Geometrické plány, vytyčení hranic pozemku i základů stavby, zaměření přípojek inženýrských sítí, dokumentace realizace stavby a předprojekční zaměření pozemku. Bez těchto důležitých geodetických a geologických služeb se neobejde takřka žádná stavba.

GEOPORT, s.r.o. – komplexní geodetické služby
Komplexní geodetické služby při výstavbě rodinných domů i větších stavebních objektů Vám zajistí společnost GEOPORT, s.r.o. Do našeho portfolia činností patří vytyčování vlastnických hranic, geodetické služby v katastru nemovitostí, vyhotovení geometrických plánů či geodetické práce v procesu komplexních pozemkových úprav.
GEOPORT, s.r.o. – komplexní geodetické služby
Tesárstvo Stolárstvo Pílčicke práce Píliarska výroba Demolácie a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Obchodná činnosť v rámci voľných živností

Sprostredkovanie obchodu Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Obchodná činnosť okrem koncesovaných živností Výroba kovových konštrukcií a kovospracujúcich výrobkov Vedľajšia a pomocná činnosť v doprave; Sprostredkovanie dopravy Výroba drobného tovaru z dreva; výroba tovaru z korku, výroba košikárska

Reklamné činnosti Podnikateľské poradenstvo Prípravné práce pre stavbu Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovanie obchodu výroby a služieb Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby Inžinierská činnosť a súvisiace technické poradenstvo Vypracovanie dokumentácie a projektu ...

Sprostredkovanie obchodu Demolačné, zemné práce Prenájom hnuteľných vecí Prípravné práce pre stavbu Maliarske, natieračske práce Čistenie kanalizačných systémov Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Opravy striech mäkkou živičnou krytinou Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Hubenie škodlivých živočíchov, ...

Pneuservis Finančný leasing Sprostredkovanie obchodu Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Pohostinská činnosť do 8 miest Reklamné a propagačné činnosti Požičiavanie motorových vozidiel Predaj nápojov na priamu konzumáciu Prenájom stavebných strojov a zariadení Maliarske, natieračske, lakírnicke práce Prenájom ...

Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá Predaj nealkonápojov a flaškového piva na verejných priestranstvách Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla Výčap Oprava odevov Baliace činnosti Výroba cestovín Výroba saponátov Výroba bižutérie Výroba čaju a ...

Výroba káblov a vodičov Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Organizovanie kurzov a školení Dokončovacie práce na stavbách Činnosti v oblasti nehnuteľností Skladovanie, s výnimkou verejného skladu Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Maliarske, natieračské a sklenárske práce Ubytovacie služby v rozsahu voľnej ...

Obchodná činnosť v rozsahu voľných živnosti Frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov Kovoobrábanie Zámočníctvo Oprava bicyklov Výroba nástrojov Reklamné činnosti Veľkoobchod s kovmi Inžinierska činnosť Povrchová úprava kovov Sprostredkovanie obchodu Výroba zámkov a kovaní Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre ...

Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení - elektrických Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Lešenárstvo Pílčicke práce Píliarská výroba Maliarstvo-natieračstvo Demolácie a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Sprostredkovanie obchodu a služieb Približovanie dreva koňmi a traktorom Usporiadavanie spoločenských podujatí Obchodná činnosť v rámci voľných živností /okrem drahých kovov a výrobkov z nich/

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a ...

Píliarska výroba Maliarstvo-natieračstvo Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Pílčické práce, približovanie dreva Prenájom stavebných strojov a zariadení Prenájom bytových a nebytových priestorov Prenájom elektronáradia, strojov a zariadení Mechanické úpravy na zákazku v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v ...

Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Píliarska činnosť, pilčícke práce Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Vedľajšia a pomocná činnosť v doprave; Sprostredkovanie dopravy Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Povozníctvo, približovanie dreva, práce na traktore a lesných ...

Skladovanie Finančný leasing Faktoring a forfaiting Inžinierska činnosť Prenájom hnuteľných vecí Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Sprostredkovanie výroby, obchodu, dopravy a služieb Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov Výskum a vývoj v oblasti ...

Reklamná činnosti Sprostredkovateľská činnosť Staviteľ - vykonávanie drobných stavieb Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

Neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

Výroba nábytku Prípravné práce pre stavbu Sprostredkovateľská činnosť Maliarske, natieračské a sklenárske práce Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností

Ubytovanie v súkromí Pomocné stavebné práce Demolácia a zemné práce Sprostredkovateľská činnosť Maliarske a natieračské práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Píliarska činnosť, pilčícke práce Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Povozníctvo, približovanie dreva, práce na traktore a lesných ...

Upratovacie práce Inzertná činnosť Spracovanie údajov Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a propagačné činnosti Sprostredkovanie v oblasti dopravy Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Maliarske, natieračské a lakovacie ...

Finančný leasing Vedenie účtovníctva Administratívne služby Podnikateľské poradenstvo Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Poradenská činnosť v predmete podnikania Preda a prenájom strojov, zariadení a vozidiel Reklamná, vydavateľská a publikačná činnosť Školiaca činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu ...

Výroba obuvi Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba nástrojov Výroba tovaru z plastov Iné ubytovacie možnosti Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Výroba iného kovového tovaru Výroba nábytku (neremeselná) Výroba iných výrobkov z dreva Výroba plastov v primárnej forme Maloobchod s obuvou a koženým tovarom Výroba strojov pre ...

Montáž sadrokartónu Demolácia a zemné práce Sprostredkovateľská činnosť Maliarske a natieračské práce Piliarska činnosť, pilčícke práce Prípravné práce pre stavbu, pomocné stavebné práce Povozníctvo, približovanie dreva, práce na traktore a lesných mechanizmoch Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a ...

Maloobchod a veľkoobchod so stavebnými hmotami a stavebnými výrobkami

Skladovanie Betonárske práce Faktoring a forfaiting Sprostredkovanie obchodu Demolačné a búracie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Výkon činnosti stavbyvedúceho Reklamná a propagačná činnosť Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných ...