Mateřské školy zajišťují stabilní zázemí pro ty nejmenší. Zajišťují socializaci, rozvoj jemné motoriky, pohybových vlastností, rozvoj zájmů a přípravu na základní vzdělávání. Přihlaste své dítě do soukromé, státní nebo třeba anglické jazykové školky.

Mateřská škola, školka. Součástí je školní jídelna. Odloučená pracoviště: -Jubilejní 1, Nový Jičín, tel.:556 709 016 -Vančurova 36, Nový Jičín, tel.:556 711 144 -Císařská 115, Nový Jičín-Loučka, tel.: 556 756 654.

Mateřská škola. Odloučené pracoviště Mateřské školy Studénka, Komenského 700.

Základní škola. Součásti školy: -školní jídelna, tel.: 556 808 547 -mateřská školka, tel.:556 855 032.

Mateřská škola (školka). Je součástí Mateřské školy Sady Nový Jičín, Revoluční 52. Zaměření na ekologickou výchovu a rozvoj vztahů k regionu.

Mateřská škola. Odloučené pracoviště Mateřské školy Sady Nový Jičín, Revoluční 52.

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek poskytuje komplexní předškolní vzdělání a základní vzdělání od 1. po 9. třídu. Od 7. třídy povinně vyučován druhý cizí jazyk. Součásti školy jsou jazykové učebny, odborné učebny, tělocvičny, školní jídelna a školní družina. Možnost mimoškolních kroužků a sportovních aktivit. Naleznete nás na adrese ...

Základní škola a mateřská škola Měčín poskytuje komplexní základní vzdělání od 1. po 9. třídu a předškolní vzdělání. Jsme malá vesnická škola, kterou navštěvuje zhruba 120 - 130 dětí. V areálu školy se nachází tělocvična a hřiště s umělým povrchem. Součástí školy je školní jídelna a družina. Možnost navštěvovat zájmové kroužky. Naleznete nás na ...

Základní škola a Mateřská škola Braňany, Braňany 191 je úplná škola s devíti postupnými ročníky, integrovanou mateřskou školou se dvěma třídami. V integrované mateřské škole jsou dvě třídy. Naše škola se nalézá pod Krušnými horami a leží nedaleko okresního města Mostu. Dále rozvíjíme přirozené tělesné aktivity dětí (běh, chůze, lezení, poskoky, ...

Základní škola a Mateřská škola Mašťov, okres Chomutov je malotřídní škola, která zabezpečuje předškolní a základní vzdělání od 1. do 5. třídy. Součástí naší školy je také školní družina a jídelna. Základní škola, ZŠ: - první stupeň základní školy, 1.-5. třída - kapacita 80 žáků - tel.: 474 397 165 Mateřská škola, školka, MŠ: - ...

Mateřská škola Libina poskytuje kvalitní předškolní vzdělání pro více jak sto dvacet dětí. Vnitřní uspořádání všech budov je přizpůsobeno tak, aby docházelo k naplňování školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Pavučinka“. Dále v naší školce provozujeme logopedickou poradnu, vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a ...

Základní škola a Mateřská škola Hrabyně poskytuje svým žákům kvalitní předškolní a školní vzdělání. Jsme školou otevřenou pro komunikaci i spolupráci, vybaveni moderními technologiemi, ale také využíváme alternativních metod a stylů výuky, které přizpůsobujeme individuálně dle potřeb jednotlivých dětí. Základní škola, ZŠ: - komplexní ...

Základní a mateřská škola Březno poskytuje svým žákům kvalitní školní a předškolní vzdělání. Naše škola disponuje odbornými učebnami, školní jídelnou, družinou, tělocvičnou a také keramickou dílnou. Školu navštěvují také děti z obcí Dlouhá Lhota, Petkovy, Lhotky, Sukorady, Martinovice, Husí Lhota, Dolánky, Židněves, Nová Telib, Kolomuty, Kobylnice ...

Školička začít spolu - Beruška je soukromá školička s kvalitní výchovou a vzděláváním. Předností školičky je menší počet dětí a tím nižší nemocnost. Individuální přístup, respektování požadavků rodičů. Odborná konzultace pro výchovu Vašeho dítěte.

Anglicko - Česká školka v centru Prahy s nadstandardním provozem, výukou angličtiny a celoročním provozem. Zaručíme Vám bezpečný druhý domov pro Vaše dítě i v době víkendu nebo pouze na několik hodin denně, stejně tak i po celou pracovní dobu. Využíváme vzdělávací programy, které dodržují Rámcový vzdělávací program pro předškolní ...

Dětská skupina "Klub Hrošíci" - soukromá firemní školka s podporou silného partnera - firmy.