Sanaci staveb je nutné realizovat po živelných pohromách nebo při prosakování spodních vod. Průzkumy a následné projekty mohou dát za výsledek podřezání zdiva, injektážím, elektrofyzikálnímu vysoušení, zarážení nerezových desek nebo mikrovlnnému vysoušení.

Společnost REKOCENTRUM SVITAVY, s.r.o.
Společnost REKOCENTRUM SVITAVY, s.r.o. se specializuje na rekonstrukce, opravy a sanace železobetonových konstrukcí. Provádíme sanace mostů, zesilování konstrukcí uhlíkovými lamelami či textiliemi a jiné práce. Díky těmto činnostem vracíme narušené konstrukci původní vlastnosti a zároveň zvyšujeme ochranu před dalším poškozením.
Společnost REKOCENTRUM SVITAVY, s.r.o.
Stavební činnost: -tlakové chemické injektáže betonu, zdiva polyuretanovými pryskyřicemi proti vlhkosti -sanace, vysušování zdiva, hydroizolace -izolace betonových konstrukcí a proti zemní vlhkosti -hydroizolační, izolační nátěry proti tlakové vodě -utěsňování průsaků do jímek, nádrží -nátěry proti karbonizaci, vlivu ...

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, rekonstrukce, sanace, průmyslové nátěry, demolice, bourací práce, výstavba FVE, kovovýroba, kovoobrábění.

Stavební práce: - sanace vlhkého zdiva - sanace betonu - chemické injektáže - protiradonová opatření - izolace proti vodě - izolace plochých střech.

Činnost - malířské práce - zednické práce - zateplování - zdění - hydroizolace základů - sanace vlhkého zdiva.

Velkoobchod, maloobchod, prodej, technický servis, poradenství: - lepidel, lepidla-lepení a spárování obkladů a dlažeb - sanace betonových konstrukcí - pokládka a sanace potěrů horních vrstev podlah - stavební chemie.

Stavební práce: - rekonstrukce panelových, rodinných domů - rekonstrukce průmyslových budov - půdní vestavby - rekonstrukce interiérů - sanace, drenáže.

Speciální stavební práce k zajištění statiky sanovaných objektů, zakládání staveb. Sanační práce. Zlepšení základových poměrů: - mikropiloty - kotvy - lanové a tyčové - vibrované prvky s injektáží - injektáž - armování zemin.

Stavební činnost, výstavba: - rodinné domy - zateplování - sanace - mikropilotáž - zednické práce - obklady, dlažby

Specializujeme se na hydroizolace spodních staveb, plochých a zelených střech, bazénů, jezírek, jímek, nádrží. Zhotovíme autoplachy, párty stany, folie pro reklamní učely atd. -stavby -střechy -bazény -bazénové fólie -jezírka

Specializujeme se na tesařské práce, stavební práce, opravy a sanace střešních konstrukcí včetně historických či církevních budov, odborné mykologické posudky. Mykologický průzkum - biologický průzkum dřevných stavebních konstrukcí. Rekonstrukce církevních a historických staveb. Sanační práce, ochrana dřeva. - likvidace dřevomorky, ...

Stavební firma. Realizace, výstavba, stavby: -bytové, občanské stavby na klíč -rekonstrukce, modernizace budov -půdní vestavby -zateplení, zateplování budov, štítů -obklady, dlažby, omítky -sanace budov. Stavebniny. Maloobchod, prodej: -výrobky pro povrchové úpravy staveb -zateplovací systémy -omítkové směsi -hydroizolace ...

Výroba: -hydroizolace základů a sklepů -izolace proti radonu -hydroizolace plochých střech včetně zateplení. -rekonstrukce plochých střech -hydroizolace teras, balkonů -realizace zelených střech -izolace výrobních a prodejních hal -izolace proti ropným a jiným nebezpečným látkám -izolace silážních žlabů, jímek a čističek.

Sedlecké doly spol. s r. o. se zabývají těžbou kaolinu, dopravou vytěžených surovin, rekultivací vytěžených území a správou těžebního i dopravního parku. Provádíme také zemní práce zejména pro stavební firmy. Sídlíme v obci Božičany, okres Karlovy Vary. Jsme součástí koncernu Sedlecký kaolín, a. s. Naše činnost: - skrývka na ložiscích ...

Chemické ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám: - dřevěné konstrukce - dřevěné stavby - starý nábytek. Likvidace plísní a dřevokazných hub.

Služby: - statika staveb - hydroizolace - sanace betonových konstrukcí

Činnost: - sanace ekologických zátěží - bezvýkopové opravy potrubí - odbahňování rybníků - čištění kanalizací, lapolů - výstavba, oprava vodohospodářských objektů

Práce: - hydroizolace - protiradonové izolace - sanace betonu.

Činnost: - stavební práce - zateplování fasád - foukaná minerální vata - otvorové výplně - rekonstrukce domů.

Služby: - projektování sanací vlhkého zdiva

Činnost - zahradnické a lesnické práce - práce a údržba na vodních tocích - zemní práce, demolice, terénní úpravy - sanace historických staveb, památkových objektů, sanace průmyslových staveb - malířské, natěračské a lakýrnické práce.

Stavební firma Provádí: -stavební práce a dodávky prací HSV a PSV -zateplování objektů -sanace a demolice budov a objektů -opravy a rekonstrukce balkonů -opravy a rekonstrukce plochých střech a jejich zateplení -výměna oken -úpravy vnitřních prostor panelových a činžovních domů střešní nástavby a půdní vestavby. Sídlo: Klobásova 79, 625 ...

Stavební práce: - sanace vlhkého zdiva: - podřezáním zdiva - drenážní systémy - odvodnění staveb, dešťová kanalizace - svislá, plošná, nátěrová izolace - sanační omítky, nátěry - chemická injektáž tlaková - chemická izolace.

Veškeré stavební práce: - výstavba a rekonstrukce rodinných domů - realizace půdních vestaveb - rekonstrukce bytových jader - zateplování fasád a zhotovení veškerých omítek - obkladačské a kladečské práce - betonování stavebních konstrukci a sanace - bourací práce.

Revitalizace panelových domů, sanace vlhkého zdiva injektáže a další práce - zateplování - revitalizace panelových domů - sanace vlhkého zdiva injektáží - pronájem a montáž lešení - zelené dotace - provádění staveb, jejich změn a odstraňování