znalostí z oboru informačních technologií a geodetických informačních systémů. Služby jsou komplexní a jsou nezbytně nutné při implementaci a provozu každého informačního ...
Geodézie Dvůr Králové s.r.o. Geodetické práce Dvůr Králové nad Labem
Geodézie Dvůr Králové nad Labem poskytuje služby v oblasti geometrických plánů a mapování. Provádíme vytyčování hranic pozemků, nových staveb a komunikací. Zajišťujeme dokumentaci zaměření skutečného provedení stavby. V oblasti geodézie se prioritně věnujeme geometrickým plánům, vytyčování hranic pozemků, inženýrské geodézii a mapovým ...
PAVELKA - VTP s.r.o. tepelná čerpadla, solární systémy UH
Společnost PAVELKA - VTP s.r.o. Vlčnov se zaměřuje na práce v oboru vodo, topo, plyn a strojní čištění kanalizace. Zajistíme také prodej, montáž, instalace, servis tepelných čerpadel, solárních systémů pro vytápění a ohřev teplé vody, ústředního vytápění, podlahového topení, kondenzačních kotlů, elektrokotlů, plynových kotlů i ...
Geodetická kancelář Semily Ing. Jan Král, geodet
Geodetická kancelář Semily, geodetické služby Provádíme veškeré geodetické práce jako: -vyhotovování geometrických plánů -vytyčování vlastnických hranic -mapové podklady -kartografické práce -zaměřování inženýrských sítí -vytyčování a zaměřování staveb -dokumentace skutečného provedení staveb -polohopis a výškopis pro projekty staveb ...
Lesprojekt Krnov s. r. o.
Společnost Lesprojekt Krnov s. r. o. má dlouholetou tradici protkanou zkušenostmi - provádíme geodetické práce profesionálně a se 100% nasazením. Zajistíme vytyčování staveb i hranic pozemků, digitální technické mapy nebo práce pro pozemkové úpravy včetně inženýrské a projekční činnosti. Zadanou práci se snažíme vždy plnit co nejrychleji a dle ...
Geodézie Harašta Jan Harašta
Zkušeného zeměměřiče a geodeta hledejte ve firmě Geodézie Harašta - pokud potřebujete zaměřit pozemek či vytyčit stavbu, zajistit geometrický plán, pasporty nebo mapové podklady, pak nás neváhejte kontaktovat. Kompletní geodetické služby zajistíme pro Svitavy, Moravskou Třebovou, Poličku, Litomyšl a Ústí nad Orlicí včetně blízkého okolí těchto ...
SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Společnost SUDOP BRNO, spol. s r.o. nabízí svým klientům širokou škálu služeb v oblasti stavebních projekcí, inženýrské činnosti a také geodetických pracích. Zaměřujeme se na projektování staveb dopravních, inženýrských, občanských ale i bytových. Dále můžeme pomoci v projekci železniční a silniční dopravy, městské a příměstské dopravy, v oborech ...
GAKO-Oblouk s.r.o.
Geodeti ze společnosti GAKO-Oblouk s.r.o. poskytují svým klientům komplexní, kvalitní a rychlé služby v oblasti geodézie. Provádíme vytyčování a zaměřování hranic pozemků, vyhotovení geometrických plánů, budování bodových polí, vytyčení objektů a liniových staveb před výstavbou, zaměření jeřábových drah či vyhotovení pasportu objektů, komunikací, ...
Geodézie Břeclavsko, s.r.o.
O veškeré geodetické práce v širokém okolí Břeclavska se postarají geodeti společnosti Geodézie Břeclavsko s.r.o. Vypracujeme geometrický plán, polohopis nebo výškopis. Vytyčujeme hranice pozemku a stavby. Námi prováděné geodetické práce, které zajistíme pro klienty z okolí Břeclavi, Mikulova, Valtic, Pohořelic a Hustopečí, zahrnují geometrický ...
Geoprofil s.r.o. Geodetické práce Olomouc
Společnost Geoprofil s.r.o. Petr Tesařík & kolektiv provádí komplexní geodetické práce na profesionální úrovni. Vypracujeme geometrické plány, zaměříme inženýrské sítě, vodovody, plynovody, pozemní stavby i pozemky. Sídlo naší firmy najdete v Olomouci, působíme v rámci celého Olomouckého kraje a jeho okolí. Zhotovíme geometrické plány a ...
RNDr. Peter Horváth - geologický průzkum Hydrogeologie Teplice
Zpracování hydrogeologických posudků studen, vsaků, domovních ČOV, hydrogeologický posudek pro získání stavebního povolení, nebo analýzu a průzkum kvality vody Vám zajistí pan RNDr. Peter Horváth. Své služby poskytuji jak soukromým osobám tak i firmám a obcím. Firma se nachází na adrese Březová 3232, Teplice - Nová Ves. Služby, práce, ...
GEOPORT, s.r.o. geodetické služby
Vytyčování vlastnických hranic, geometrické plány, geodetické služby v katastru nemovitostí, zajištění podkladů pro projektování či tvorbu digitálního modelu terénu pro Vás zajistí společnost GEOPORT, s.r.o. Naše kancelář sídlí na adrese Zacpalova 27, Opava. Práce, řemeslo: - geodet, geodetické - zeměměřičské. Služby: - komplexní ...
Vodní zdroje - vrtné práce, s.r.o. vyhledávání zdrojů podzemní vody
Naše společnost je dodavatelem služeb a prací v oblasti vyhledávání zdrojů podzemní vody, specializovaných vrtných činností či kolektorových sběračů pro tepelná čerpadla. Vyhledáváme, budujeme a rekonstruujeme zdroje podzemní vody a vrtáme studny. Našim zákazníkům také nabízíme zhotovování výměníků primárního okruhu sloužícího odběru tepla ...
GEOMARK, s.r.o.
Firma GEOMARK, s.r.o. se zabývá zeměměřickými pracemi v investiční výstavbě a v katastru nemovitostí. Velká část činnosti zahrnuje geometrické plány: - pro rozdělení pozemku - pro vyznačení budovy do KN (ke kolaudaci) - pro změnu hranice pozemku - pro vyznačení průběhu věcného břemene na části pozemku - pro průběh vytyčené nebo ...
Fiedler Geo Geodetická kancelář
Geodetická kancelář Fiedler Geo se sídlem v Hradci Králové se zabývá tvorbou základních účelových map, mapových podkladů pro projektování staveb a geodetickým zaměřováním tras inženýrských sítí na celém území ČR. Přístrojová orientace firmy je zaměřena na přístroje společností TRIMBLE a TOPCON Corporation, softwarová orientace pak cílí na ...
Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.
Firma Vodní zdroje Ekomonitor sídlící v okrese Chrudim se zabývá likvidací ekologických zátěží pomocí moderních sanačních postupů; držíme nepřetržitou havarijní službu pro úniky závadných látek a realizujeme úpravny vody. Provádíme hydrogeologické průzkumy a vyhledáváme a zhotovujeme nové zdroje vody, vodovody a kanalizaci. Provádíme průzkumné ...
Jaroslav Pleticha
Společnost Jaroslav Pleticha poskytuje komplexní a profesionální geodetické práce a služby v Praze a okolí. Máme bohaté zkušenosti s různými typy geodetických prací. Činnost: - práce pro katastr nemovitostí - zpracování geometrických plánů, vytyčování hranic pozemků, prohlášení vlastníka budovy a další - inženýrská a stavební geodézie - ...
GON Hradec Králové, a.s. Geodetické práce Hradec Králové
Ve firmě GON Hradec Králové, a.s. poskytujeme veškeré geodetické práce nejen na poli inženýrské geodézie, ale i v oblasti katastru nemovitostí. Provádíme vytyčování, zaměření a vytyčení hranic pozemků a zpracujeme geometrický plán nejen pro klienty z Hradce Králové, ale také z Jaroměře. Specializujeme se na geodetické práce zaměřené na výstavbu ...
Ing. Tomáš Plaček geodet
Geodetické služby. Hledáte v Děčíně někoho, kdo se zaměřuje na geodetické práce? Potom neváhejte oslovit firmu Ing. Tomáš Plaček, která se nachází na adrese Za Bažantnicí 1476/50. Mezi služby, které nabízíme našim zákazníkům patří vypracování geometrických plánů, vytyčování pozemků, inženýrská geodézie či srovnávací sestavení parcel. V ...
TERRATEST s.r.o.
Geologický průzkum, geologické práce, statistické penetrační zkoušky, geotechnické vyhodnocení penetračních zkoušek a další služby poskytuje svým klientům společnost TERRATEST s.r.o. Naleznete nás na adrese Za Školou 10, Lázně Toušeň, okres Praha-východ. Služby, práce: - geologický průzkum - geologické práce - polní geotechnické zkoušky - ...
GEMATEST spol. s r.o.
Spolešnost GEMATEST spol. s r.o. se zaměřuje na laboratorní a polní zkušebnictví v oborech inženýrské geologie a geotechniky, analytické chemie, ekologie a mineralogie. Naší činností navazujeme na dlouholetou tradici firmy GEOINDUSTRIA PRAHA a provádíme geotechnické průzkumné práce i kontrolní zkoušky při realizaci staveb, dále např. laboratorní ...
GeoWorks s.r.o.
Společnost GeoWorks s.r.o. se sídlem v Ústí nad Labem se již od roku 2005 zabývá specializovanou stavební činností. Dále nabízíme veškeré geodetické a také zemní práce a přípravné práce pro stavby. V rámci naší činnosti provádíme například drobné výkopové práce nejen občanské výstavby, ale i objemově náročnější výstavby při zhotovení ...
Geo Marchovsky, s.r.o.
Společnost Geo Marchovsky, s.r.o. již více než 20 let nabízí služby inženýrské geodézie stavebním firmám, projektantům, drobným stavebníkům, developerským společnostem i městům a obcím. Geodetické práce pro stavební firmy, obce i jednotlivce: - geometrické plány - vytyčování - inženýrská geodezie - podklady pro DIS. Geodetické práce ...
Radek Petrášek - GEODETICKÁ KANCELÁŘ
Kompletní geodetické a zeměměřické práce poskytuje pan Radek Petrášek. Provádíme zaměření a vyhotovení geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic, dále nabízíme veškeré mapovací práce a přípravu podkladů pro pozemkové úpravy. Naše geodetická kancelář sídlí na adrese T. G. Masaryka 1326 v Tachově Geodetické práce, geodézie, služby: - ...
Geodézie Kladno s.r.o
Společnost Geodézie Kladno s.r.o provádí geodetické práce ve výstavbě a katastru. Pomůžeme vám s geometrickými plány, vytyčováním hranic pozemků, vytyčováním a zaměřováním staveb pro úvěry a kolaudace, s vyhledáváním inženýrských sítí, měření pomocí GPS, digitalizace map a mnoho dalšího. Poskytujeme také poradenskou a konzultační činnost v oblasti ...