Výstavba vodovodů, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších vodohospodářských staveb je realizována za účelem zvýšení kvality vody a její dodávky. Kromě těchto staveb je možné zajistit výstavbu a úpravu vodních děl a toků, což znamená rybníků a hrází.

Kovovýroba Inštalácie - voda, kúrenie, plyn Dodávky a montáže plynových zariadení Dodávky a montáže tlakových zariadení Výroba a montáž oceľových konštrukcií Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení Vykonávanie prác a služieb stavebnými mechanizmami Obchodná /veľkoobchod/, sprostredkovateľská a poradenská činnosť v obore ...

Finančný leasing Prenájom nehnuteľností Prieskumné a podzemné práce Výskum trhu a verejnej mienky Maloobchod mimo riadnej predajne Demolácia, zemné a rekultivačné práce Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Predaj sudového a fľaškového vína a jeho degustácia Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností Inžinierska ...

Opravy vodomerov Vodoinštalatérstvo Výroba ventilov a armatúr Prieskumné a podzemné práce Reklamné a marketingové služby Rozbor pitných a odpadových vôd Výkon činnosti stavebného dozoru Prevádzkovanie verejných vodovodov Vykonávanie vodohospodárskych stavieb Maloobchod v rámci voľných živností Prevádzkovanie verejných ...

Pretláčania chráničiek a razenie pomocou štítov Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných odpadov Vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídlíštných celkov) Prenájom hnuteľných vecí Nákup a ...

Klampiarstvo; Zámočníctvo; Kalkulácie stavieb; Prenájom hnuteľných vecí; Sprostredkovateľská činnosť; Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby; Vykonávanie tepelných, hlukových, strešných, chladiarenských izolácií a hydroizolácií; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Vykonávanie inžinierských stavieb(vrátane vybav.sídl.celkov) Organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na na priamu konzumáciu Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu v rozsahu ...

Sprostredkovateľská činnosť. Budovanie priemyselných stavieb. Budovanie bytových a občianskych stavieb. Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti. Budovanie inžinierskych stavieb (vrátane technického ...

Skladovanie Zámočníctvo Realitná agentúra Zváračské práce Inžinierska činnosť Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Prenájom nehnuteľností Demolácia a zemné práce Prenájom stavebných strojov Prípravné práce pre stavbu Výroba nábytku a zariadení Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Nákup a predaj ...

Alebo za účelom jeho predaja iným prevázkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových a plynových Faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Vykonávanie priemyselných ...

Sprostredkovanie obchodu Výroba výstuže pre stavebníctvo Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba a montáž oceľových konštrukcií Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Výroba podzemných stien z ocele a oceľobetónu Prenájom mechanizačných a dopravných zariadení Poradenská, konzultačná činnosť v ...

Faktoring a forfaiting Administratívne služby Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie stavebných a montážnych prác Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených ...

Staviteľ Stavba budov Reklamné činnosti Práce stavebnými strojmi Prenájom motorových vozidiel Pozemné a inžinierské stavby Predaj nápojov na priamu konzumáciu Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Organizovanie kultúrnych a športových podujatí Prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami Sprostredkovanie obchodu, ...

Sprostredkovanie dopravy Pomocné stavebné práce Demolácie a zemné práce Podnikateľské poradenstvo Organizovanie kurzov a školení Sprostredkovanie stavebnej výroby Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Nepravidelná neverejná cestná osobná doprava Inžinierska činnosť ...

Potátačské práce Prenájom techniky, vozidla Sprostredkovateľská činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Zámočnícke a zváračské práce Fotografická činnosť a videozáznamy Vyhľadávanie priesakov a ich sanácia Potápačský výcvik, školenia a kurzy Práce na vode pri použití lode, čistenie tokov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému ...

Prípravné práce pre stavbu Výkon činnosti stavbyvedúceho Sprostredkovanie nákupu a predaja Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Projektovanie elektrických zariadení Výkon prác pomocou horolezeckej techniky Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti Poradensko-konzultačná činnosť v oblasti obchodu Prenájom a požičiavanie malej stavebnej ...

Prípravné práce pre stavbu Vykonávanie dopravných stavieb Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Vodné stavby (riečné, pobrežné, hradenie bystrín/ Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesovaných živností Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a ...

Kopanie studní Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m Prípravné práce k realizácii stavby Služby súvisiace so skrášľovaním tela Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Pozemné a inžinierské stavby Vodné stavby /riečné,pobrežné,výstavba vodov.a kanaliz. ap./ Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4

Geodetické a kartografické práce Inžinierska činnosť v stavebníctve Sprostredkovanie obchodu s prístrojovou technikou

Inžinierska činnosť Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti investičnej výstavby Výskum a vývoj v oblasti vodohospodárskych a ekologických stavieb Výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske stavby - vodohospodárske stavby Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vodohospodárskych a ekologických ...

Prieskum trhu Skladovanie tovaru Sprostredkovanie dopravy Zámočníctvo, kovoobrábanie Prenájom nebytových priestorov Vykonávanie priemyselných stavieb Výroba strojov a zariadení mimo VTZ Vykonávanie vodohospodárskych stavieb Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť rozsahu ...

Leasing Prevádzkovanie píly Zariaďovanie interiérov Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Vykonávanie inžinierských stavieb Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ...

Sprostredkovanie obchodu Inžiniersko-dodávateľská činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Prípravné práce pred zahájením stavby Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania Výkon činnosti stavebného dozoru - technické vybavenie ...

Sprostredkovanie obchodu Vykonávanie dopravných stavieb Geodetické a kartografické činnosti Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Vykonávanie priemyselných, inžinierskych, vodohospodárskych, bytových a občianskych stavieb

Kovovýroba Oprava karosérií Oprava a údržba motorových vozidiel Sprostredkovanie v oblasti obchodu a stavebníctve Obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Odťahová služba pre motorové vozidlá - tzv. nútený odťah Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...