KO-KA s.r.o.

Projekční činnosti ve stavebnictví zahrnují mnoho dílčích činností, mezi které patří vypracování projektové dokumentace, řízení stavby, poradenství, studie, analýzy a v neposlední řadě také zajištění autorizovaného inspektora a jeho dozor na stavbě.

Ing. Tomáš Novotný - projekční práce na klíč
Poskytujeme projekční práce na klíč v Praze a Středních Čechách. Naše služby zahrnují komplexní stavební projekty, pozemní inženýrské stavby, technický a autorský dozor, statické výpočty a posudky a další služby s tímto spojené. Nabízíme Vám své služby od roku 1988. Pokud hledáte společnost na kterou se můžete spolehnout, jste tu správně.
Ing. Tomáš Novotný - projekční práce na klíč
Projekce, projekční kancelář. Architektonické studie.

Projektová činnost ve výstavbě.

- Soudní znalec, odhady nemovitostí - vypracování rozpočtů stavebních prací Inženýrská činnost ve stavebnictví: -opatření projektové dokumentace -zajištění územního, stavebního a kolaudačního řízení -projednání projektů -provedení výběrového řízení na dodavatele -výkon stavebního dozoru.

Veškeré stavební práce: - rekonstrukce staveb všeho druhu - novostavby, fasády, stavby na klíč, izolac, střechy - stavební projekce. Elektroinstalační práce: - elektromontáže třídy A, B do 1000V, slaboproudé montáže - montáže hromosvodů včetně revizí revizních.

Činnost: - projektová a inženýrská firma s působností v oblasti výstavby kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod. - projekce dopravní stavby, pozemní stavby, podzemní stavby - krajinné inženýrství

Projekční činnost - rodinné domy - přestavby - malé stavby.

Projekční kancelář: - projekty staveb, novostaveb, dřevostaveb, rekonstrukce budov a střech.

Architektonická kancelář ATELIER-F Projekce, projektování: -stavby -návrhy interiérů. Urbanistické studie

Projektová činnost, projekce: - upravny vod - vodovody - kanalizace - vodojemy a čerpací stanice. Služby: - zpracování dokumentací vodovodů pro obce a města - inženýrská činnost Poradenská činnost: - vodohospodářské stavby.

Projekce, projektování, realizace: -stavby. Prodej: -stavebniny, stavební materiál. Ubytován v MiniPenzionu: - ubytování v jedno až pěti lůžkových pokojích Parkování. - parking osobních i nákladních automobilů, autobusů a kamionů

Požární ochrana - část projektu Inženýrská činnost - stavební dozory - poradenství Projekce - pozemní stavby - rodinné domy, skladové objekty, stavby pro služby - opravy, rekonstrukce, novostavby - zateplování staveb - nová technologie

Poradenství - získávání dotací z EU Investiční záměry Inženýrská činnost - monitoring projektů - výběrové řízení na dodavatele Projekční činnost

Projekční, inženýrská a dodavatelská firma Architektonický ateliér Statická kancelář Projekce: -sociální výstavba -bytová výstavba, stavby pro ubytování -rodinné domy -administrativní budovy -průmyslová výstavba -zdravotnictví -statické návrhy, zajištění objektů -interiéry -památkově chráněné objekty, rekonstrukce.

Projektová činnost: - dopravní stavby - vodohospodářské stavby - pozemkové úpravy - geometrické plány - vytýčení hranic pozemků - zaměření skutečného stavu.

Projekční činnost, projekce: - stavební - inženýrská kancelář - sklady pohonných hmot - čerpací stanice - čistírny odpadních vod - palivové hospodářství.

Stavba, dodávka, montáž, projekce, oprava, rekonstrukce: - technologické celky - čerpací stanice - úpravy vod - čistírna odpadních vod - zařízení vodojemů. Výroba: - čistírny odpadních vod pro rodinné domy, hotely - komponenty z plastů - zásobní nádrže, kalojemy, jímky, poklopy, septiky - plasty PE, PP.

Služby. - architektonické návrhy staveb a interiérů - visualizace, grafické návrhy staveb a interiérů - autorské dozory - projektování - pozemní stavby, občanské stavby, rodinné domy, bytové interiéry - inspekce při nákupu nemovitosti - oceňování nemovitostí, odhady ceny majetku - zpracování dokumentace pro úřady.

Odborné činnosti ve výstavbě: - projektová činnost ve stavebnictví - vedení realizace stavby, stavební dozor - stavebně technické průzkumy - autorský i technický dozor - statické a tepelně technické posudky - dispoziční a architektonické studie.

Služby: -Inženýrská činnost -projekce -pozemkové úpravy.

SAAP - Stavební a architektonická projekce: - stavební projekce - architektonická činnost

Projekce, výroba, páce: - stavby, inženýring - stolařské a modelářské práce - výroba nábytku -zámečnické a svářečské práce -nerez výroba -voda, topení, plyn

Jsme menší projekční atelier se specializací na moderní rodinné domy, komerční stavby a interier.

Stavební činnost. Projektování. Realizace staveb.

Projekční a inženýrská činnost. Kompletní zhotovení projektové dokumentace. Rozpočty. Stavebně technický dozor.