Kamenické práce zahrnují výrobu kuchyňských linek z kamene, výrobu parapetů, schodů, obkladů krbů a další úkony. Výroba a následné zpracování umělého a přírodního kamene, žuly, mramoru, vápence, pískovce a dalších materiálů je vždy na vysoké úrovni.

Vykonávanie hrubej kamenárskej výroby Poradenská činnosť v oblasti podnikania Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Jednoduchá drevovýroba Opracovanie drevnej hmoty Demolácia a zemné práce Výroba komponentov z dreva Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Upratovacie a čistiace práce Výkon činnosti stavbyvedúceho Sprostredkovanie obchodu a služieb Výkon činnosti stavebného dozoru Činnosti v oblasti nehnuteľností Sadovnícke úpravy a ...

Záložňa Reklamná činnosť Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Sekretárske služby a preklady Spracovanie prírodného kameňa Výroba a montáž kovových prefabrikátov pre stavby Výroba a montáž kovových konštrukcií a ich častí Výroba a montáž výrobkov z plastov pre stavebníctvo Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Záložne Výroba malty Finančný leasing Upratovacie práce Omietkárske práce Montáž sadrokartónu Priemyselné čistenie Manipulácia s nákladom Výroba zámkov a kovania Predaj motorových vozidiel Skladovanie a uskladňovanie Výroba transportného betónu Výroba, úprava a rozvod vody Výroba stavebných prvkov zo sadry Výroba stavebných prvkov z ...

Čalúnnictvo Kovoobrábanie Zámočníctvo Stolárske práce Výroba nástrojov Omietkárske práce Reklamná činnosť Maloobchod s odevami Maloobchod s textilom Pohostinská činnosť Veľkoobchod s textilom Výroba tovaru z plastov Výroba drevených obalov Obchod so starožitnosťami Prenájom hnuteľných vecí Výskum trhu a verejnej mienky Čistiace a ...

Kamenárstvo Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Pohostinská činnosť Manipulácia s nákladom Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Prevádzka malých plavidiel Skladovanie a uskladňovanie Prenájom športových potrieb Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie cestovnej kancelárie Organizovanie kurzov, školení a ...

Sprostredkovanie obchodu Reklamná a propagačná činnosť Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Zemné a demolačné práce v rozsahu voľných živností Prípravné práce pre stavbu v rozsahu voľných živností Obchodná a sprostredkovateľská činnosť s rozličným tovarom okrempotravín a zeleniny v ...

Murárstvo Kamenárstvo Izolatérstvo Podlahárstvo Štukatérstvo Poradenské služby Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Prevádzkovanie pohrebiska Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť Maliarske a natieračské práce Prevádzkovanie pohrebnej služby Reklamná a propagačná činnosť Výroba výrobkov z betónu, cementu a ...

Fotografické služby; Čistiace a upratovacie služby; Reklamné a marketingové služby; Sprostredkovanie obchodu a služieb; Kamenosochárstvo a spracovanie kameňa; Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov; Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov; Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a ...

Kamenárstvo Izolatérstvo Omietkárske práce Montáž sadrokartónu Prenájom a montáž lešenia Čistiace a upratovacie služby Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba keramických obkladov a dlažieb Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Podnikanie v oblasti nakladania s ...

Letná a zimná údržba ciest a komunikácií Prednášková činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba výrobkov z betónu, cementu, sádry a kameniny Prípravné práce pre stavbu, zemné práce a demolácie Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Spracovanie prírodného ...

Búracie práce Reklamná činnosť Faktoring a forfaiting Propagačná činnosť Administratívne práce Prevádzkovanie parkoviska Prípravné práce pre stavbu Činnosť umeleckej agentúry Čistiace a upratovacie práce Výroba cementu, vápna a sádry Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba drobných výrobkov z dreva Maliarske, natieračské a sklenárske ...

Kamenárstvo Výroba videa Zváračské práce Fotografické služby Vedenie účtovníctva Rezanie a pílenie dreva Kladenie zámkovej dlažby Reklamné a propagačné činnosti Vedenie cudzieho motorového vozidla Maloobchod v rozsahu voľných živností Výroba a montáž kovových konštrukcií Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Poskytovanie celodennej ...

Spracovanie biomasy Vydavateľská činnosť Železobetonárske práce Výskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom Výroba drevených brikiet, peliet a štiepok Výroba betónových zmesí a výrobkov z betónu Prípravné ...

Kováčstvo Podlahárstvo Štukatérstvo Pozlacovačstvo Maliarske a natieračské práce Opravy brán a kovových oplotení Výroba foriem, modelovanie a odlievanie do foriem Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v ...

Spracovanie prírodného kameňa Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Baliaca činnosť Kopírovacie práce Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Glavírovanie do kameňa Brúsenie a leptanie skla Podnikateľské poradenstvo Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Výroba cementového tovaru a umelého kameňa Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika Čistiace a upratovacie ...

Prevádzka športových zariadení a Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie výroby v rozsahu voľnej živnosti zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Sprostredkovanie dopravy - služby dopravných agentúr Obchodná činnosť - veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností Predaj nealkoholických nápojov a ...

Kamenárstvo Technik požiarnej ochrany Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Autorizovaný bezpečnostný technik Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Murárstvo Tesárstvo Stolárstvo Klampiarstvo Izolatérstvo Podlahárstvo Kovoobrábanie Pokrývačstvo Zámočníctvo Spracovanie kameňa Zváračské práce Obkladačské práce Plynoinštalatérstvo Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie Montáž prefabrikátov Výroba betónu a malty Prenájom debnenia a lešenia Práce ...

Pohostinská činnosť /závodná kuchyňa/ Výroba transportného betónu/betónová zmes/ Vedľajšia činnosť v doprave-vývoz fekálií Vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Spracovanie prírodného kameňa-výroba brizolitu Nákup a predaj poľnohospodárskych produktov a zvierat.

Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Prenájom stavebných strojov a zariadení Výroba kovových prefabrikátov pre stavby Maloobchod s alkoholickými a inými nápojmi Výroba kovových konštrukcií a ich častí Kovanie, lisovanie, rezanie a valcovanie kovov Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Prenájom poľnohospodárskych strojov a ...

Mäsiarstvo Porez dreva Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba píliarska Spracovanie kameňa Vedenie účtovníctva Ekonomické poradenstvo Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovanie služieb Výroba betónových zmesí Vykonávanie trhacích prác Údenie mäsových výrobkov Výroba drevárskych výrobkov Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v ...

Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Uskutočňovanie montáže obkladových dlažobných dosiek a architektonických stavebných prvkov. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu ...

Murárstvo Kamenárstvo Reklamná činnosť Pomocné stavebné práce Maliarske a natieračské práce Predaj nápojov na priamu konzumáciu Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí Zemné, výkopové, búracie, demolačné, upratovacie práce Betonárske práce, výroba ...