Kamenické práce zahrnují výrobu kuchyňských linek z kamene, výrobu parapetů, schodů, obkladů krbů a další úkony. Výroba a následné zpracování umělého a přírodního kamene, žuly, mramoru, vápence, pískovce a dalších materiálů je vždy na vysoké úrovni.

Vykonávanie hrubej kamenárskej výroby Poradenská činnosť v oblasti podnikania Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Jednoduchá drevovýroba Opracovanie drevnej hmoty Demolácia a zemné práce Výroba komponentov z dreva Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Upratovacie a čistiace práce Výkon činnosti stavbyvedúceho Sprostredkovanie obchodu a služieb Výkon činnosti stavebného dozoru Činnosti v oblasti nehnuteľností Sadovnícke úpravy a ...

Záložňa Reklamná činnosť Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Sekretárske služby a preklady Spracovanie prírodného kameňa Výroba a montáž kovových prefabrikátov pre stavby Výroba a montáž kovových konštrukcií a ich častí Výroba a montáž výrobkov z plastov pre stavebníctvo Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Záložne Výroba malty Finančný leasing Upratovacie práce Omietkárske práce Montáž sadrokartónu Priemyselné čistenie Manipulácia s nákladom Výroba zámkov a kovania Predaj motorových vozidiel Skladovanie a uskladňovanie Výroba transportného betónu Výroba, úprava a rozvod vody Výroba stavebných prvkov zo sadry Výroba stavebných prvkov z ...

Čalúnnictvo Kovoobrábanie Zámočníctvo Stolárske práce Výroba nástrojov Omietkárske práce Reklamná činnosť Maloobchod s odevami Maloobchod s textilom Pohostinská činnosť Veľkoobchod s textilom Výroba tovaru z plastov Výroba drevených obalov Obchod so starožitnosťami Prenájom hnuteľných vecí Výskum trhu a verejnej mienky Čistiace a ...

Kamenárstvo Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Pohostinská činnosť Manipulácia s nákladom Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Prevádzka malých plavidiel Skladovanie a uskladňovanie Prenájom športových potrieb Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie cestovnej kancelárie Organizovanie kurzov, školení a ...

Sprostredkovanie obchodu Reklamná a propagačná činnosť Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Zemné a demolačné práce v rozsahu voľných živností Prípravné práce pre stavbu v rozsahu voľných živností Obchodná a sprostredkovateľská činnosť s rozličným tovarom okrempotravín a zeleniny v ...

Murárstvo Kamenárstvo Izolatérstvo Podlahárstvo Štukatérstvo Poradenské služby Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Prevádzkovanie pohrebiska Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť Maliarske a natieračské práce Prevádzkovanie pohrebnej služby Reklamná a propagačná činnosť Výroba výrobkov z betónu, cementu a ...

Fotografické služby; Čistiace a upratovacie služby; Reklamné a marketingové služby; Sprostredkovanie obchodu a služieb; Kamenosochárstvo a spracovanie kameňa; Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov; Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov; Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a ...

Kamenárstvo Izolatérstvo Omietkárske práce Montáž sadrokartónu Prenájom a montáž lešenia Čistiace a upratovacie služby Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba keramických obkladov a dlažieb Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Podnikanie v oblasti nakladania s ...

Letná a zimná údržba ciest a komunikácií Prednášková činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba výrobkov z betónu, cementu, sádry a kameniny Prípravné práce pre stavbu, zemné práce a demolácie Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Spracovanie prírodného ...

Búracie práce Reklamná činnosť Faktoring a forfaiting Propagačná činnosť Administratívne práce Prevádzkovanie parkoviska Prípravné práce pre stavbu Činnosť umeleckej agentúry Čistiace a upratovacie práce Výroba cementu, vápna a sádry Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba drobných výrobkov z dreva Maliarske, natieračské a sklenárske ...

Kamenárstvo Výroba videa Zváračské práce Fotografické služby Vedenie účtovníctva Rezanie a pílenie dreva Kladenie zámkovej dlažby Reklamné a propagačné činnosti Vedenie cudzieho motorového vozidla Maloobchod v rozsahu voľných živností Výroba a montáž kovových konštrukcií Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Poskytovanie celodennej ...

Spracovanie biomasy Vydavateľská činnosť Železobetonárske práce Výskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom Výroba drevených brikiet, peliet a štiepok Výroba betónových zmesí a výrobkov z betónu Prípravné ...

Kováčstvo Podlahárstvo Štukatérstvo Pozlacovačstvo Maliarske a natieračské práce Opravy brán a kovových oplotení Výroba foriem, modelovanie a odlievanie do foriem Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v ...

Spracovanie prírodného kameňa Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Baliaca činnosť Kopírovacie práce Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Glavírovanie do kameňa Brúsenie a leptanie skla Podnikateľské poradenstvo Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Výroba cementového tovaru a umelého kameňa Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika Čistiace a upratovacie ...

Prevádzka športových zariadení a Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie výroby v rozsahu voľnej živnosti zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Sprostredkovanie dopravy - služby dopravných agentúr Obchodná činnosť - veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností Predaj nealkoholických nápojov a ...

Kamenárstvo Technik požiarnej ochrany Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Autorizovaný bezpečnostný technik Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Murárstvo Tesárstvo Stolárstvo Klampiarstvo Izolatérstvo Podlahárstvo Kovoobrábanie Pokrývačstvo Zámočníctvo Spracovanie kameňa Zváračské práce Obkladačské práce Plynoinštalatérstvo Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie Montáž prefabrikátov Výroba betónu a malty Prenájom debnenia a lešenia Práce ...

Pohostinská činnosť /závodná kuchyňa/ Výroba transportného betónu/betónová zmes/ Vedľajšia činnosť v doprave-vývoz fekálií Vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Spracovanie prírodného kameňa-výroba brizolitu Nákup a predaj poľnohospodárskych produktov a zvierat.

Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Prenájom stavebných strojov a zariadení Výroba kovových prefabrikátov pre stavby Maloobchod s alkoholickými a inými nápojmi Výroba kovových konštrukcií a ich častí Kovanie, lisovanie, rezanie a valcovanie kovov Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Prenájom poľnohospodárskych strojov a ...

Výroba vencov a kytíc Prevádzkovanie pohrebiska Prevádzkovanie pohrebnej služby Maloobchod s motorovými vozidlami a ich súčiastkami Veľkoobchod s motorovými vozidlami a ich súčiastkami Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy Spracovanie prírodného kameňa v rozsahu ...

Mäsiarstvo Porez dreva Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba píliarska Spracovanie kameňa Vedenie účtovníctva Ekonomické poradenstvo Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovanie služieb Výroba betónových zmesí Vykonávanie trhacích prác Údenie mäsových výrobkov Výroba drevárskych výrobkov Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v ...

Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Uskutočňovanie montáže obkladových dlažobných dosiek a architektonických stavebných prvkov. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu ...